«Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Μουζακίου», mis5009729, 2017ΕΠ00610053

22/1/2019
Προϋπολογισμός: 112.320,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Ο Δήμος Μουζακίου προχωρά στη δημιουργία δομής Κέντρο Κοινότητας για 3 χρόνια. Στόχος, η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Μουζακίου. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μουζακίου το οποίο εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Καρδίτσας, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Α)Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Φωτογραφικό υλικό