• 7/8/2020
  Νέα διαδικασία σχετικά με τις αδειοδοτήσεις των σταβλικών εγκαταστάσεων

  Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Π. Ε. Καρδίτσας γίνονται γνωστά τα εξής:
  Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4711/2020 (ΦΕΚ 145 Α΄) περί Απλούστευσης πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και άλλων διατάξεων, σύμφωνα με τον οποίο ορίζεται νέα διαδικασία αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
  Επί της ουσίας ο νέος νόμος ελαχιστοποιεί το χρόνο αδειοδότησης των υφισταμένων & και των νέων σταβλικών εγκαταστάσεων.
  Συνημμένα το πλήρες δελτίο τύπου

 • 6/8/2020
  Εμφάνιση Καταρροϊκού Πυρετού στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Καστοριάς – Μέτρα στον Νομό Καρδίτσας

  Η Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ενημερώνει τους ιδιοκτήτες εκτροφών μηρυκαστικών για την εμφάνιση καταρροϊκού πυρετού σε εκτροφές αιγοπροβάτων στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Κοζάνης (7 εστίες στην Π.Ε. Καστοριάς και 1 στην Π.Ε. Κοζάνης).
  Συνημμένα το πλήρες δελτίο τύπου.

 • 10/7/2020
  Υποβολή ενστάσεων επί του πίνακα επιλεξίμων και απορριπτομένων παραγωγών του μέτρου της πρώιμης συγκομιδής σε αμπελώνες οινοπαραγωγής της ΠΕ Καρδίτσας

  Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας, γίνονται γνωστά τα εξής:
  Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020,αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας για ενημέρωση, αναλυτικός πίνακας με τους επιλέξιμους και απορριπτόμενους παραγωγούς, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για την εφαρμογή του μέτρου της πρώιμης συγκομιδής σε αμπελώνες οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, για την περίοδο 2019-2020.
  Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα του πίνακα το αργότερο έως την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020.
  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε στο Γραφείο Αμπελουργίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας, στο τηλέφωνο 24413 55243 (αρμόδιος γεωπόνος ο κ. Παύλος Κουσιάς)

 • 26/6/2020
  Πρόγραμμα «πρώιμης συγκομιδής» σε αμπελώνες οινοπαραγωγής για την περίοδο 2019-2020.

  Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας, γίνονται γνωστά τα εξής:
  Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο άμβλυνσης των επιπτώσεων που προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού, εφαρμόζει το πρόγραμμα πρώιμης συγκομιδής (πράσινος τρύγος) στις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για την περίοδο 2019 – 2020, με στόχο την αποκατάσταση ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά.
  Συνημμένα το πλήρες δελτίο τύπου.

 • 16/6/2020
  Παράταση στην αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  ΘΕΜΑ: Παράταση στην αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας , γνωστοποιεί στους κατόχους κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων τα εξής:
  α) Παρατείνεται η προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 (Α΄52), μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.
  β) Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για έκδοση άδειας διατήρησης των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012 (12 Μαρτίου 2012) κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.
  Οι κάτοχοι των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής της Υπηρεσίας μας (Λ. Δημοκρατίας 46 - Καρδίτσα - τηλέφωνο 24413 55210, 24413 55248) μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.
  Καρδίτσα, 16 Ιουνίου 2020

  Με Ε.Π.
  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης


  Δημήτριος Β. Κωστής
  Γεωπόνος

 • 25/5/2020
  Κυκλοφορία και διάθεση στην αγορά μη εγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος

  Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας, γίνονται γνωστά τα εξής:
  Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (Ε.Σ.Υ.Φ.) στις 20 Μαΐου 2020 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), κατήγγειλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων την διάθεση στην αγορά μη εγκεκριμένου (πλαστού) φυτοπροστατευτικού προϊόντος.
  Συγκεκριμένα, με το ανωτέρω μήνυμα προσκομίστηκε φωτογραφία σκευάσματος που φέρει την εμπορική ονομασία ‘’ENVOKE 75WG’’ με πλαστή Ελληνική ετικέτα. Το προϊόν δεν έχει λάβει κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά, παρόλα αυτά στην ετικέτα του εικονιζόμενου σκευάσματος αναφέρεται ότι έχει δήθεν «Ημερομηνία Ισχύος Άδειας: 27/08/2019 – 25/08/2021», που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Επομένως το συγκεκριμένο σκεύασμα είναι μη εγκεκριμένο και αγνώστου σύστασης.
  Συνημμένα το πλήρες δελτίο τύπου.

