• 4/12/2019
  Ανακοίνωση Πληρωμής Προκαταβολής 2019 (80%) της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020

  Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λάρισας ενημερώνει τους δικαιούχους της Δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων » του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, ότι πραγματοποιήθηκε η πληρωμή προκαταβολής (80%) του έτους 2019.
  Οι παραγωγοί δύνανται να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή-ένσταση κατά των κωδικών ευρημάτων, από την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, δηλαδή έως και την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019.

 • 28/11/2019
  Δελτίο Τύπου: Παράταση Δηλώσεων Συγκομιδής 2019-2020

  Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (Δ.Α.Ο.) Π.Ε. Λάρισας, σε συνέχεια απόφασης του Υπ.Α.Α.Τ., σας γνωστοποιεί ότι η ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής από τους αμπελοκαλλιεργήτες για την αμπελοοινική περίοδο 2019-2020 μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr) παρατείνεται μέχρι την 10η Δεκεμβρίου 2019 αντί την 30η Νοεμβρίου 2019.

 • 22/11/2019
  Καταληκτική ημερομηνία ενστάσεων αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου στο Υπομέτρο 6.3«Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 –2020.

  Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι οι ενδικοφανείς προσφυγές - ενστάσεις των υποψηφίων ένταξης, μετά την Ανάρτηση των πινάκων αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι 2 Δεκεμβρίου 2019.

 • 20/11/2019
  Ενημέρωση για τον οργανισμό καραντίνας Xylella fastidiosa

  Με αφορμή τη διαπίστωση νέων θετικών δειγμάτων του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Xylella fastidiosa, σε διάφορες περιφέρειες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας υπενθυμίζει στους υπόχρεους (φυτωριούχους, εισαγωγείς, διακινητές, παραγωγούς, εταιρίες διεθνών μεταφορών, ελαιοκομικούς συνεταιρισμούς, τελωνιακούς κ.α.) ότι η Xylella fastidiosa κατατάσσεται στην κατηγορία των επιβλαβών οργανισμών μέγιστου ρίσκου για την Ελλάδα, που αν εγκατασταθεί θα έχει δυσβάσταχτες οικονομικές συνέπειες και τεράστιες επιπτώσεις στο αγροτικό οικοσύστημα και στον τουρισμό.

 • 18/11/2019
  Aνάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 –2020

  Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς για τη δημοσιοποίηση των πινάκων αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 –2020» με ΑΔΑ : ΩΧ517ΛΡ-Δ00 στο «Διαύγεια».
  Οι υποψήφιοι στο υπομέτρο, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ενδικοφανή προσφυγή μέσω ΠΣΚΕ εντός της αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία έκδοσης των πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου, μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο (σε μορφή εγγράφου pdf).

 • 13/11/2019
  Δελτίο τύπου: Αμπελουργικό μητρώο ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου

  Σε εφαρμογή του άρθρου 1 του Παραρτήματος της με αρ. 2454/235853/20-9-2019 (ΦΕΚ 3645Β, ΑΔΑ: (Ω17Θ4653ΠΓ-0Ο3) Υ.Α., η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους αμπελοκαλλιεργητές ότι "Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου που αποτελεί αντικείμενο δήλωσης στο Αμπελουργικό Μητρώο είναι τα 100 μ2 (0,1 στρ.)."

 • 7/11/2019
  Aναρτηση μηχανογραφημενης ενιαιας κατάστασης Αναδιάρθρωσης 2019-2020

  H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λάρισας σας ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί η μηχανογραφημένη κατάσταση όλων των επιλέξιμων αιτήσεων μετά την ολοκλήρωση των επιτόπιων προενταξιακών ελέγχων, για το Πρόγραμμα της Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων περιόδου 2019-2020, προς ενημέρωση ενδιαφερόμενων αμπελουργών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 της με αρ.
  1536/118137/24-5-2019 (ΦΕΚ 2096Β, ΑΔΑ: ΩΘΔΧ4653ΠΓ-ΚΣΤ) Υ.Α.
  Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, οι απορριπτόμενοι όσο και οι διαφωνούντες με τα στοιχεία της κατάστασης παραγωγοί, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για διόρθωση των στοιχείων αυτής στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας, εντός 10 ημερών από την ανάρτησή της, προσκομίζοντας οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο κρίνουν απαραίτητο.

