• 13/7/2020
  Προσκλήσεις για συμμετοχή στις δράσεις 4.1 και 1.4 του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2020

  Προσκλήσεις για συμμετοχή στις δράσεις 4.1 και 1.4 του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2020

 • 26/6/2020
  Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για άδειες κτηνοτροφικής εγκατάστασης και άδειες διατήρησης.

  Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για άδειες κτηνοτροφικής εγκατάστασης και άδειες διατήρησης.

 • 9/6/2020
  Μέτρα προστασία μελισσών

  Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει τους χρήστες γεωργικών φαρμάκων οι οποίοι αυτή την περίοδο εφαρμόζουν ψεκασμούς για την αντιμετώπιση εντομολογικών προσβολών να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των μελισσών όπως προβλέπεται από το «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» (ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ) για τις Βέλτιστες Εργασιακές Πρακτικές Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων.

 • 29/5/2020
  Πίνακας κατατάξης υποψηφίων αποθήκης ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2020

  Πίνακας κατατάξης υποψηφίων αποθήκης ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2020
  ΔΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 • 27/5/2020
  Δελτίο τύπου για Δράσεις Μελισσοκομίας 3.1 & 3.2 - Παράταση προθεσμιών

  Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων ενημερώνει τους μελισσοκόμους και μελισσοκομικές οργανώσεις της περιοχής ευθύνης της ότι αναμένεται να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τροποποιητικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες παρατείνονται μέχρι τις 29-05-2020 οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων - δηλώσεων των δικαιούχων, που αφορούν τις δύο δράσεις μελισσοκομίας 3.1 «Eξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (αριθμ. 137/102856/14-4-2020, ΦΕΚ 1576Β’) και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (αριθμ. 138/102859/14-4-2020, ΦΕΚ 1622Β’), λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στη Χώρα εξαιτίας του COVID-19.

  Για τον ίδιο ως άνω λόγο, κατ’ εξαίρεση για το μελισσοκομικό έτος 2020, η λήξη ισχύος του μελισσοκομικού βιβλιαρίου, δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος μελισσοκόμος έχει αιτηθεί τη θεώρηση του μελισσοκομικού του βιβλιαρίου, αλλά αυτή καθίσταται αδύνατη χωρίς δική του υπαιτιότητα.

 • 7/5/2020
  Ψηφιακή Εφαρμογή Μελισσοκομίας

  Σας ενημερώνουμε ότι για την διευκόλυνση των Μελισσοκόμων, έχει δημιουργηθεί ψηφιακή εφαρμογή στο site του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr στις Ψηφιακές Υπηρεσίες/Ηλεκτρονική Αίτηση Μελισσοκομικού Μητρώου. Ο Δικαιούχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) έχει τη δυνατότητα να κάνει ψηφιακή αίτηση για τις δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των Μετακινήσεων», 3.2 «Οικονομική στήριξη της Νομαδικής Μελισσοκομίας», για το "Πρόγραμμα στήριξης των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους», καθώς και για τη Δήλωση Κατεχόμενων Κυψελών κάθε έτους. Κατά την είσοδο του ενδιαφερομένου στο site, για την υποβολή ψηφιακής αίτησης, δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες τόσο για την εγγραφή του στο σύστημα όσο και του τρόπου υποβολής της αίτησης.
  Επιπρόσθετα στο Υπουργείο λειτουργεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης μέσω του τηλεφωνικού αριθμού "1540" με τη μεσολάβηση εκπροσώπου από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-18:00 για επίλυση ή καταγραφή τυχόν ερωτήσεων ή προβλημάτων.

 • 4/5/2020
  Δελτίο τύπου μελισσοκομικών Δράσεων 3.1 & 3.2 - Προθεσμίες αιτήσεων

  Η Διεύθυνση Αγροτική Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων ενημερώνει τους μελισσοκόμους και μελισσοκομικές οργανώσεις της περιοχής ευθύνης της ότι εκδόθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις εφαρμογής των δράσεων μελισσοκομίας 3.1 «Eξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (αριθμ. 137/102856/14-4-2020, ΦΕΚ 1576Β’) και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (αριθμ. 138/102859/14-4-2020, ΦΕΚ 1622Β’) που αφορούν το πρόγραμμα για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα μελισσοκομικά έτη 2020-2022.
  Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στις ανωτέρω δράσεις ο δικαιούχος υποβάλλει σχετική αίτηση - δήλωση στο Κέντρο Μελισσοκομίας Θεσσαλίας στον Βόλο είτε σε πρωτότυπη έντυπη μορφή ή σε μορφή σαρωμένου ψηφιακού φωτοαντιγράφου (σκαναρισμένου αντιγράφου) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαιωμένη ή αυθεντοκοποιημένη υπογραφή του δηλούντος. Η υποβολή της αίτησης-δήλωσης, δύναται να γίνει και με ψηφιακό τρόπο από τον ίδιο τον δικαιούχο, μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής, η οποία έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων - δηλώσεων των δικαιούχων κατά τα ανωτέρω φυσικών και νομικών προσώων προσδιορίζονται;
  έως 14/5/2020 για το μέτρο 3.1 και έως 18/5/2020 για το μέτρο 3.2.

 • 31/3/2020
  Προδημοσίευση 3ΗΣ Πρόσκλησης για την Δράση 10.1.08 "ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ"

  Προδημοσίευση 3ης Πρόσκλησης για την Δράση 10.1.08 "ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ"

 • 31/3/2020
  Δελτίο τύπου περί επιτρεπομένων και μη φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την Δράση 10.1.08 "ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ"

  Δελτίο τύπου περί επιτρεπομένων και μη φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την Δράση 10.1.08 "ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ"

 • 21/2/2020
  Αποτελέσματα έρευνας για τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων στην Π.Ε. Μαγνησίας για το έτος 2020

  Αποτελέσματα έρευνας για τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων από τους παραγωγούς στην Π.Ε. Μαγνησίας για το έτος 2020

 • 20/2/2020
  Καθορισμός των διαδικασιών και ημερομηνιών τροποποίησης στο πλαίσιο των Δράσεων 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» και 10.1.04 (ΝΙΤΡΟ) για το έτος 2020

  Καθορισμός των διαδικασιών και ημερομηνιών τροποποίησης και ανάκλησης ένταξης δικαιούχων αγροτών στο πλαίσιο των Δράσεων 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» και 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020 για το έτος 2020.

 • 5/2/2020
  2η Τροποποίηση 2ης Πρόσκλησης Μετρων 3.4.4,3.2.2 και 4.2.4 ΕΠΑΛΘ 2014-2020

  2η Τροποποίηση 2ης Πρόσκλησης ΤΩΝ Μετρων 3.4.4 "Μεταποίηση προϊοντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας",3.2.2 και 4.2.4 "Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέγεια" του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 έως 28-02-2020 και ώρα 14:00, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισύσεων (ΠΣΚΕ)