Ε.Ο. Τρικλάλων – Άρτας: Κατασκευή Οδικού Τμήματος Από Παράκαμψη Πύλης έως Παλαιομονάστηρο, mis 5002241, κωδ ΠΔΕ 2016ΕΠ00610030, 31

2/3/2018
Προϋπολογισμός: 18.000.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Χρηματοδότηση ΕΤΠΑ, Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Η πράξη είναι συνέχεια του ολοκληρωμένου, στο ΕΣΠΑ 2007-2013, έργου «Βελτίωση οδού Τρικάλων - Πύλης (τμήμα από γέφυρα Καραβόπορου έως Λυγαριά)», μήκους 9,50 km και αφορά την κατασκευή τμήματος της Ε.Ο. Τρικάλων - Άρτας και συγκεκριμένα την παράκαμψη Πύλης – Παλαιομονάστηρου μήκους 4,50Km. Εκτός από την κατασκευή της κύριας αρτηρίας προβλέπεται η κατασκευή παράπλευρου και αγροτικού δικτύου όπου απαιτείται για την εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής και η κατασκευή ισόπεδων κόμβων στην Πύλη και τον Άγιο Βησσαρίωνα.
Φωτογραφικό υλικό