• 19/2/2019
  Εγγραφή στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο - Διαδικασία γνωστοποίησης φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων τρίτων χωρών

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Λάρισας υπενθυμίζει:
  Α. την υποχρέωση εγγραφής στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, που για επαγγελματική χρήση εισάγει, παράγει, συγκεντρώνει, διακινεί ποσότητες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων του Παραρτήματος V, Μέρος Α και Β του ΠΔ 365/2002 (ΦΕΚ 307Α).
  Β. τις διαδικασίες γνωστοποίησης των φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων τρίτων χωρών για την έκδοση Πιστοποιητικού Φυτοϋγείας.

 • 29/1/2019
  Προκήρυξη 1ης πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 “Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων”

  Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λάρισας καλεί τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς να ενημερωθούν για την 1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 “Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από 4 Μαρτίου 2019 έως και 15 Μαΐου 2019 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) http://www.ependyseis.gr .