 • 19/5/2020
  Ρίψη εμβολίων δολωμάτων από αέρος για τον εμβολιασμό των αλεπούδων κατά της Λύσσας στην Π.Ε. Καρδίτσας

  Η Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ενημερώνει το κοινό ότι το διάστημα από 18 έως 26 Μαΐου 2020 θα πραγματοποιηθεί στην Π.Ε. Καρδίτσας, ο εμβολιασμός των κόκκινων αλεπούδων για την αντιμετώπιση της λύσσας, με τη ρίψη εμβολίων δολωμάτων από αέρος.
  Συνημμένα το πλήρες δελτίο τύπου.

 • 15/5/2020
  Ανανέωση του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

  Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας ενημερώνει για την υποχρέωση των επαγγελματιών χρηστών των οποίων λήγει η ισχύς του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων να προβούν εκ νέου σε εξετάσεις για την ανανέωση του.Συνημμένα το πλήρες δελτίο τύπου.

 • 30/4/2020
  Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2020, Οδηγίες συμμετοχής στη δράση 3.1 Αντικατάσταση κυψελών και 3.2 Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας

  To Κέντρο Μελισσοκομίας Θεσσαλίας .ενημερώνει τους μελισσοκόμους ότι σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις 137/102856/ ΦΕΚ 1576/Β/24-04-2020, και 138/102859 ΦΕΚ 1622/Β/28-04-2020, ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή στη δράση 3.1΄΄Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων για το έτος 2020΄΄(Αντικατάσταση κυψελών) και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», έτους 2020.
  Συνημμένα το πλήρες δελτίο τύπου.

 • 22/4/2020
  Υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

  Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας κάνει γνωστά τα εξής:
  Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr), αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μέχρι τις 10 Μαΐου 2020.
  Συνημμένα το πλήρες δελτίο τύπου.

 • 22/4/2020
  Απαγόρευση Αλιείας στις λίμνες και τους ποταμούς της ΠΕ Καρδίτσας

  Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας γίνονται γνωστά τα εξής:
  Με την υπ’ αριθμ. 1727/1-4-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας απαγορεύεται η διενέργεια αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στη Λίμνη Σμοκόβου και στους ποταμούς, παραποτάμους και κανάλια των πεδινών περιοχών του νομού μας, από 13 Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα έως 15 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και στη Λίμνη Ν. Πλαστήρα και στους ποταμούς, παραποτάμους και κανάλια των ορεινών περιοχών του νομού, από 27 Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα έως 29 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή για την προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών και των υπολοίπων υδρόβιων οργανισμών.
  Συνημμένα το πλήρες δελτίο τύπου.

 • 22/4/2020
  Παράνομη διακίνηση γεωργικών φαρμάκων

  Με αφορμή περιστατικά εντοπισμού και κατάσχεσης γεωργικών φαρμάκων τουρκικής και βουλγαρικής προέλευσης που διακινήθηκαν την περυσινή περίοδο, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας, αρμόδια με βάση το Ν.4036/2012 για τον έλεγχο της κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο Νομό, κάνει γνωστά τα εξής:
  Συνημμένα το πλήρες δελτίο τύπου

 • 16/4/2020
  Λειτουργία Κτηνιατρικών Γραφείων την Μ. Παρασκευή 17/04/2020

  Η Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, ενημερώνει τους κτηνοτρόφους και τους κρεοπώλες του Νομού ότι για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση τους και την αποφυγή ταλαιπωρίας, σε συνεννόηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας, τα Κτηνιατρικά Γραφεία της περιοχής αρμοδιότητας μας, θα παραμείνουν ανοικτά την Μ. Παρασκευή 17/04/2020 από τις 08:00 έως τις 13:00.
  Συνημμένα το πλήρες δελτίο τύπου.

 • 14/4/2020
  Ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού ενόψει των εορτών του Πάσχα

  Με γνώμονα την πληρέστερη ενημέρωση και προστασία του καταναλωτικού κοινού, η Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, ενημερώνει τους πολίτες – καταναλωτές για τις αγορές που θα πραγματοποιήσουν ενόψει της εορτής του Πάσχα επισημαίνοντας τα ακόλουθα:
  Η σφαγή των ζώων επιτρέπεται να διενεργείται μόνο σε εγκεκριμένα σφαγεία, που διαθέτουν ειδικό κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης. Στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας λειτουργούν τρία βιομηχανικά σφαγεία εγκεκριμένα (στο Δήμο Καρδίτσας, Παλαμά και Σοφάδων).