 • 1/11/2019
  Ενημέρωση για τον οργανισμό καραντίνας Bactrocera dorsalis

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει τους παραγωγούς και διακινητές φρούτων για τη διαπίστωση της παρουσίας ενήλικων εντόμων του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Bactrocera dorsalis σε δημόσιους κήπους στην Περιφέρεια Ιλ-ντε-Φρανς κοντά στο Παρίσι, καθώς επίσης και σε παγίδες σε οπωρώνα αχλαδιάς στην Περιφέρεια Λανγκτόκ-Ρουσιγιόν στη Νότια Γαλλία.

 • 1/11/2019
  Ορθή χρήση των μέσων συσκευασίας κατά τη μεταφορά και διακίνηση νωπών καρπών ακτινιδίων

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ακτινιδίων για την ορθή χρήση των μέσων συσκευασίας κατά τη μεταφορά και διακίνηση νωπών καρπών ακτινιδίων προκειμένου να αποφεύγεται η εισαγωγή και η εξάπλωση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa).

 • 1/10/2019
  Ενημέρωση για τον οργανισμό καραντίνας Xylella fastidiosa

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει τους υπόχρεους (φυτωριούχους, εισαγωγείς, διακινητές, παραγωγούς, εταιρίες διεθνών μεταφορών, ελαιοκομικούς συνεταιρισμούς, τελωνιακούς κ.α.) για τη διαπίστωση νέων θετικών δειγμάτων του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Xylella fastidiosa, στην Περιφέρεια του Πόρτο της Πορτογαλίας και στην Περιφέρεια Προβηγκίας – Άλπεων – Κυανής Ακτής της Γαλλίας.

 • 1/10/2019
  Φυτά ξενιστές ευπαθή στην Xylella fastidiosa

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει τους υπόχρεους (φυτωριούχους, εισαγωγείς, διακινητές, παραγωγούς κ.α.) ότι ο επιβλαβής οργανισμός Xylella fastidiosa (Well and Raju), που δεν έχει ανιχνευτεί έως σήμερα στην Ελλάδα, προσβάλει αρκετά φυτικά είδη μεταξύ των οποίων την Ελιά, την Αμυγδαλιά και την Πικροδάφνη και αποτελεί έναν αναδυόμενο κίνδυνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αριθμός των φυτικών ειδών που είναι ευπαθή στην Xylella fastidiosa είναι πολύ μεγάλος, ενώ η σχετική βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεχώς επικαιροποιείται με την είσοδο νέων ειδών.

 • 1/10/2019
  Ενημέρωση για τον οργανισμό καραντίνας Tomato Brown Rugose Fruit Virus –ToBRFV

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει τους υπόχρεους (φυτώρια, σημεία πώλησης πολλαπλασιαστικού υλικού, εταιρείες, παραγωγούς, συνεταιρισμούς, γεωπόνους του δημοσίου και ιδιώτες) για τη διαπίστωση για πρώτη φορά στη χώρα μας, προσβολών από τον ιό της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της τομάτας (Tomato Brown Rugose Fruit Virus –ToBRFV), σε δείγμα τομάτας θερμοκηπίου στην περιοχή Παλαιόχωρας του Νομού Χανίων.

 • 2/9/2019
  Δελτίο τύπου

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (Δ.Α.Ο.) Π.Ε. Λάρισας, σε συνέχεια του με αρ. 2117/195639/31-7-2019 εγγράφου του Υπ.Α.Α.Τ., σας ενημερώνει ότι οι δηλώσεις συγκομιδής θα υποβάλλονται από τους υπόχρεους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ www.minagric.gr. Η ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Συγκομιδής πραγματοποιείται από την 1η Αυγούστου 2019 έως την 30η Νοεμβρίου 2019, όπου και η ψηφιακή υπηρεσία θα κλείσει για τις νέες δηλώσεις.
  Όπως προβλέπεται από την ισχύουσα, εθνική και ενωσιακή, νομοθεσία η δήλωση συγκομιδής αφορά την πραγματική ποσότητα που συγκομίσθηκε και τον ακριβή προορισμό της παραγόμενης ποσότητας με παραστατικά-δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα δηλωθέντα στοιχεία. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για υπεύθυνη δήλωση στοιχείων, η οποία συμπληρώνεται με ατομική ευθύνη του υπόχρεου αμπελουργού οινοποιήσιμων ποικιλιών και σε περιπτώσεις δήλωσης ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης των πραγματικών στοιχείων, προβλέπονται κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

 • 10/7/2019
  Επενδύσεις σε Επιχειρήσεις Οινοπαραγωγής

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λάρισας ενημερώνει ότι έχει εκδοθεί η ΥΑ 1771/149520/03.07.2019 (Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 περιόδου 2020-2023).

