Λειτουργία Κέντρoυ Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στη Θεσσαλία/ Δήμος Τρικκαίων mis 5000586, κωδ ΠΔΕ 2016ΕΠ00610001

21/1/2019
Προϋπολογισμός: 232.500,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η Πράξη έχει ως στόχο την παροχή υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας, την υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών, καθώς και την υποστήριξη των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. Αφορά στη συνέχιση λειτουργίας του υπάρχοντος Συμβουλευτικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων με αναβαθμισμένες αρμοδιότητες για 3 έτη.
Φωτογραφικό υλικό