Αναβάθμιση Υποδομών Θεραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ - ΠΙΛΟΤΟΣ, mis 5003844, κωδ ΠΔΕ 2016ΕΠ00610045

2/3/2018
Προϋπολογισμός: 564.117,11€
ΕΣΠΑ 2014-20

Χρηματοδότηση ΕΤΠΑ, Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Το έργο αφορά στην ανακατασκευή διώροφου ακινήτου ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Στρεφτάρη (πρώην Καπναποθήκη), που βρίσκεται στη συμβολή των οδών 54ου Συντάγματος Ελλάς και Γ. Καρτάλη, στο Βόλο.
Το συγκεκριμένο οίκημα, συνολικής επιφάνειας 648 τ.μ., έχει μισθωθεί από το ΚΕΘΕΑ για τριάντα (30) χρόνια και το προτεινόμενο σχέδιο αναβάθμισης, που περιλαμβάνει την ανακατασκευή του συγκεκριμένου ακινήτου, θα αξιοποιηθεί για τη στέγαση δομών που ήδη λειτουργούν στο πλαίσιο του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, καθώς και για τη λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας εφήβων και νεαρών ενηλίκων χρηστών, που θα παρέχει τη δυνατότητα διαμονής σε άτομα που δε διαθέτουν υποστηρικτικό πλαίσιο στην πόλη του Βόλου. Συγκεκριμένα, στο κτίριο θα στεγασθούν:
-Η λειτουργία Ξενώνα διαμονής εφήβων και νεαρών ενηλίκων χρηστών στο Βόλο (νέα υπηρεσία), δυναμικότητας 10 ατόμων
-Η λειτουργία Πολυδύναμου Συμβουλευτικού Κέντρου, δυναμικότητας 30 και πλέον ατόμων
-Η λειτουργία Μονάδας Οικογενειακής Υποστήριξης, με δυνατότητα υποστήριξης 120 και πλέον ατόμων
-Η λειτουργία των Τμημάτων Εκπαίδευσης, Έρευνας, Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικών/Οικονομικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ
ΠΙΛΟΤΟΣ.
Το έργο περιλαμβάνει:
Α. Τη στατική ενίσχυση του κτιρίου, με σκοπό να είναι ασφαλές και θωρακισμένο στο ενδεχόμενο σεισμικής δραστηριότητας.
Β. Την κατασκευή προσθήκης κατ΄ επέκτασιν για τη στέγαση νέου κεντρικού κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα ΑΜΕΑ.
γ. Την επισκευή-αποκατάσταση βλαβών στην τοιχοποιία, τον ελεγχο-επισκευή στέγης, τις υγρομονώσεις-στεγανοποιήσεις, την επισκευή πατωμάτων και τοποθέτηση νέων ξύλινων δαπέδων, τη στεγανοποίηση ημιυπογείου και κατασκευή δαπέδου, τις καθαιρέσεις-καθαρισμός κτιρίου
δ. τη διαμόρφωση χώρων κουζίνας και λουτρών, τις ψευδοροφές-χωρίσματα
ε. Τις υδραυλικές εργασίες, τη σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης, τα δίκτυα θέρμανσης-κλιματισμού, τα δίκτυα Η/Υ-ηλεκτρικά
ζ. Τις εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
5. Παραδοτέα πράξης:
Ανακατασκευή διώροφου κτιρίου, συνολικής επιφάνειας 648 τ.μ.
Φωτογραφικό υλικό