Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Λαρισαίων, mis5000584, κωδΠΔΕ 2016ΕΠ00610003

21/1/2019
Προϋπολογισμός: 490.926,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η πράξη αφορά στη συνέχιση λειτουργίας για 3 έτη του Ξενώνα που λειτουργεί στην Λάρισα από τις 1/10/2013 έχοντας αποκτήσει ένα επίπεδο τεχνογνωσίας, μέσω και του εξειδικευμένου προσωπικού που διαθέτει .
Φωτογραφικό υλικό