Συνέχιση λειτουργίας ΚΗΦΗ Βόλου, Αγριάς, Νέας Αγχιάλου, mis5001302, κωδ ΠΔΕ 2016ΕΠ00610015

22/1/2019
Προϋπολογισμός: 314.340,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Το έργο (πράξη) «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Η.Φ.Η. ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ» αποτελεί αφορά στη συνέχιση λειτουργίας για ένα (1) έτος των Κ.Η.Φ.Η. Βόλου, Αγριάς, Νέας Αγχιάλου, δομές οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013.
Φωτογραφικό υλικό