Εδώ μπορείτε να δείτε τις Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, οργανωμένες κατά Πρακτικό Συνεδρίασης, για το επιλεγμένο έτος.
260 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ 2019 ΠΕΚ.pdf
261 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2018 ΠΕΚ.pdf
262 ΥΠΕΡΩΡ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜ_ΤΟΥΡΙΣΜ_ΠΟΛΙΤ_ΑΘΛ_ΠΕΚ.pdf
263 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3ος 2019 ΠΕΚ.pdf
264 ΜΕΤΑΦ_ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΘΜΙΑΣ & ΔΘΜΙΑΣ ΕΚΠ_2018-2019 ΠΕΚ.pdf
265 ΥΠΕΡΩΡ_ΑΠΑΣΧ_5 ΥΠΑΛ_Β 6ΜΗΝΟ 2019 ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤ_ΟΙΚ_ΠΕΚ.pdf
266 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤ_ΟΙΚ_&_ΚΤΗΝΙΑΤΡ 3ος 2019 ΠΕΚ.pdf
267 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΟΔΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡ 3ος 2019 ΠΕΚ.pdf
268 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 3ος 2019 ΠΕΚ.pdf
269 ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 2 ΠΕΚ.pdf
270 ΗΛΕΚΤΡ_ΚΟΜΒ_ΟΔΟΦΩΤ_ΔΙΑΣΤΑΥΡ_ΕΙΣΟΔ_ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΕΚ.pdf
271 ΑΠΟΧ_ΣΜΟΙ ΕΘΝ_Κ_ΛΟΙΠΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΑΡΜΟΔ_ΠΕΚ 2017.pdf
272 ΑΠΟΧ_ΣΜΟ ΟΔ_ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Λ_ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΕΚ 2017.pdf
273 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΚ.pdf
274 ΔΙΑΓΡΑΜ_ΟΔΟΣΤΡ_ΤΜΗΜ_ΕΘΝ_Κ_ΕΠΑΡΧ_ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΚ.pdf
275 ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤ_ΠΛΕΥΡ_Ν_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ Λ_ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΠΕΚ.pdf
276 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ -ΑΝΑΘΕΣΗ-ALATI ΠΕΚ.pdf
277 ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ_ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ_ΔΤΕ ΠΕΚ.pdf
278 ΑΠΟΚ_ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ Δ_ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΠΟ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ 2016 ΠΕΚ.pdf
279 ΣΥΝΤΗΡ_ΕΘΝ_Κ_ΕΠΑΡΧ_ΔΙΚΤ_ΠΕK_Γ΄ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΠΕΚ.pdf
280 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 87 ΠΕΚ.pdf
281 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚΟΝ_3ος 2019 ΠΕΚ.pdf
282 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΚ.pdf
283 ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦ_ 1_2019 ΠΕΚ.pdf
284 ΕΓΚΡ_ΔΙΑΘΕΣ_ΠΙΣΤ_ΠΑΡΕΛΘ_ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚ_ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΚ.pdf
285 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΚ.pdf
286 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2017-2018 ΠΕΚ.pdf
287 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΜΗΜ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_3ος 2019 ΠΕΚ.pdf
288 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΜΗΜ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_4ος 2019 ΠΕΚ.pdf
289.«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ».pdf
290. Μετακινήσεις εκτός έδρας της Γενικής Διευθύντριας Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.pdf
291 ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΠΙΣΤΟΠ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.pdf
292.ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΔΙΛΟΦΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ.pdf
293.Παροχή υπηρεσιών δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων στερεών & υγρών αποβλήτων.pdf
294.Προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ για τη συντήρηση και επισκευή είκοσι ένα (21) υπηρεσιακών οχημάτων.pdf
295.Προμήθεια ανταλλακτικών – παροχή Υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή είκοσι ένα (21) υπηρεσιακών οχημάτων....
296.ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ.pdf
297.Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ.νσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Λάρισας.pdf
298.εκπαιδευτικό σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.pdf
299.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΙΑΣ-ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ.pdf
300.Μηχανογραφικού εξοπλισμού από την Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.pdf
301.Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών πληροφορικής, για την ανανέωση του εξοπλισμού & την πλήρωση κανόνων ασφάλειας ...
302.υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων του Τμήματος Εμπορίου της Δ.νσης Ανάπτυξης ΠΕ Λάρισας.pdf
303.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf
304.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ.pdf
305.ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf
306 Ανάκληση (ακύρωση) της υπ’ αριθ. 24832018 απόφασης της Οικ.Επιτρ..pdf
307.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ.pdf
308.Εισήγηση έγκρισης μειοδότη για Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (switch) hw_2019.03..pdf
309.Προμήθεια πολυμηχανημάτων μεγάλης παραγωγής και παροχή υπηρεσιών χρήσης αυτών.pdf
310.Αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου στο κτίριο της Διεύθυνσης Υδροοικονομίας.pdf
311.Ανάθεση περιπτέρων συμμετοχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις τουριστικές εκθέσεις για το έτος 2019..pdf
312.Έγκριση δαπάνης για προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής.pdf
313.Εισήγηση έγκρισης μειοδότη για Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.pdf
314.Έγκριση σύμβασης ετήσιας συντήρησης-υποστήριξης του λογισμικού BackOffice.pdf
315 ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.pdf
316 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ.pdf
317.πληρωμή αγοράς ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος και οκτώ (8) τεμαχίων toner του ίδιου μηχανήματος για τις ...
