Εδώ μπορείτε να δείτε τις Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, οργανωμένες κατά Πρακτικό Συνεδρίασης, για το επιλεγμένο έτος.
2040 ΜΕΤΑΦ_ΜΑΘΗΤ_ΠΘΜΙΑΣ & ΔΘΜΙΑΣ ΕΚΠ_Ν ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΚ.pdf
2041 ΤΡΟΠΟΠ_ΕΓΚΡ_ΑΝΑΘ_ΔΑΠ_ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΙΜΝΩΝ 2019 ΠΕΚ.pdf
2042 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΚ.pdf
2043 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΠΕΚ.pdf
2044 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ _1 ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5 ΠΕΚ.pdf
2045 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2 ΥΠΟΕΡΓΟΥ 80 ΠΕΚ.pdf
2046 ΟΡΘ_ΕΠ_ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2 ΥΠΟΕΡΓΟΥ 61 ΠΕΚ.pdf
2047.Συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση.pdf
2048.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ-ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ.pdf
2049. Έγκριση πρακτικού ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑ-ΜΕΛΙΒΟΙΑ -ΠΑΡΑΛΙΑ Δ.ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ.pdf
2050. Ανάδειξη αναδόχου INTERREG EUROPE 2014-2020 - Financing impact on regional development of cultural heritage v...
2051.Έγκριση τροποποίησης οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων καθαριότητας δομών κτιρίων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Λάρ...
2052.Επιστροφή ποσών λόγω μη χρήσης παραβόλων.pdf
2053. 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ..Έγκριση Δαπάνης για μίσθωση έργου ιδιωτικού δικαίου INTERREG QUALIFY και OPTIWAMAG..pdf
2054.Έγκριση Λογιστικής Τακτοποίησης τραπεζικού λσμού λόγω μεταφοράς ποσών προς εταίρους για το πρόγραμμα Interreg...
2055.ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. 30 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΕΛΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.pdf
2056.Σύμβουλος υλοποίησης του έργου INTERREG EUROPE – ‘CONDEREFF.pdf
2057. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ. Αύξηση ωρών παροχής υπηρεσιών φύλαξης του Διοικητηρίου Π.Θ.pdf
2058.Τροποποίηση και ανάθεση δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Ν. Λάρισας.pdf
2059.ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.pdf
2060.Έγκριση διενέργειας Δημοπρασίας για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών υπηρεσιών της Π.Ε. Λάρισας.pdf
2061.Καταβολή εξόδων δίκης στον υπάλληλο της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Βασίλειο Καραλή του Ιωάννη , οδηγό.pdf
2062.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΣΤΟ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf
2063 Έγκριση προμήθειας ββιλίων και παραχώρησή τους ΠΕΜΣ.pdf
2064 Έγκριση πρακτικού οριστικής μη παραλαβής εργασιών ΠΕΜΣ.pdf
2065 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού ΠΕΜΣ.pdf
2066 Έγκριση άσκησης έφεσης ΠΕΜΣ.pdf
2067 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
2068 Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικής δημοπράτησης ΠΕΜΣ.pdf
2069 Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας ΠΕΜΣ.pdf
2070 Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας ΠΕΜΣ.pdf
2071 Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας ΠΕΜΣ.pdf
2072 Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικής δημοπράτησης ΠΕΜΣ.pdf
2073 Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικής δημοπράτησης ΠΕΜΣ.pdf
2074 Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ ΠΕΜΣ.pdf
2075 Έγκριση δαπανών γενομένων συμβάσεων αναθέσεων ΠΕΜΣ.pdf
2076.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.pdf
2077.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ-ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ.pdf
2078.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ.pdf
2079.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
2080.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ.pdf
2081.Πνευματικά δικαιώματα της πολιτιστικής εκδήλωσης «Τσιτσάνεια 2019».pdf
2082.ΟΡΘΗ_Αναπαραγωγή έντυπου υλικού για τουριστική προβολή Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων έτους 2019.pdf
2083.Τροποποίηση και ανάθεση δρομολογίων για τη μεταφορά των μαθητών της Πθμιας και Δθμιας Εκπσης.pdf
2084.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ.pdf
2085.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΞΥΝΕΙΑΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ.pdf
2086.ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΚΕΔΕ.pdf
2087 Ε_Η_ΑΚΥΡΩΣΗ_ΑΠΟΦΑΣΗ_1800_19_ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚ_2_ΠΕΚ.pdf
2088 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.pdf
2089 Ε_Η_ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.pdf
2090.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf
2091.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2019.pdf
2092.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2019.pdf
2093.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf
2094.Μετάβαση Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας κ.Λαδόπουλου Γεωργίου και β) Περιφερειακού Συμβούλου κ. Μπουτίνα Ιωάννη.p...
2095 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ.pdf
2096.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΛΙΣΑΒΟΝΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ INTERREG EUROPE, ΕΡΓΟ INNOPROVEMEN...
2097. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ. 4Η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Θ 2019.pdf
ΠΙΝΑΚΑΣ 32.pdf