Παράκαμψη Λάρισας -κατασκευή οδου Καράγιωργα, τεχνικού Τ1 & Οδού Αεροδρομίου (ΠΚ 2010ΕΠ00680020), mis 5003238, κωδ ΠΔΕ 2016ΕΠ00610042

2/3/2018
Προϋπολογισμός: 3.595.557,12€
ΕΣΠΑ 2014-20

Χρηματοδότηση ΕΤΠΑ, Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Με την Β" φάση, της τμηματοποιημένης πράξης, ολοκληρώνεται η κατασκευή της αρτηρίας Σάκη Καράγιωργα και αποδίδεται σε κυκλοφορία νέο οδικό δίκτύο ΔΕΔ-Μ συνολικού μήκους 1,90km.Με την κατασκευή του υπόψη έργου επιτυγχάνεται: α) Παράκαμψη της Λάρισας, με αποτέλεσμα την κυκλοφοριακή αποφόρτιση του εσωτερικού της δακτυλίου και ταυτόχρονα τον περιορισμό της εκπομπής καυσαερίων, σε περιοχές κατοικίας (συνοικία Νέας Σμύρνης, οδοί Αεροδρομίου/Γεωργιάδου). Με τη διέλευση της οδού εκτός περιοχών κατοικίας, αναβαθμίζεται η ζωή των κατοίκων με τον περιορισμό του θορύβου, της όχλησης και της ρύπανσης, ενώ παράλληλα, μειώνεται και ο κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων. Η χάραξη της οδού, επιτρέπει την ανάπτυξη υψηλότερων ταχυτήτων, με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, τον περιορισμό της εκπομπής καυσαερίων. β) Ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο άνετη σύνδεση της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης τόσο με την Ε.Ο. Λαρίσας-Κοζάνης, την Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ασφαλούς και ταχείας μετακίνησης ανθρώπων και εμπορευμάτων. Κατ" αυτόν τον τρόπο, θα αποτελέσει οδική σύνδεση των παραγωγικών και τουριστικών κέντρων με το διεθνές δίκτυο μεταφορών.
γ) Μείωση της χρονοαπόστασης, που συνεπάγεται μείωση του κόστους μεταφοράς με αποτέλεσμα την ανάπτυξη υφιστάμενων και νέων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παραγωγικών τομέων.
Φωτογραφικό υλικό