318 Δρομολόγια μεταφορά μαθητών.pdf
319 Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για προμήθεια γραφικής ύλης.pdf
320.Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού προστασίας ασφάλειας.pdf
321 Εγκριση της εκτέλεσης του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιων.pdf
322.Υποβοήθηση της Δ.νσης στην δημιουργία web-based εφαρμογής ενημέρωσης των μελών του ΠΣ..pdf
323.ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΟ «GREENHOUSES».pdf
324.Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης αθλητικών εκδηλώσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε.Λάρισας..pdf
325.συμμετοχή στη διεθνή τουριστική έκθεση « IFT 2019 (Σερβία, Βελιγράδι).pdf
326.μετάβαση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου στην διεθνή τουριστική έκθεση «ΙΤΒ 2019».pdf
327.Μετακίνηση Αντιπεριφερειάρχη και Περιφερειακού Συμβούλου Δεσπόπουλο στη διεθνή τουριστική έκθεση IFT 2019.pdf
328.Αναθέσεις Εκδηλώσεων Π.Ε.Λάρισας.pdf
329 Έγκριση διάθεσης πίστωσης αθλητικών εκδηλώσεων ΠΕΜΣ.pdf
330 Έγκριση διάθεσης πίστωσης διήμερου συνεδρίου.pdf
331 Έγκριση διάθεσης πίστωσης μεταφοράς ανεκτέλεστων συμβάσεων ΠΕΜΣ.pdf
332 Έγκριση διάθεσης πίστωσης προμήθειας αναλώσιμων υλικών ΠΕΜΣ.pdf
333 Έγκριση απόδοσης δαπανών ΧΕΠ.pdf
334 Έγκριση απόδοσης δαπανών ΧΕΠ.pdf
335 Έγκριση απόδοσης δαπανών ΧΕΠ.pdf
336 Έγκριση πρακτικών ΠΕΜΣ.pdf
337 Συμπληρωματική έγκριση μεταφοράς μαθητώνΠΕΜΣ.pdf
338 Έγκριση ανάθεσης μεταφοράς μαθητώνΠΕΜΣ.pdf
339 Κατακύρωση αποτελέσματος αναθέσεων ΠΕΜΣ.pdf
340 Έγκριση δαπάνης για προμήθεια εντύπων ΠΕΜΣ.pdf
341 Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή υπαλλήλου σε τουριστική έκθεση.pdf
342 Έγκριση δαπάνης για εκτύπωση εντύπου.pdf
343 Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση συνεδρίου ΠΕΜΣ.pdf
344 Έγκριση πρωτοκόλλων ΠΕΜΣ.pdf
345 Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή υπαλλήλου σε τουριστική έκθεση.pdf
346 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ΠΕΜΣ.pdf
347 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ΠΕΜΣ.pdf
348 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ΠΕΜΣ.pdf
349 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ΠΕΜΣ.pdf
350 Έγκριση ανάθεσης για προμήθεια ακατέργαστου άλατος ΠΕΜΣ.pdf
351 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκρισης δαπανώνΠΕΜΣ.pdf
352 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκρισης δαπανώνΠΕΜΣ.pdf
353 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκρισης δαπανώνΠΕΜΣ.pdf
354 Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας.pdf
355 Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΕΜΣ.pdf
356 Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΕΜΣ.pdf
357 Ανάκληση απόφασης οικονομικής επιτροπής ΠΕΜΣ.pdf
358 Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας.pdf
359 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ΠΕΜΣ.pdf
360 Έγκριση πρακτικών πιστοποίησης ΠΕΜΣ.pdf
361 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ΠΕΜΣ.pdf
362 Έγκριση τευχών δημοπράτησης ΠΕΜΣ.pdf
363 Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικής δημοπρασίας ΠΕΜΣ.pdf
364. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
365. Τροποποίηση και ανάθεση δρομολογίων για τη μεταφορά των μαθητών Ν.Τρικάλων.pdf
366. Εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕΤ.pdf
367. ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ.pdf
368. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ.pdf
369. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2018.pdf
370. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.pdf
371. ΟΡΘΗ_Αποκατάσταση Βατότητας - Άρση Καταπτώσεων Π.Ε Τρικάλων 2019 - 2020 με αυτεπιστασία.pdf
372. ΟΡΘΗ_Ανάθεση με προσφορές για τις θεσμοθετημένες Εθνικές Εορτές της Π.Ε. Τρικάλων.pdf
373. Συντήρηση – Λειτουργία Σηράγγων Οδικού Δικτύου ΠΕ Τρικάλων 2019.pdf
374.Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για προμήθεια γραφικών-χαρτικών και αναλώσιμων υλικών.pdf
375.Εκμίσθωση Αγροτεμαχίου.pdf
376.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε.Τ.pdf
377.Έγκριση ανάθεσης προμηθειών δαπανών ( με προσφορές ) της Π.Ε.Τ.pdf
378.Μισθώματος του κεντρικού κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Τρικάλων οικ. έτους 2019..pdf
379.Έγκριση για μετακινήσεις και συμμετοχής των υπαλλήλων Τμήματος Τουρισμού & Πολιτισμού, της Π.Ε.Τ.pdf
380.Πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων καθώς και συνεδρίων - ημερίδων 2019 ΠΕΤ.pdf
383 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).pdf
384 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ Έγκριση διάθεσης πίστωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων ΠΕΜΣ.pdf
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.pdf