Προμήθεια και Εγκατάσταση Αξονικού Τομογράφου στο Γ. Ν. Καρδίτας, mis 5000903, κωδ ΠΔΕ 2016ΕΠ00610017

22/1/2019
Προϋπολογισμός: 446.400,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Συγκρότημα αξονικού Τομογράφου SOMATOM DefinitionAS 20 - sliceconfiguration με την πλέον σύγχρονη έκδοση λογισμικού syngo CTVA48A, τελευταίας τεχνολογίας 20 τομών ανά περιστροφή (Multislice), κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση διαγνωστικές εξετάσεις ολόκληρου του σώματος, με δυνατότητα για εξετάσεις, τόσο ρουτίνας απλές (axial) όσο και ειδικές, (δυναμικές, ελικοειδείς, ή ογκομετρικές σαρώσεις).
Φωτογραφικό υλικό