Εδώ μπορείτε να δείτε τις Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, οργανωμένες κατά Πρακτικό Συνεδρίασης, για το επιλεγμένο έτος.
392 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΠΑΡΕΛΘ_ΧΡΗΣΗΣ Β'6ΜΗΝΟΥ 2018 ΔΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΚ.pdf
393 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΚ.pdf
394 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΚ.pdf
395 ΜΕΤΑΦ_ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΘΜΙΑΣ & ΔΘΜΙΑΣ ΕΚΠ_2018-2019 ΠΕΚ.pdf
396 ΕΓΚΡ_ΔΙΑΘ_ΠΙΣΤΩΣ_Κ_ΔΑΠΑΝ_ΑΘΛΗΤ_ΕΚΔΗΛ_2019 ΠΕΚ.pdf
397 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤ_Κ_ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔ_ΔΙΑΓ_ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΚ.pdf
398 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚ.pdf
399 ΑΝΑΘ_ΠΡΟΜΗΘ_ΑΝΤΑΛΑΚΤ_ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ_ΠΕΚ.pdf
400 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 ΔΤΕ - ΠΕΚ.pdf
401 5η ΠΑΡΑΤ_ΕΡΓ_ΠΑΡΑΛ_ΕΡΓ_ΑΝΑΔ_ΑΓΡΟΚΤ_ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ-ΜΑΥΡΙΚΑ ΠΕΚ.pdf
402 ΠΡΟΜΗΘ_ΥΛΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΜΗΧΑΝ_DIANA 105 ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
403 ΕΓΚΡ_ΠΡΩΤΟΚ_ΔΙΑΜΟΡΦ_ΑΘΛΗΤ_ΠΡΟΠ_ΚΕΝΤΡΟΥ Δ_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΚ.pdf
404 ΕΓΚΡ_ΠΡΩΤ_ΠΑΡΑΛ_ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 'ΑΘΛΗΤ_ΚΕΝΤΡ_ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ' ΠΕΚ.pdf
405 ΟΡΘ_ΕΠ_ΕΓΚΡ_ΔΑΠ_ΣΥΜΒΑΣ_'ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜ_2ος 2019' ΠΕΚ.pdf
406 ΕΓΚΡ_ΔΑΠΑΝ_'ΜΙΣΘ_ΜΗΧΑΝ-ΑΠΟΚ_ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ' ΠΕΚ.pdf
407 ΟΡΘ_ΕΠ_ΕΓΚΡ_ΔΑΠ_ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 'ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ'ΔΤΕ- ΠΕΚ.pdf
408 ΕΓΚΡ_ΑΝΑΘ_'ΑΝΤ_ΣΗ ΣΤΕΓΗΣ Κ ΕΠΙΣΚ_ΚΤΗΡΙΩΝ 2,4' ΔΤΕ ΠΕΚ.pdf
409 ΟΡΘ_ΕΠ_ΕΓΚΡ_ΔΑΠ_ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 'ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ'ΔΤΕ- ΠΕΚ.pdf
410.ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ.pdf
411.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1 ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ.pdf
412.Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2018.pdf
413.«ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ.ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.pdf
414.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ Χ.Θ. 17800 ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ.pdf
415.μετακινήσεις εκτός έδρας έντεκα (16) υπαλλήλων της Δ.νσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.pdf
416.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΟΥΝΟ.pdf
417. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ.pdf
418.Έγκριση πρακτικού συγκρότησης συλλογικών οργάνων περιβαλλοντικών ελέγχων.pdf
419.ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Δ.Δ. ΒΑΣΙΛΙ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ.pdf
420.υπερωριακή εργασία, νυχτερινές ώρες, Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες Δ.νσης Δημόσιας Υγείας.pdf
421. Επιτροπή παραλαβής υλικών και πιστοποίησης εργασιών της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το ...
422.ΔΙΑΝΟΙΞΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ.pdf
423.ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΑ ΡΟΔΙΑΣ.pdf
424.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΑΞΟΝΑ ΑΠΟ ΒΕΛΙΚΑ.pdf
425.ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.pdf
426.Συλλογικά όργανα Δ.νσης Αγροτικής Οικονομίας.pdf
427.Συλλογικά όργανα Δ.νσης Τεχνικών Έργων.pdf
428.Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.pdf
429.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ 2019.pdf
430.Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου INTERREG MED.pdf
431.Προμήθεια και εργασίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης οπτικοακουστικού.pdf
432.Εισήγηση έγκρισης ανάθεσης δαπάνης, για διετή ανανέωση δύο (2) domain namesα) gothessaly.gr και β) gothessaly...
433.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ.pdf
434.Εισήγηση έγκρισης μειοδοτών για Προμήθεια μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού.pdf
435.Εισήγηση έγκρισης μειοδότη για Προμήθεια μηχανογραφικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.pdf
436.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ.pdf
437.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ.pdf
438.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ.pdf
439.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ (ΚΟΙΤΩΝ – ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ.pdf
440.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ.pdf
441.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ.pdf
442.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεση σε Επαληθευτή.Ελεγκτή της διενέργειας πρωτοβάθμιων διοικητικών κα...
443.Green Growth through the Capitalization of innovative Greenhouse- MED “GREENHOUSES.pdf
444.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ –INTERREG EUROPE-INNOPROVEMENT.pdf
445.ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑΤΣΕΧΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ.pdf
446.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 8 TMHMA ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ- ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ-ΒΕΛΙΚΑ META ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ.pdf
447.ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.pdf
448 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019.pdf
449 Έγκριση δαπάνης για αγορά φωτοτυπικού ΠΕΜΣ.pdf
450 Έγκριση ανάθεσης προμήθειας ΠΕΜΣ.pdf
451 Έγκριση πρακτικών ΠΕΜΣ.pdf
452 Αξιολόγηση προσφορών ΠΕΜΣ.pdf
453 Αναθέσεις αθλητικών εκδηλώσεων ΠΕΜΣ.pdf
453 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αναθέσεις αθλητικών εκδηλώσεων ΠΕΜΣ.pdf
454 Αναθέσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων ΠΕΜΣ.pdf
455 Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή υπαλλήλων σε τουριστική έκθεση.pdf
456 Έγκριση δαπάνης για εκτύπωση εντύπου.pdf
457 Έγκριση πρωτοκόλλων ΠΕΜΣ.pdf
458 Ανάληψη υποχρέωσης προγράμματος Εξυγίανσης ΠΕΜΣ.pdf
459 Κατακύρωση αποτελέσματος ΠΕΜΣ.pdf
460 Έγκριση δαπανών ΠΕΜΣ.pdf
461 Έγκριση δαπάνης για ανανέωση domain name ΠΕΜΣ.pdf
462 Προέγκριση δαπάνης για μετάβαση εκτός έδρας υπαλλήλων ΠΕΜΣ.pdf
463 Αποδοχή απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας.pdf
464 Έγκριση άσκησης έφεσης.pdf
465 Επικαιροποίηση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.pdf
466 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ΠΕΜΣ.pdf
467 Αποδοχή απόφασης μονομελούς πρωτοδικείου Βόλου.pdf
468 Έργα αποκατάστασης απο θεομηνία ΠΕΜΣ.pdf
469 Καθαρισμός ερεισμάτων κοπή χόρτων ΠΕΜΣ.pdf
470 Έγκριση δαπανών γενομένων συμβάσεων για αποχιονισμούς ΠΕΜΣ.pdf
471 Άμεση αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο ΠΕΜΣ.pdf
472.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 2019.pdf
473.ΟΡΘΗ_ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΡΑΞΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ.pdf
474.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
475.Καταπολέμησης κουνουπιών ΠΕ Τρικάλων έτους 2019.pdf
476.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Τρικάλων ..pdf
477.Διαγωνισμός γραφικών-χαρτικών & αναλώσιμων υλικών ΗΥ για τις ανάγκες της ΠΕΤ για το έτος 2019..pdf
478.Μετακίνηση Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας και περιφερειακού συμβούλου.pdf
479.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΕΤ 2019.pdf
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.pdf