Κατασκευή Νέου Κτιρίου για το Κέντρο Υγείας Σκιάθου, mis 5003838, κωδ ΠΔΕ 2016ΕΠ00610041

2/3/2018
Προϋπολογισμός: 1.607.775,87€
ΕΣΠΑ 2014-20

Χρηματοδότηση ΕΤΠΑ, Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Το έργο αφορά στην ανέγερση δύο κτιρίων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Κέντρου Υγείας Σκιάθου σε οικόπεδο με εμβαδόν 3.795 τ.μ.
Το κυρίως κτίριο (κτίριο Α) με συνολική δόμηση 769,4 τ.μ., αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και όροφο και στεγάζει 6 ιατρεία - εξεταστήρια, τα εργαστήρια του ακτινολογικού και του μικροβιολογικού, τις διοικητικές υπηρεσίες καθώς και λοιπούς βοηθητικούς χώρους.
Το συγκρότημα συμπληρώνεται από ένα δεύτερο, ανεξάρτητο κτίριο (κτίριο Β) με συνολική δόμηση 193,6 τ.μ., το οποίο περιλαμβάνει τέσσερα ιατρεία (παιδιατρικό, μαιευτικό, οδοντιατρείο και γενικής ιατρικής) και λοιπούς βοηθητικούς χώρους.
Στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου περιλαμβάνονται πρόσβαση και στάση ασθενοφόρου, χώρος πρασίνου, 22 θέσεις στάθμευσης, 2 θέσεις στάθμευσης ασθενοφόρων ο αύλειος χώρος και η περίφραξη του του περιβάλλοντος χώρου
Φωτογραφικό υλικό