 • 4/7/2019
  Ενημέρωση για διακίνηση μη εγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (CORAGEN 20 SC)

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει ότι ύστερα από καταγγελία της εταιρείας FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ προς στο Υπ.Α.Α.Τ., διαπιστώθηκε και κατά το τρέχον έτος εισαγωγή και διακίνηση πλαστού (μη εγκεκριμένου) προϊόντος με την επωνυμία «CORAGEN 20SC», το οποίο φέρει τα διακριτικά της εταιρείας «DuPont» και έχει ετικέτα στην ουγγρική γλώσσα. Το αντίστοιχο εγκεκριμένο σκεύασμα CORAGEN 20 SC – Chlorantraniliprole 95% b/b min κυκλοφορεί με τα διακριτικά της κατόχου της έγκρισης εταιρείας «FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ» που είναι η νόμιμη κάτοχος και υπεύθυνη για τη διάθεση στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος).

 • 3/7/2019
  Κατάσταση επιλέξιμων και απορριπτομενων αιτήσεων για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2019-2020

  H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λάρισας σας ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί η μηχανογραφημένη κατάσταση όλων των επιλέξιμων αιτήσεων, για το Πρόγραμμα της Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων περιόδου 2019-2020, προς ενημέρωση ενδιαφερόμενων αμπελουργών της Π.Ε. Λάρισας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 της με αρ. 1536/118137/24-5-2019 (ΦΕΚ 2096Β, ΑΔΑ: ΩΘΔΧ4653ΠΓ-ΚΣΤ) Υ.Α.
  Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, οι απορριπτόμενοι όσο και οι διαφωνούντες με τα στοιχεία της κατάστασης παραγωγοί, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για διόρθωση των στοιχείων αυτής στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας, έως τις 20 Ιουλίου 2019, προσκομίζοντας οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο κρίνουν απαραίτητο.

 • 28/6/2019
  Επίσκεψη αντιπροσωπείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

  Αντιπροσωπεία της Γενικής Διοίκησης Τελωνείων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, αποτελούμενη από ειδικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα εντομολογίας και φυτοπαθολογίας επισκέφτηκε περιοχές της Π.Ε. Λάρισας. Αντικείμενο της επίσκεψης αποτέλεσε, ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος οπωρώνων στις περιοχές του Τυρνάβου και της Αγιάς και ο έλεγχος προδιαγραφών συσκευαστηρίων της περιοχής.

 • 26/6/2019
  Παράταση Ηλεκτρονικής Υποβολής (5η τροποποίηση) Υπομέτρου 6.3 “Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων” του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020

  Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λάρισας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς για την Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 “Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020. Με την παρούσα τροποποίηση, ορίζεται ως λήξη της ηλεκτρονικής υποβολής του Υπομέτρου 6.3, η 2η Ιουλίου 2019 και ώρα 1 μετά το μεσημέρι, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) http://www.ependyseis.gr .

 • 19/6/2019
  Έναρξη συλλογής κενών συσκευασιών φπ στην Π.Ε. Λάρισας

  Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει τους παραγωγούς και το ευρύτερο κοινό για την έναρξη του νέου πιλοτικού Προγράμματος Διαχείρισης Κενών Συσκευασιών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στην Π.Ε. Λάρισας, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.), τους Δήμους της Π.Ε. Λάρισας, τον Γεωπονικό Σύλλογο Λάρισας και την Ένωση καταστηματαρχών γεωργικών φαρμάκων της Π.Ε. Λάρισας.

 • 14/6/2019
  Δελτίο τύπου για απαγόρευση καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών

  Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας, του ΟΠΕΚΕΠΕ Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλίας στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τα παρακάτω:
  Το κάψιμο της καλαμιάς πρέπει να αποφεύγεται γιατί η σωστή διαχείριση της:
  § Εμπλουτίζει το έδαφος με οργανική ουσία.
  § Προστατεύει τα εδάφη από την διάβρωση και ιδιαίτερα τα επικλινή.
  § Προστατεύει το περιβάλλον γιατί με την καύση απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα αέρια του θερμοκηπίου.

