Εδώ μπορείτε να δείτε τις Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, οργανωμένες κατά Πρακτικό Συνεδρίασης, για το επιλεγμένο έτος.
1905.ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.pdf
1906 ΔΙΟΡΘ_ΤΗΣ 500_10_18-03-2019 ΑΠΟΦ_ΟΙΚ_ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΚ.pdf
1907 ΜΕΤΑΦ_ΜΑΘΗΤ_ΠΘΜΙΑΣ & ΔΘΜΙΑΣ ΕΚΠ_Ν ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΚ.pdf
1908 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΤ_ΜΑΘ_ΠΘΜΙΑΣ & ΔΘΜΙΑΣ ΕΚΠ_Ν ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΚ.pdf
1909 ΤΡΟΠΟΠ_ΤΩΝ 396 & 507_2019 ΑΠΟΦ_ΟΙΚ_ΕΠΙΤΡ_ΠΕΚ.pdf
1910 Ο_Ε_ΕΓΚΡ_ΔΑΠ_ΔΙΟΡΓΑΝ_ΛΕΥΚΗΣ ΝΥΧΤΑΣ ΠΕΚ.pdf
1911 Ο_Ε_ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι _ΑΝ_ΑΡΓΙΘΕΑ_ ΔΤΕ - ΠΕΚ.pdf
1912 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι & ΙΙ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8- ΔΤΕ - ΠΕΚ.pdf
1913 ΕΓΚΡ_ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡ_'ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡ_ΠΡΟΣ ΙΜ ΣΠΗΛΙΑΣ ΠΕΚ.pdf
1914 ΕΓΚΡ_10ου ΑΝΑΚΕΦ_ΠΙΝ_ΕΡΓ_& ΥΠΟΚΑΤ_ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΕΚ.pdf
1915 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΔΤΕ - ΠΕΚ.pdf
1916 ΕΓΚΡ_ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 17 ΔΤΕ - ΠΕΚ.pdf
1917 ΕΓΚΡ_ΔΑΠΑΝΩΝ _2_ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 17 ΔΤΕ - ΠΕΚ.pdf
1918 ΕΓΚΡ_5ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ-ΟΕ ΠΕΚ.pdf
1919 ΕΓΚΡ_ΔΑΠΑΝΩΝ _3_ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 17 ΔΤΕ - ΠΕΚ.pdf
1920 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΥΠΟΕΡΓΟΥ 24 ΔΤΕ - ΠΕΚ.pdf
1921 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤ_ΕΛΕΓ_ΔΙΚΑΙΟΛ_ΜΕΙΟΔ_ΠΡΑΚΤ 2 ΠΕΚ.pdf
1922 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΥΠΟΕΡΓΟΥ 26 ΔΤΕ - ΠΕΚ.pdf
1923 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΥΠΟΕΡΓΟΥ 21 ΔΤΕ - ΠΕΚ.pdf
1924 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΥΠΟΕΡΓΟΥ 25 ΔΤΕ - ΠΕΚ.pdf
1925 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΥΠΟΕΡΓΟΥ 22 ΔΤΕ - ΠΕΚ.pdf
1926 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤ_ΑΠΟΣΦΡ_ΤΕΧΝ_& ΟΙΚΟΝ_ΠΡΟΣΦ_ΥΠΟΕΡΓ_14 ΠΕΚ.pdf
1927 ΟΡΘ_ΕΠ_ΕΓΚΡ_ΔΑΠ_& ΔΙΑΘ_ΠΙΣΤ_ΥΠΗΡ_ΠΑΡΑΚΟΛ_ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΚ.pdf
1928 ΟΡΘ_ΕΠ_ΕΓΚΡ_ΔΑΠ_& ΔΙΑΘ_ΠΙΣΤ_ΓΕΩΓΡΑΦ_ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΚ.pdf
1929 ΕΓΚΡ_ΔΙΑΘ_ΠΙΣΤ_& ΠΛΗΡ_ΔΑΠΑΝ'ΠΡΟΜΗΘ_ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΠΕΚ.pdf
1930 ΕΓΚΡ_ΔΑΠ_ΠΡΟΜΗΘ_ΞΥΛΩΝ ΓΙΑ ΓΕΦ_ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΠΕΚ.pdf
1931 ΜΕΤΑΚ_ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.pdf
1932 ΕΓΚΡ_ΕΚΠΟΝ_ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΚ.pdf
1933 ΕΓΚΡ_ΔΑΠ_& ΑΝΑΘ_ΗΛΕΚΤΡΟΦ_ΖΑΙΜΙΟΥ ΠΕΚ.pdf
1934 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΔΤΕ - ΠΕΚ.pdf
1935 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤ_ΑΠΟΣΦΡ_ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 9 ΠΕΚ.pdf
1936 ΕΓΚΡ ΔΙΕΝΕΡΓ-ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝ_ΠΡΟΜ_ΣΩΛΗΝ_ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΚ.pdf
1937 ΕΓΚΡ ΔΙΕΝΕΡΓ-ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝ_ΠΡΟΜ_ΣΩΛΗΝ_ΑΡΔ_TOEB TITANIOY ΠΕΚ.pdf
1938 ΕΓΚΡ_ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΕΚ.pdf
1939 ΜΕΤΑΚ_ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.pdf
1940.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΟΜΒΩΝ – ΒΕΛΗ – ΖΕΜΠΡΕΣ – ΟΡΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ – ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΛΑ...
