«Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Αργιθέας», mis5009077, 2017ΕΠ00610052

22/1/2019
Προϋπολογισμός: 112.320,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Στόχος, η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Αργιθέας. Με την παρούσα Πράξη χρηματοδοτείται η λειτουργία της δομής για 3 έτη.
Το Κέντρο Κοινότητας (KK) του Δήμου Αργιθέας το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου Καρδίτσας ως προς το φυσικό του αντικείμενο, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Α) Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των
ωφελουμένων.
Φωτογραφικό υλικό