Εδώ μπορείτε να δείτε τις Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, οργανωμένες κατά Πρακτικό Συνεδρίασης, για το επιλεγμένο έτος.
2098 ΜΕΤΑΦ_ΜΑΘΗΤ_ΠΘΜΙΑΣ & ΔΘΜΙΑΣ ΕΚΠ_Ν ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΚ.pdf
2099 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.pdf
2100 ΣΥΓΚΡ_ΕΠΙΤΡ_ΕΡΓ_ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΣΠΗΛΙΑΣ ΠΕΚ.pdf
2101 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 22 ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
2102 ΟΡΘ_ΕΠ_ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΥΠΟΕΡΓΟΥ 23 ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
2103 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 24 ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
2104 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 21 ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
2105 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 25 ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
2106 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 20 ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
2107 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 26 ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
2108 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤ_ΑΠΟΣΦΡ_ΜΕΙΟΔΟΤΗ_& ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8 ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
2109 ΕΓΚΡ_ΔΙΑΘ_ΠΙΣΤ_& ΠΛΗΡ_ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜ_ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΚ.pdf
2110 ΕΓΚΡ_ΔΙΑΘ_ΠΙΣΤ_& ΠΛΗΡ_ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΚ.pdf
2111.Έγκριση εξειδίκευσης δαπάνης ποσού 4.000.000,00€ για πληρωμή των επενδυτικών σχεδίων.pdf
2112.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INTERREG MED.pdf
2113.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΝΕΑ ΤΥΠΟΥ LED ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.pdf
2114. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ. Εξειδίκευση δαπανών της Π.Θ Π.Ε. Λάρισας στο ΚΑΕ 9899 για πληρωμή αθλητικών εκδηλώσεων.pdf
2115.Μελέτη βελτίωσης Νότιας Παράκαμψης Λάρισας τμήμα από ΑΚ Τρικάλων έως Ε.Ο. Τρικάλων.pdf
2116.Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης, στο τμήμα Γιάννουλη – Τύρναβος.pdf
2117.Εξειδίκευση πιστώσεων στο ΚΑΕ 0899 διαφόρων δαπανών υπηρεσιών ΠΕ Λάρισας Π.Θ.pdf
2118. Κατακύρωση έργου INTERREG EUROPE 2014-2020 - Translating Industry 4.0 to improved SME.pdf
2119. Πρακτικό αξιολόγησης INTERREG EUROPE-CONDEREFF.pdf
2120.Έγκριση δαπάνης και όρων διαγωνισμού για την φύλαξης κτιριακών δομών της Π.Ε. Λάρισας.pdf
2121.Τροποποίηση και ανάθεση δρομολογίων Ν. Λάρισας για το σχ. έτος 2019-20.pdf
2122.ΕΙΣΗΓΗΣΗ Επί της Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2019 (Γ’ Τρίμηνο).pdf
2123.Εκ νέου έγκριση δαπάνης - διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών της Π.Ε. Λάρι...
2124 Έγκριση τευχών δημοπράτησης ΠΕΜΣ.pdf
2125 Έγκριση αποδέσμευσης ΠΕΜΣ.pdf
2126 Έγκριση χρονικής παράτασης ΠΕΜΣ.pdf
2127 Κατακύρωση αναδόχου ΠΕΜΣ.pdf
2128 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ ΠΕΜΣ.pdf
2129 Έγκριση δαπανών γενομένων συμβάσεων ΠΕΜΣ.pdf
2130.ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ.pdf
2131.ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΤΕΟ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
2132.Χορήγησης παράτασης ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ.pdf
2133.Χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης «ΟΔΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ».pdf
2134.Εργασίες καθαρισμού κλαδιών δέντρων κλπ παραπλεύρως οδικού δικτύου και καναλιών ΠΕΤ 2019.pdf
2135.Προμήθεια υλικών βελτιστοποίηση του υπογείου αρδευτικού δικτύου του αγροκτήματος Βασιλικής ΠΕΤ.pdf
2136.Προμήθεια υλικών κουνουποκτονίας, μυοκτονιών, καταπολέμησης παρασίτων, απολυμάνσεων της ΠΕΤ.pdf
2137. Μεταφορά μαθητών της Πθμιας και Δθμιας Εκπσης μετά την έναρξη του διδακτικού έτους 2019-21.pdf
2138.Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών στους ΚΑΕ 0879 , 0899 της Π.Ε. Τρικάλων ..pdf
2139.Ασφάλιση αυτοκινήτων οχημάτων και μηχανημάτων (σύνολο 45) της Π.Ε. Τρικάλων.pdf
2140.ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ.pdf
2141.Συμμετοχή των υπαλλήλων του Τμήματος Τουρισμού & Πολιτισμού, της Π.Ε. Τρικάλων στη Βαρσοβία.pdf
2142.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2019 - 2020.pdf
2143.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ- ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
2144.Αποκατάσταση Βατότητας - Άρση Καταπτώσεων Π.Ε Τρικάλων 2019 - 2020 με αυτεπιστασία.pdf
2145.Χορήγηση Παράτασης της Προθεσμίας Περαίωσης των εργασιών.pdf
2146.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019.pdf
2147.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ 2019.pdf
2148.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 2019.pdf
2149.ΕΚΤΟΣ_Προμήθεια ανταλλακτικών των Οχημάτων-Μηχανημάτων της Π.Ε. Τρικάλων.pdf
2150 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 29 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΚ.pdf
2151 7η ΠΑΡΑΤΑΣΗ-'ΠΑΡΑΛ_ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ-ΜΑΥΡΙΚΑ' ΠΕΚ.pdf
2152 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.pdf
2153.ΕΚΤΟΣ_ Έγκριση χορήγησης παράτασης ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
2154.Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας έτους 2020..pdf
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33.pdf