  Συνημμένα το πλήρες δελτίο τύπου

 • 14/4/2020
  Υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελουργικών Εκτάσεων για την περίοδο 2020-2021

  Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας κάνει γνωστό ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελουργικών Εκτάσεων στην Ελλάδα για την περίοδο 2020-2021» στην Υπηρεσία με καταληκτική ημερομηνία την 25η Μαΐου 2020.
  Συνημμένα το πλήρες δελτίο τύπου

 • 10/4/2020
  Λειτουργία Κτηνιατρικών Γραφείων το Σάββατο 11/04 & την Κυριακή 12/04/2020

  Η Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, ενημερώνει τους κτηνοτρόφους και τους κρεοπώλες του Νομού ότι για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση τους και την αποφυγή ταλαιπωρίας, σε συνεννόηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας, τα Κτηνιατρικά Γραφεία της περιοχής αρμοδιότητας μας, θα παραμείνουν ανοικτά το Σάββατο 11/04 και την Κυριακή 12/04/2020 από τις 08:00 έως τις 14:00.
  Συνημμένα το πλήρες δελτίο τύπου

 • 8/4/2020
  Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων

  Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας κάνει γνωστά τα εξής:
  Στο Ν.4036/2012 σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά και την ορθολογική χρήση τους, προβλέπεται μεταξύ των άλλων και η θέσπιση Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων στην υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον.
  Συνημμένα το πλήρες δελτίο τύπου

 • 12/3/2020
  Απαγόρευση Αλιείας σε τμήμα της Λίμνης Σμοκόβου

  Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας γίνονται γνωστά τα εξής:
  Με την υπ’ αριθμ. 1305/3-3-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας απαγορεύεται η διενέργεια αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο σε τμήμα της Λίμνης Σμοκόβου και συγκεκριμένα στην πλημμυρίδα που δημιουργείται από τους παραποτάμους Κόκλα και Βίρνα και αριστερά από την γέφυρα της Κτιμένης, από σήμερα έως και την 28η Ιουνίου 2020, ημέρα Κυριακή, για την προστασία της αναπαραγωγής των υδρόβιων ειδών.
  Συνημμένα το πλήρες δελτίο τύπου.

 • 19/2/2020
  Νέα Φυτοϋγειονομική Νομοθεσία-Ενημέρωση για τη διαδικασία εγγραφής στο Νέο Επίσημο Μητρώο επαγγελματιών/υπεύθυνων επιχείρησης και έκδοσης Φυτοϋγειονομικών Διαβατηρίων

  Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας γίνονται γνωστά τα εξής:
  Από τις 14 Δεκεμβρίου 2019 εφαρμόζεται στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. νέα φυτοϋγειονομική νομοθεσία. Μεταξύ άλλων ρυθμίζει τις διαδικασίες εγγραφής στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπεύθυνων επιχείρησης και έκδοσης Φυτοϋγειονομικών Διαβατηρίων.

  Συνημμένα το πλήρες δελτίο τύπου

 • 3/2/2020
  Υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Παραγωγής και Εμπορίας Ζωοτροφών

  Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας, γίνονται γνωστά τα εξής:
  1. Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 263233/2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 244/τ.Β’/2008), οι επιχειρήσεις ζωοτροφών με κωδικό εγγραφής ή έγκρισης υποχρεούνται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2020 να υποβάλουν δήλωση στοιχείων παραγωγής και εμπορίας ζωοτροφών (υπόδειγμα 2) στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας (Λ. Δημοκρατίας 46, Καρδίτσα), προκειμένου να καταβάλουν τα οφειλόμενα τέλη ζωοτροφών.
  2. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εμπορίας ζωοτροφών και δεν έχουν κωδικό εγγραφής ή έγκρισης είναι υποχρεωμένες άμεσα να αποκτήσουν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας.
  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας, στα τηλέφωνα 24413 55222 και 24413 55248 (αρμόδιοι γεωπόνοι οι κκ Κοτρώτσιος Ιωάννης και Καριώτου Ευαγγελία).

  Καρδίτσα, 03 Φεβρουαρίου 2020

 • 16/1/2020
  Καταπολέμηση τρωκτικών σε καλλιέργειες

  Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας, γίνονται γνωστά τα εξής:
  Το τελευταίο διάστημα διαπιστώθηκαν στον νομό μας σημαντικές ζημιές από αρουραίους, κυρίως σε περιοχές με καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών και μηδικής.
  Κατόπιν τούτου θεωρούμε σκόπιμο να ενημερώσουμε τους παραγωγούς του Νομού σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος.
  Συνημμένα το πλήρες δελτίο τύπου.

 • 8/1/2020
  Υποχρεώσεις Αμπελουργών σχετικά με το Αμπελουργικό Μητρώο

  Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας γίνονται γνωστά τα εξής: Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό 2454/2357853/2019, όλοι οι αμπελουργοί υποχρεούνται να δηλώσουν όλα τα αμπελοτεμάχια που καλλιεργούν με οινοποιήσιμες ποικιλίες σταφυλιών στο Αμπελουργικό Μητρώο.
  Η υποχρέωση αυτή αφορά και τους παραγωγούς με εκτάσεις μέχρι και ένα στρέμμα οιναμπέλων, τα προϊόντα των οποίων προορίζονται για ιδιοκατανάλωση.