«Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο στον Δήμο Λάρισας», mis5009745, 2017ΕΠ00610051

22/1/2019
Προϋπολογισμός: 243.360,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η πράξη αφορά στη δημιουργία και στη χρηματοδότηση, για 3 χρόνια, Δομών με την ονομασία : «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ». Ωφελούμενοι είναι εκείνο το μέρος του τοπικού πληθυσμού του Δήμου Λαρισαίων που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του στα βασικά αγαθά που προσφέρει η εν λόγω δομή.
Φωτογραφικό υλικό