ΑΝΕΓΕΡΣΗ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ατόμων με Αναπηρία-mis 5003448, κωδ ΠΔΕ 2017ΕΠ00610024

2/3/2018
Προϋπολογισμός: 4.290.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Χρηματοδότηση Ε.Τ.Π.Α, Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Η Πράξη αφορά στην ανέγερση Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) ατόμων με αναπηρίες.
Το κτίριο εκπαίδευσης είναι δυναμικότητας 50 μαθητών και περιλαμβάνει 12 αίθουσες διδασκαλίας. Πρόκειται να ανεγερθεί σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 3.916,26 m2, ιδιοκτησίας του Δήμου Λαρισαίων, στην Νεάπολη Λάρισας.
Φωτογραφικό υλικό