 • 5/6/2019
  Συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS +

  Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, πρωτοπορώντας πανελλαδικά, συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ για την επιμόρφωση υπαλλήλων της, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο κινητικότητας που υπέβαλε με θέμα: «Επιμόρφωση γεωπόνων σε θέματα φυτοπροστασίας, φυτοϋγειονομικών - ποιοτικών ελέγχων, προστασίας περιβάλλοντος και γεωργικών φαρμάκων».

 • 3/6/2019
  Παράταση Ηλεκτρονικής Υποβολής του Υπομέτρου 6.3 “Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων” του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020

  Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λάρισας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς για την 4η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 “Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020. Με την παρούσα τροποποίηση, ορίζεται ως λήξη της ηλεκτρονικής υποβολής του Υπομέτρου 6.3, η 25η Ιουνίου 2019 και ώρα 1 μετά το μεσημέρι, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) http://www.ependyseis.gr .

 • 22/5/2019
  Σύσκεψη για το νέο πιλοτικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κενών Συσκευασιών Φ.Π.

  Ενημερωτική σύσκεψη για το νέο πιλοτικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κενών Συσκευασιών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου 2019 στη νέα αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Υδροοικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Απόστολου Μπίλλη, υπηρεσιακών στελεχών της ΔΑΟ και γεωτεχνικών των Δήμων της Π.Ε. Λάρισας και αντιδημάρχων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ευαισθητοποίησης των χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ευρύτερη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, καθώς η εφαρμογή του από την επόμενη χρονιά - σε εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία - θα είναι υποχρεωτική. Στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα αποκομιδής των κενών συσκευασιών με τις ημερομηνίες και τα σημεία συλλογής.

 • 10/5/2019
  Εξαπόλυση του παρασιτοειδούς Torymus sinensis σε περιοχές των Δ.Δ. Πυργετού και Αμπελακίων για την καταπολέμηση της σφήκας της καστανιάς

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 9 Μαΐου κλιμάκιο γεωπόνων της Υπηρεσίας μας αποτελούμενο από τους κ.κ. Δημήτριο Σταυρίδη, Δρ. Εντομολογίας, Τμηματάρχη Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Αθανάσιο Λιακατά και Αναστασία Σταματοπούλου, υπάλληλοι του ιδίου Τμήματος, σε συνεργασία με γεωπόνους του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ. Τεμπών πραγματοποίησαν εξαπόλυση του παρασιτοειδούς εντόμου Torymus sinensis, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος της βιολογικής καταπολέμησης της σφήκας της καστανιάς Dryocosmus kuriphilus (Yasumatsu) με τη χρήση του συγκεκριμένου παρασιτοειδούς.

 • 8/4/2019
  Αμπελουργικό μητρώο, Ελαιοκομικό μητρώο, Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης & Κανονισμός Κρατικών Ενισχύσεων

  Εν όψει της έναρξης της υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους αμπελοκαλλιεργητές και ελαιοκαλλιεργητές, ότι όπως αναφέρεται στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, πρέπει να υπάρχει συμβατότητα της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας (αμπελουργικό μητρώο) ή της Δήλωσης Ελαιοκαλλιέργειας (ελαιοκομικό μητρώο) με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ). Συνεπώς τα αλφαριθμητικά στοιχεία που αναφέρονται στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης, θα πρέπει να είναι σε πλήρη συμφωνία με τα στοιχεία της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας (αμπελουργικό μητρώο) ή της Δήλωσης Ελαιοκαλλιέργειας (ελαιοκομικό μητρώο).

