Βελτίωση Οδικού Τμήματος Α/Κ Βελεστίνο – Βόλος από Υ.Θ. 0+489 ΕΩΣ Υ.Θ. , 3+489 mis 5000151 κωδ ΠΔΕ 2015ΕΠ00610003

2/3/2018
Προϋπολογισμός: 4.120.382,77€
ΕΣΠΑ 2014-20

Χρηματοδότηση ΕΤΠΑ, Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Βελτιώνεται η οδική ασφάλεια τμήματος της Ε.Ο.6 Βόλος – Α.Κ. Βελεστίνου από τη Χ.Θ. 0+489 (στο ύψος των στρατιωτικών εγκαταστάσεων ΠΕΒ) έως Χ.Θ. 3+489 (στο ύψος των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Θεσσαλικής Χαλυβουργίας), μήκους περίπου 3,0km. Συγκεκριμένα γίνεται ανακατασκευή του υπόψη τμήματος για την εξάλειψη των φθορών (υβώματα, κυματώσεις) που παρατηρούνται στο οδόστρωμα. Επίσης βελτιώνεται και αναβαθμίζεται η ασφάλεια της οδού, με τη χρήση Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων (Σ.Α.Ο.) αλλά και Φωτιστικών Σωμάτων τύπου Φωτεινών Διόδων Φωτοεκπομπής (LED), μικρότερης ενεργειακής κατανάλωσης και υψηλότερης χρωματικής απόδοσης («Λευκό Φως»).
Φωτογραφικό υλικό