Συνέχιση λειτουργίας κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων(ΚΗΦΗ) στη Θεσσαλία/Δήμος Τρικκαίων, mis 5001328, κωδ ΠΔΕ2016ΕΠ00610014

22/1/2019
Προϋπολογισμός: 89.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η πράξη, που υλοποιείται, με ευθύνη του Δήμου Τρικκαίων, έχει ως αντικείμενο τη λειτουργία, για ένα έτος, Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Τρικκαίων. Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, εδρεύει στο Δήμο Τρικκαίων είναι δυναμικότητας 25 ατόμων και στεγάζεται σε ιδιόκτητο οίκημα, σε περιοχή που είναι εύκολα προσβάσιμη με μέσα μεταφοράς. Το Κέντρο λειτουργεί οκτώ (8) ώρες ημερησίως 7:00 π.μ-15:00 μ.μ, από Δευτέρα ως Παρασκευή καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.
Φωτογραφικό υλικό