Εδώ μπορείτε να δείτε τις Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, οργανωμένες κατά Πρακτικό Συνεδρίασης, για το επιλεγμένο έτος.
2211 ΜΕΤΑΦ_ΜΑΘΗΤ_ΠΘΜΙΑΣ & ΔΘΜΙΑΣ ΕΚΠ_Ν ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΚ.pdf
2212 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ 2020 ΠΕΚ.pdf
2213 ΕΓΚΡ_ΠΙΣΤ_36οΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.pdf
2214 ΠΑΡΑΒ_Α 6ΜΗΝΟ 2020+ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤ_ΠΕΚ.pdf
2215 ΠΑΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΑ 2020 ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.pdf
2216 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΩΝ ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
2217 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
2218 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤ_ΑΠΟΣΦΡ_ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 14 ΠΕΚ.pdf
2219 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ I ΥΠΟΕΡΓΟΥ 90 ΠΕΚ.pdf
2220 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΗΜΕΔ_2020 ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
2221 ΕΓΚΡ_ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡ_ΥΠΟΕΡΓΟΥ 96 ΠΕΚ.pdf
2222 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤ_ΑΠΟΣΦΡ-ΑΞΙΟΛΟΓ_ΥΠΟΕΡΓΟΥ 79 ΠΕΚ.pdf
2223 ΕΓΚΡ_ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 56 ΠΕΚ.pdf
2224 ΕΓΚΡ_ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 25 ΠΕΚ.pdf
2225.Έγκριση των όρων της διακήρυξης της μελέτης Μελέτη Παράκαμψης Σοφάδων.pdf
2226.Έγκριση των όρων της διακήρυξης της μελέτης Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων Τμήμα Γεωργική Σχολή-Τερψιθ...
2227.Έγκριση των όρων της διακήρυξης της μελέτης Ε.Ο. Βόλου-Βελεστίνου Μελέτη ΑΚ Σέσκλου.pdf
2228.Έγκριση των όρων της διακήρυξης της μελέτης Μελέτη Βελτίωσης Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου..pdf
2229.Αποδοχή της 1ης τροποποίησης των μελετών ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ.pdf
2230.ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΕΙΔΙΕΥΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ.pdf
2231.ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗς ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΌΓΙΑ.pdf
2232.Επιστροφή ποσών λόγω μη χρήσης παραβόλων.pdf
2233.ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΑΡΛΑΣ.pdf
2234.Εξειδίκευση πίστωσης στους ΚΑΕ 0869 και 1699..pdf
2235.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.pdf
2236.INTERREG EUROPE-CONDEREFF.pdf
2237.Τροποποίηση και ανάθεση δρομολογίων για το σχ. έτος 2019-20.pdf
2238.Τροποποίηση δρομολογίων του Παραρτήματος ΑμΕΑ Λάρισας Ο Αριστεύς του ΚΚΠΠΘ.pdf
2239.ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf
2240. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.pdf
2241.Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αγιοκάμπου, Κάτω Σωτηρίτσας και Βελίκας της Δ.Ε. Μελιβοίας.pdf
2242.ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.pdf
2243.Παράταση προθεσμίας ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ, ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ, ΓΟΝΝΩΝ, ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ.pdf
2244.Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών της Π.Ε.Λάρισας - Περιφέρειας Θεσσαλίας στον ΚΑΕ 9899 των πολιτιστικών εκδηλώσεω...
2245.Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών της Π.Ε. Λάρισας - Περιφέρειας Θεσσαλίας στον ΚΑΕ 9899 συμμετοχής στις τουριστικέ...
2246.Εγκρ.πρακτ.1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΠ.Ο.6&Κ50 ΣΚΛΗΘΡΟΥ.pdf
2247.Εξειδίκευση πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων (ΚΑΕ).pdf
2248.ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ε.Ε.Ε ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.pdf
2249.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 5OΥ AΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΟΜΟΛΙΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ, ΧΡΗΣΗ 2020.pdf
2250.ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ VIENNE ΓΑΛΛΙΑ Σ INTERREG EUROPE, ΕΡΓΟ QUALIFY.pdf
2251.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΝΕΑ ΤΥΠΟΥ LED ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Θ..pdf
2252.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ.pdf
2253_ΟΡΘΗ_ΕΠ Δαπάνες θεσμοθετημένων εθνικών εορτών ΠΕΜΣ.pdf
2254_ΟΡΘΗ_ΕΠ Έγκριση πληρωμής δαπάνης ΠΕΜΣ.pdf
2255_ΟΡΘΗ_ΕΠ Αποδοχή Απόφασης ΠΕΜΣ.pdf
2256_ΟΡΘΗ_ΕΠ Έγκριση αποδέσμευσης εγγυητικής επιστολής ΠΕΜΣ.pdf
2257_ΟΡΘΗ_ΕΠ Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
2258_ΟΡΘΗ_ΕΠ Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης έτους 2019 ΠΕΜΣ.pdf
2259_ΟΡΘΗ_ΕΠ Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης έτους 2020 ΠΕΜΣ.pdf
2260_ΟΡΘΗ_ΕΠ Έγκριση δαπανών γενομένων συμβάσεων ΠΕΜΣ.pdf
2261_ΟΡΘΗ_ΕΠ Έγκριση συγκρότησης επιτροπών ΠΕΜΣ.pdf
2262 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έγκριση πρακτικού ΙΙ ΠΕΜΣ.pdf
2263.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
2264.ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΛΑΧΑ-ΒΡΟΝΤΕΡΟ.pdf
2265.Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας κλήρωσης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.pdf
2266.ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
2267.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
2268.Προμήθειας καυσίμων και εξόδων μετακίνησης εκτός Νομού των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Π.ΕΤ.pdf
2269.Προμήθεια γραφικών- χαρτικών και αναλώσιμων υλικών για το έτος 2020..pdf
2270.Μεταφορά μαθητών της Πθμιας και Δθμιας Εκπσης μετά την έναρξη του διδακτικού έτους 2019-21.pdf
2271.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2019 - 2020.pdf
2272.Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων – Έτους 2020.pdf
2273.Επισκευή και συντήρηση καλωδίων οπτικών ινών των συστημάτων Scada στις σήραγγες.pdf
2274.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 3Α 2020.pdf
2275.ΟΡΘΗ_Αποκατάσταση βατότητας - Άρση καταπτώσεων Π.Ε. Τρικάλων 2020 - 2021.pdf
2276.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΛΥΚΟΜΗΛΙΑ –ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ –ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2018.pdf
2277.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΝΕΝΩΝ.pdf
2278.ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ.pdf
2279.ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ.pdf
2280.Μετακινήσεις εξόδων διανυκτεύρευσης υπαλλήλων του Τμήματος Τουρισμού & Πολιτισμού της Π.ΕΤ.pdf
2281.Ετήσιας τακτικής συντήρησης ανελκυστήρων των κτιρίων, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε.Τ.pdf
2282.Φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού της Π.Ε. Τρικάλων.pdf
2283.Ανάθεση για παροχή ασφάλισης σαράντα πέντε (45) αυτοκινήτων οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε.Τ..pdf
2284.Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών στους ΚΑΕ 0899 της Π.Ε. Τρικάλων..pdf
ΠΙΝΑΚΑΣ 37.pdf