Προσθήκη Αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Αλοννήσου , mis 5007802, 2017ΕΠ00610036

2/3/2018
Προϋπολογισμός: 877.558,13€
ΕΣΠΑ 2014-20

Χρηματοδότηση ΕΤΠΑ, Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Η πράξη αφορά σε επέκταση του Δημοτικού Σχολείου του νέου οικισμού (Πατητήρι) στην νήσο Αλοννήσου και περιλαμβάνει:
i. Προσθήκη κατ" επέκταση (Κ1), ανεξάρτητου κτιρίου, με χρήση χώρων: αρχείο – γραμματεία – φωτοτυπικό και Ιατρείο.
ii. Κατασκευή νέου διωρόφου (Κ2), σχολικού κτιρίου, με χρήσεις χώρων ανά όροφο ως ακολούθως:
α) το υπόγειο περιλαμβάνει βοηθητικούς χώρους,
β) το ισόγειο περιλαμβάνει μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρο WC αγοριών - κοριτσιών - ΑΜΕΑ και αποθηκευτικό χώρο,
γ) ο πρώτος υπέρ του ισογείου όροφος περιλαμβάνει χώρο αιθουσών διδασκαλίας , χώρο βιβλιοθήκης χώρο WC ανδρών και χώρο WC κοριτσιών.
iii. Προσθήκη κατ" επέκταση (Κτίριο Ι), στο είδη υπάρχον κτίριο, με χρήσεις αιθουσών διδασκαλίας και μικρού γραφείου.
Οι εν λόγω κατασκευές έχουν επιφάνεια 1.165 τ.μ. κυρίων χώρων και 510 τ.μ. βοηθητικών χώρων. Επίσης, περιλαμβάνονται εργασίες διαμόρφωσης αύλειου χώρου.
Φωτογραφικό υλικό