Εδώ μπορείτε να δείτε τις Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, οργανωμένες κατά Πρακτικό Συνεδρίασης, για το επιλεγμένο έτος.
2155 ΜΕΤΑΦ_ΜΑΘΗΤ_ΠΘΜΙΑΣ & ΔΘΜΙΑΣ ΕΚΠ_Ν ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΚ.pdf
2156 ΑΝΑΘ_ΔΑΠ_ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΚ.pdf
2157 ΕΓΚΡ_ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡ_ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7 ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
2158 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤ_ΑΠΟΣΦΡ_ΜΕΙΟΔΟΤΗ_ΠΡΟΜ_ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΚ.pdf
2159 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤ_Ι 'ΟΛΟΚΛ_ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΣΠΗΛΙΑΣ'ΠΕΚ.pdf
2160 ΕΓΚΡ_ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡ_ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
2161 ΟΡΘ_ΕΠ_ΕΓΚΡ_ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜ_ΕΡΓΟΥ 2020 ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
2162 ΕΓΚΡ_ΔΑΠ_ΓΕΝΟΜ_ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 17 ΠΕΚ.pdf
2163 ΕΓΚΡ_ΔΑΠΑΝΩΝ_ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧ_ΤΩΝ_ ΥΠΟΕΡΓΟ 17 ΠΕΚ.pdf
2164.Απόδοση ποσού ύψους 292.195.03 ΕΥΡΏ στους εταίρους.pdf
2165.Προμήθεια έξι (06) κλιματιστικών μηχανημάτων.pdf
2166.Τροποποίηση και ανάθεση δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Ν. Λάρισας για το σχ. έτος 2019-20.pdf
2167.Εξειδίκευση πίστωσης, στο ΚΑΕ 1699, δαπάνης προμήθειας υλικού για τις ανάγκες της Δ.Τ.Ε. Π. Θ..pdf
2168.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΣΤΟ Δ.Δ.ΑΜΠΕΛΩΝΑ.pdf
2169.Ετήσιος έλεγχος και πιστοποίηση δώδεκα (12) ανελκυστήρων.pdf
2170. Συντήρηση δώδεκα (12) ανελκυστήρων των κτιρίων.pdf
2171.Συντήρηση και ετήσιος έλεγχος, πέντε (05) λεβήτων – καυστήρων.pdf
2172.Συντήρηση Η Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου του Διοικητηρίου Περιφέρειας.pdf
2173.Προμήθεια καλωδιώσεων για αποκατάσταση λειτουργίας ταμιευτήρα Τ.Ο.Ε.Β. Γλαύκης.pdf
2174.Επέκταση Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού εξωτερικού υδραγωγείου στις Δ.Ε. Αγιάς, Λακέρειας και Ευρυμεν...
2175.Νέα έγκριση και συνέχιση της διαδικασίας για την Κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων.pdf
2176.Παραγωγής ΒΙΝΤΕΟ εικονικής πραγματικότητας VR-360 με θέμα τουριστικοί προορισμοί Π.Ε. Λάρισας.pdf
2177.Προμήθεια εξοπλισμού εικονικής πραγματικότητας Π.Ε. Λάρισας.pdf
2178.ΣΥΝΔΕΣΗ Ε.Ε.Λ. ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.pdf
2179.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ-ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ.pdf
2180.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 2019 – 2020 ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ.pdf
2181.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΙΣΣΑΒΟΥ.pdf
2182.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf
2183.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 2019 – 2020 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ.pdf
2184.Τροποποίηση της 1005 και ανάθεση αθλητικών εκδηλώσεων 2019 Π.Θ – Π. Ε. Λάρισας..pdf
2185.Τροποποίηση της 1304 και ανάθεση αθλητικών εκδηλώσεων 2019 Π.Θ – Π. Ε. Λάρισας.pdf
2186.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf
2187 Επικαιροποίηση δρομολογίων ανάθεσης ΠΕΜΣ.pdf
2188 Ανάθεση αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών ΠΕΜΣ.pdf
2189 Έγκριση συνοπτικού διαγωνισμού ΠΕΜΣ.pdf
2190 Έγκριση τμηματικής αποδέσμευσης ΠΕΜΣ.pdf
2191 Έγκριση πρόσκλησης ενδιαφέροντος ΠΕΜΣ.pdf
2192 Άμεση αποκατάσταση βλαβών ΠΕΜΣ.pdf
2193 Έγκριση πρακτικού ΙΙ ΠΕΜΣ.pdf
2194 Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης ΠΕΜΣ.pdf
2195 Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης ΠΕΜΣ.pdf
2196 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
2197 Έγκριση πρακτικού ΙΙ ΠΕΜΣ.pdf
2198 Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ ΠΕΜΣ.pdf
2199 Έγκριση δαπάνης για προμήθεια βιβλίων ΠΕΜΣ.pdf
2200 Έγκριση πρωτοκόλλων ΠΕΜΣ.pdf
2201.Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για Κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων της ΠΕΤ.pdf
2202.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
2203.Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών στους ΚΑΕ , 0899 της Π.Ε. Τρικάλων..pdf
2204.Προγράμματος του Αγροτικού Εξηλεκτρισμού Π.Ε Τρικάλων.pdf
2205.Έντυπου υλικού για την τουριστική προβολή της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων έτους 2019.pdf
2206 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.pdf
2207.ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Θ.pdf
2208.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Θ.pdf
ΠΙΝΑΚΑΣ 34.pdf