 • 14/3/2019
  Διαχείριση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2019

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (Δ.Α.Ο.) Π.Ε. Λάρισας σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την με αρ. 609/16822/14-2-2017 (ΦΕΚ 600Β, ΑΔΑ: 757Ο4653ΠΓ-ΓΦ0) Υ.Α., την με αρ. 586/35408/21-2-2019 (ΦΕΚ 613Β, ΑΔΑ: Ω4ΧΘ4653ΠΓ-ΑΞΙ) Κ.Υ.Α. και την με αρ. 1541/49475/5-5-2017 Εγκύκλιο (ΑΔΑ: 7ΦΟΠ4653ΠΓ-ΗΞΛ), οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr), αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου έως 27 Μαρτίου 2019. Συνολικά θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης, που αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων που διαθέτει η χώρα και θα κατανεμηθούν σε επίπεδο περιφέρειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 6§2 της με αρ. 609/16822/14-2-2017 (ΦΕΚ 600Β, ΑΔΑ: 757Ο4653ΠΓ-ΓΦ0) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε από την με αρ. 586/35408/21-2-2019 (ΦΕΚ 613Β, ΑΔΑ: Ω4ΧΘ4653ΠΓ-ΑΞΙ) Κ.Υ.Α.
  Είναι γνωστό ότι το κριτήριο επιλεξιμότητας είναι η διάθεση αγροτεμαχίου (ιδιόκτητου ή ενοικιαζόμενου) έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση της αίτησης. Ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο το 1στρ. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.
  Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις αδειοδότησης που θα υποβληθούν, υπερβαίνουν την έκταση που πρόκειται να χορηγηθεί, η χορήγηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί για κάθε Περιφέρεια.
  Επισημαίνεται ότι οι άδειες φύτευσης που χορηγούνται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής δεν ενισχύονται οικονομικά για καμία δράση του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων.

 • 12/3/2019
  1η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 “Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων”

  Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λάρισας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς για την 1η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 “Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης τροποποιείται και θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από 22 Μαρτίου 2019 έως και 4 Ιουνίου 2019 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) http://www.ependyseis.gr .

 • 28/2/2019
  Ενημερωτική Ημερίδα για την Αμυγδαλιά

  Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Δήμος Ελασσόνας συνδιοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα για την αμυγδαλιά, την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019, στο Σαραντάπορο.

 • 28/2/2019
  Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων 2019-2020

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας, σε εφαρμογή της με αρ. 1849/57000/19-4-2018 (ΦΕΚ 1505Β) Υ.Α., ενημερώνει του παραγωγούς που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων Περιόδου 2019-2020 ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από την 1η Μαρτίου έως και την 25η Μαΐου 2019 στα κατά τόπους γραφεία της Υπηρεσίας.
  Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά τα οινάμπελα και εφαρμόζεται μόνο σε εκτάσεις οι οποίες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  α) είναι φυτεμένες με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ταξινομημένες σύμφωνα με την αριθ. 2919/95506/13-9-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3276Β), όπως κάθε φορά ισχύει.
  β) είναι καταχωρισμένες στο Αμπελουργικό Μητρώο.
  γ) έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς γι’ αυτές αλλά και για το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, δηλώσεις συγκομιδής ή δηλώσεις παραγωγής όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 24 του Καν (Ε.Ε.) 2018/274, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα (2017 και 2018). Σύμφωνα με το με αρ. 2781/97715/10-7-2018 έγγραφο του Υπ.Α.Α.Τ., οι ποσότητες σταφυλιών που αντιστοιχούν σε 10 εκατόλιτρα οίνου για ιδιωτική κατανάλωση (οινοποίηση από δηλούντα) δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 1.700 κιλά στο σύνολο της εκμετάλλευσης.
  δ) έχει υποβληθεί γι’ αυτές Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό έτος (2019)
  ε) έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης.
  Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμέτοχη στο πρόγραμμα ορίζεται στο μισό (0,5) στρέμμα.

 • 19/2/2019
  Εγγραφή στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο - Διαδικασία γνωστοποίησης φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων τρίτων χωρών

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Λάρισας υπενθυμίζει:
  Α. την υποχρέωση εγγραφής στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, που για επαγγελματική χρήση εισάγει, παράγει, συγκεντρώνει, διακινεί ποσότητες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων του Παραρτήματος V, Μέρος Α και Β του ΠΔ 365/2002 (ΦΕΚ 307Α).
  Β. τις διαδικασίες γνωστοποίησης των φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων τρίτων χωρών για την έκδοση Πιστοποιητικού Φυτοϋγείας.

 • 29/1/2019
  Προκήρυξη 1ης πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 “Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων”

  Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λάρισας καλεί τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς να ενημερωθούν για την 1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 “Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από 4 Μαρτίου 2019 έως και 15 Μαΐου 2019 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) http://www.ependyseis.gr .