Κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στη Θεσσαλία, mis 5000696, κωδ ΠΔΕ 2016ΕΠ00610000

21/1/2019
Προϋπολογισμός: 263.550,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η Πράξη έχει ως στόχο την υποστήριξη των γυναικών που υποφέρουν ή απειλούνται από την έμφυλη βία , την υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών, καθώς και την υποστήριξη των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται.
Φωτογραφικό υλικό