Εδώ μπορείτε να δείτε τις Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, οργανωμένες κατά Πρακτικό Συνεδρίασης, για το επιλεγμένο έτος.
513 ΕΓΚΡ_ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡ_ΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 ΠΕΚ.pdf
514 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤ_I ΔΙΑΓΩΝ_ΚΑΘΑΡ_ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 2019-2020 ΠΕΚ.pdf
515 ΕΓΚΡ_ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡ_ΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8 ΠΕΚ.pdf
516 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤ_ΑΠΟΣΦΡ_ΜΕΙΟΔ_ΠΡΟΜΗΘ_ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΚ.pdf
517 ΈΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΥΠΟΕΡΓΟΥ 17 ΠΕΚ.pdf
518 ΈΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΠΕΚ.pdf
519 ΜΕΤΑΦ_ΜΑΘΗΤ_ΠΘΜΙΑΣ & ΔΘΜΙΑΣ ΕΚΠ_Ν ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΚ.pdf
520.Ορθή επανάληψη της 10052019.pdf
521. Έγκριση δαπάνης 932,32 ευρώ για πληρωμή σύνδεσης με το δίκτυο πυρόσβεσης.pdf
522.Ακύρωση διαγωνισμού Προμήθεια σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.pdf
523. Έγκριση διαγωνισμού ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Π.Ε.Ο. ΦΑΡΣΑΛΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ.pdf
524. Πρακτικό Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΥΜΟΥ.pdf
525. Έγκριση διαγωνισμού ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ – ΡΟΔΙΑΣ – ΓΟΝΝΩΝ.pdf
526.Έγκριση διαγωνισμού Προμήθεια σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.pdf
527. Παράταση προθεσμίας ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 8 TMHMA ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ.pdf
528. Έγκριση πρακτικού Ι ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020.pdf
529.Έγκριση πρακτικού ΙΙ Μελέτη ΕΟ Λάρισας-Κοζάνης, Τμήμα Λάρισα- Γιάννουλη.pdf
530.Επιστροφή ποσών λόγω μη χρήσης παραβόλων.pdf
531.Επιστροφή ποσών λόγω μη χρήσης παραβόλων.pdf
532.Εξειδίκευση πίστωσης στο ΚΑΕ 0899 και 9473.pdf
533.Τουριστική προβολή Περιφέρειας Θεσσαλίας.pdf
534.ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤOY BALKAN MED- «WetMainAreas».pdf
535Εειδίκευσης πρόσθετης διάθεσης πίστωσης του Φορέα 073, ΚΑΕ 5331 κοινοτικών προγραμμάτων για το έτος 2020.pdf
536.Έγκριση διάθεσης πίστωσης 4.500,00€, για συνδρομή στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών AREPO.pdf
537 Έγκριση δαπανών ΠΕΜΣ.pdf
538 Αντιπλημμυρική προστασία ΠΕΜΣ.pdf
539 Έγκριση δαπανών γενομένων συμβάσεων ΠΕΜΣ.pdf
540 Καθαρισμός υδατορεμάτων ΠΕΜΣ.pdf
541 Συντήρηση οδικού δικτύου.pdf
542 Κοπή χόρτων ΠΕΜΣ.pdf
543 Δολωματικός ψεκασμός ΠΕΜΣ.pdf
544.Παροχή υπηρεσιών συμβούλου ποιότητας του τμήματος ΚΤΕΟ Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε.Τ.pdf
545.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ.pdf
546.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΙΧ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 2020.pdf
547.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ.pdf
548.Αποκατάσταση Βατότητας - Άρση Καταπτώσεων Π.Ε Τρικάλων 2020 - 2021.pdf
549.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2020.pdf
550.Έγκριση δαπάνης για επισκευή-συντήρηση των ΟχημάτωνΜηχανημάτων της Π.Ε. Τρικάλων.pdf
551.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 3Α 2020.pdf
552.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΓΑ.pdf
553.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Τ.pdf
554.Έγκριση δαπάνης (19) υπαλλήλων της Δ.Τ.Ε. για τους μήνες Μάιο έως Δεκέμβριο του έτους 2020.pdf
555.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ.pdf
556.Επιστροφή αδιάθετου Προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων της Π.Ε. Τρικάλων..pdf
557.Έγκριση ανάθεσης προμηθειών δαπανών της Π.Ε. Τρικάλων.pdf
558.Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ.pdf
559 ΠΑΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΚ.pdf
560. Έγκριση πρακτικού Ι Μελέτη βελτίωσης Νότιας Παράκαμψης Λάρισας.pdf
561. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ. Τροποποίηση σύμβασης Ε.Ο Τρικάλων - Αρτας.pdf
562. Έγκριση πρακτικού Ι Μελέτη Βελτίωσης Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου.pdf
563. Έγκριση πρακτικού Ι ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ε.Ο ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ - ΤΥΡΝΑΒΟΣ.pdf
564. Έγκριση δημοπράτησης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΛΟΥ 2018.pdf
565. Έγκριση πρακτικού Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΡΤΑΣ.pdf
566. Έγκριση πρακτικού Ι ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ.pdf
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17.pdf