1941.ΝΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 8 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 2019 – 2020 ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕ...
1942.ΝΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 9 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 2019 – 2020 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑ...
1943.ΝΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 50 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ Κ...
1944. Yποκατάσταση αναδόχου του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf
1945.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ 2019.pdf
1946.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2019.pdf
1947.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΝΕΑ ΤΥΠΟΥ LED ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (1).pdf
1948.Έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΙΚ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ Ε...
1949.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INTERREG MED - ENERNETMOB.pdf
1950.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΠΥΘΙΟ – ΚΟΚΚΙΝΟΠ...
1951.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με τίτλο Υποστήριξη δράσεων επικοινωνίας και συναντήσεων για το έργο INTERREG EUROPE –...
1952. Επανάληψη του διαγωνισμού ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΠ.Ο.6&Κ50 ΣΚΛΗΘΡΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ.pdf
1953.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (1).pdf
1954.1η Παράταση ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΤΟΜΙΟΥ.pdf
1955.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf
1956.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ...
1957.Έγκριση δημοπράτησης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 – 2020.pdf
1958. 2η Παράταση ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΔΔ ΔΕΝΤΡΩΝ.pdf
1959. 'Εγκριση δαπάνης ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Προϋπολογισμού 24.400...
1960.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.pdf
1961.Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων 2019 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας (3).pdf
1962. Έγκριση πρακτικού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧ...
1963. Έγκριση πρακτικού ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΣΤΟ Δ.Δ.ΑΜΠΕΛΩΝΑ Προϋπολογισμού 7...
1964.Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας από τη Αφρικανική Πανώλη των Χο...
1965.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ, INTERREG ENERNETMOB.pdf
1966.Έγκριση πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ.pdf
1967.«Εξέταση ένστασης Διαγωνισμού με τίτλο Σύμβουλος υλοποίησης του έργου INTERREG EUROPE-CONDEREFF».pdf
1968.Έγκριση 1ου Ανακεφ. Πίν. Εργασιών,1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. κ 1ης Συμπλ. Σύμβασης του ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩ...
1969. Έγκριση πρακτικού ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2019 ...
1970.Έγκριση πρακτικού ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΡΥΤΣΑ-ΣΠΗΛΙΑ (Δ. ΑΓΙΑΣ)-ΟΡΙΑ Δ. ΤΕΜΠΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ.pdf
1971.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ) ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ-ΣΠΗΛΙΑ-ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ-ΟΡΕΙΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΑΠΟ ΤΗ...
1972.Τροποποίηση και ανάθεση δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισ...
1973. Έγκριση παράτασης ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑ - ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΜΕΣΩ ΜΕΛΟΥΝΑΣ – ΟΡΙΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ (...
1974.Εισήγηση για εξειδίκευση δαπανών προϋπολογισμού ευρωπαικού προγράμματος INTERREG EUROPE 2014-2020 OPTIWAMAG.pd...
1975.Εισήγηση για εξειδίκευση δαπανών προϋπολογισμού ευρωπαικού προγράμματος INTERREG EUROPE 2014-2020 QUALIFY.pdf
1976.Τροποποίηση της Απόφασης Ο.Ε. με ΑΔΑ 9ΘΗΣ7ΛΡ-0Γ9, 15402019.pdf
1977.Τροποποίηση Απόφασης Ο.Ε. με ΑΔΑ 90ΩΚ7ΛΡ-1ΣΜ, 15412019.pdf
1978.Τροποποίηση της Απόφασης Ο.Ε. με ΑΔΑ ΩΣΙΦ7ΛΡ-ΩΝΥ, υπ΄αρ. 12982019.pdf
1979.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ LODZ (ΠΟΛΩΝΙΑ), ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG EUROPE, ΕΡΓΟ ...
1980. Έγκριση πρακτικού ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΤΩΝ-ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΚΒΟΛΩΝ Κ.Α. ΕΤΟΥΣ 2019-2020.pdf
1981.Επιστροφή ποσών λόγω μη χρήσης παραβόλων.pdf
1982. Έγκριση πρακτικού ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΠ...
