«Προμήθεια Ιατροτεχνολογικου Ακτινολογικού Εξοπλισμού - Γ.Ν.Βόλου», mis 5007940, 2017ΕΠ00610050

21/1/2019
Προϋπολογισμός: 350.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Προμήθεια και Εγκατάσταση ακτινολογικού εξοπλισμού σε αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου και πέραν του ορίου ζωής υπάρχοντος βασικού ακτινολογικού εξοπλισμού. Περιλαμβάνει την προμήθεια Ακτινολογικού Υπερηχοτομογράφοu με Τεχνική Ελαστογραφίας, συνοδευόμενο από τέσσερις ηχοβόλες κεφαλές, τροχήλατο, έγχρωμο εκτυπωτή Α4 τεχνολογίας Laser/Phaser. Επίσης περιλαμβάνει την
αντικατάσταση του παλαιού ακτινογραφικού συστήματος με νέο πλήρως ψηφιακό, με δύο ψηφιακούς ανιχνευτές και επιπλέον σταθμό διάγνωσης εξετάσεων.
Φωτογραφικό υλικό