1983. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤOY ΕΥΡΩΠΑΙΚOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ BALKAN MED- «WetMainAreas».pdf
1984.Επιστροφή ποσών λόγω μη χρήσης παραβόλων.pdf
1985.3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2019.pdf
1986 Έγκριση για προμήθεια φορητού αντλητικού συγκροτήματος για την αντιμετώπιση πλημμυρισμού από έκτακτες καιρικέ...
1987.Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών για το 2ο Τhessaly Wine Festival στις 26 Οκτωβρίου 2019 στη Λάρισα.pdf
1988.Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης αθλητικών εκδηλώσεων 2019 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Λά...
1989.ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του Δντη της Δνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας επί της συντάξεως του Προϋπολογισμο...
1990.Μη άσκηση ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά της με αριθμό 1732019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας.p...
1991 Αξιολόγηση προσφορών ΠΕΜΣ.pdf
1992 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1993 Έγκριση παραχώρησης δωρεάω χρήσης εξοπλισμού ΠΕΜΣ.pdf
1994 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης ΠΕΜΣ.pdf
1995 Ανασυγρότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ΠΕΜΣ.pdf
1996 Έγκριση τμηματικής αποδέσμευσης εγγυητικής επιστολής ΠΕΜΣ.pdf
1997 Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ ΠΕΜΣ.pdf
1998 Έγκριση πρακτικού ΙV ΠΕΜΣ.pdf
1999 Εντολή πληρωμής δαπάνης ΠΕΜΣ.pdf
2000 Έγκριση δαπανών γενομένων συμβάσεων ΠΕΜΣ.pdf
2001 Έγκριση πρακτικού ΙΙ ΠΕΜΣ.pdf
2002 Έγκριση πρακτικού ΙΙ ΠΕΜΣ.pdf
2003 Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικής δημοπράτησης ΠΕΜΣ.pdf
2004 Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικής δημοπράτησης ΠΕΜΣ.pdf
2005 Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικής δημοπράτησης ΠΕΜΣ.pdf
2006 Έγκριση πρακτικού ΙΙ ΠΕΜΣ.pdf
2007 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης ΠΕΜΣ.pdf
2008 Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης ΠΕΜΣ.pdf
2009 Έγκριση πρακτικού ΙΙ ΠΕΜΣ.pdf
2010 Εντολή πληρωμής δαπάνης ΠΕΜΣ.pdf
2011.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Δ.ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.pdf
2012.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ.pdf
2013.Παράταση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων.pdf
2014.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΛΙΜΠΟΧΩΒΟΥ.pdf
2015.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΙΧ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 2019.pdf
2016.ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
2017.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2019 - 2020.pdf
2018.Προμήθεια ανταλλακτικών των Οχημάτων-Μηχανημάτων της Π.Ε. Τρικάλων έτους 2019.pdf
2019.ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ.pdf
2020.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΟΔΙΚΟΥ ΠΥΛΗ - ΜΕΣΟΧΩΡΑ 2019.pdf
2021.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΟΠΕΤΡΑ – ΑΥΡΑ - ΚΟΝΙΣΚΟΣ.pdf
2022.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΕΛΙΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑ.pdf
2023.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Δ.Δ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ Δ.Δ. ΓΛΥΚΟΜΗΛΙΑ Δ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.pdf
2024.Προμήθεια σωλήνων αποκατάστασης επιφανειακού δικτύου άρδευσης Ν. Τρικάλων 2019.pdf
2025.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ- ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
2026.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΤ 2017.pdf
2027.Τροποποίηση και ανάθεση δρομολογίων για τη μεταφορά των μαθητών της Πθμιας και Δθμιας Εκπσης.pdf
2028.Έγκριση ανάθεσης προμηθειών δαπανών ( με προσφορές ) ανάρτηση πράξεων στο ΚΗΜΔΗΣ) της Π.Ε.Τ.pdf
2029Έγκριση ανάθεσης προμηθειών δαπανών ( με προσφορές ) της Π.Ε. Τρικάλων.pdf
2030.Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ( με προσφορές ) της Π.Ε. Τρικάλων.pdf
2031ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
2032.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ.pdf
2033.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΩΤΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ.pdf
2034.ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ.pdf
2035.Παραλιακός άξονας Θεσσαλίας Κεραμίδι - Ρακοπόταμος (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+405,76) Κατασκευή οδικού τμήματος ...
2036.Διεθνή Έκθεση China International Import Expo, στη Σαγκάη, 5-10112019.pdf
2082.ΟΡΘΗ_Αναπαραγωγή έντυπου υλικού για τουριστική προβολή Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων έτους 2019.pdf
ΠΙΝΑΚΑΣ 30.pdf