Εδώ μπορείτε να δείτε τις Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, οργανωμένες κατά Πρακτικό Συνεδρίασης, για το επιλεγμένο έτος.
1786 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ 89 ΠΕΚ.pdf
1787 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΔΑΟ ΠΕΚ.pdf
1788 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΚ.pdf
1789 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜ ΔΑΠΑΝΗ ΙΜ ΣΠΗΛΙΑΣ ΠΕΚ.pdf
1790 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΥΠ 90 ΠΕΚ.pdf
1791 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒ ΚΤΗΝΙΑΤΡ ΠΕΚ.pdf
1792 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΟΚΤΩΒΡ ΚΤΗΝΙΑΤΡ ΠΕΚ.pdf
1793 6η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΔ_ΑΓΙΟΠΗΓΗ_ΜΑΥΡ_ΠΕΚ.pdf
1794 ΕΓΚΡ_ΜΙΣΘΟΛ_ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΕΛΘ_ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΚ.pdf
1795 ΣΥΜΠΛ_ΠΙΣΤ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΟΙΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8 2018 ΠΕΚ.pdf
1796 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡ ΔΔΟΙΚ ΠΕΚ.pdf
1797 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΙΜ ΣΠΗΛΙΑΣ_ΦΡΑΓΚ_ ΠΕΚ.pdf
1798 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΥΠ5 ΠΕΚ.pdf
1799 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι και ΙΙ ΠΡΟΜΗΘ ΑΛΑΤΙΟΥ ΠΕΚ.pdf
1800 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΕΚ.pdf
1801 ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΣΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΕΚ.pdf
1802 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ I ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_83267 ΠΕΚ.pdf
1803 5η ΠΑΡΑΤΑΣΗ_ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙO ΠΕΚ.pdf
1804 ΣΥΜΠΛ_ΠΙΣΤ_ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΙΜΝΩΝ 2019 ΠΕΚ.pdf
1805 ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΙΜΝΩΝ ΠΕΚ.pdf
1806 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΖΙΟΥ ΠΕΚ.pdf
1807 ΕΓΚΡ_ΑΝΑΘ_ΔΑΠ_ΠΟΛΙΤΙΣΤ_ΕΚΔΗΛ_ΠΕΚ.pdf
1808 ΕΓΚΡ_ΑΝΑΘ_ΔΑΠ_ΠΟΛΙΤΙΣΤ_ΕΚΔΗΛ_ΠΕΚ.pdf
1809 ΕΓΚΡ_ΑΝΑΘ_ΔΑΠ_ΠΟΛΙΤΙΣΤ_ΕΚΔΗΛ_ΠΕΚ.pdf
1810 ΕΓΚΡ_ΑΝΑΘ_ΘΕΑΤΡ_ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ _ΧΑΡΜΠΑΣ_ ΠΕΚ.pdf
1811 ΕΓΚΡ_ΑΝΑΘ_ΘΕΑΤΡ_ΠΑΡΑΣΤ__ΡΗΤΑΣ_ ΠΕΚ.pdf
1812 ΛΕΥΚΩΜΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΕΙΑ ΠΕΚ.pdf
1813 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΠΕΚ.pdf
1814 ΛΕΥΚΩΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΚ.pdf
1815 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΚ.pdf
1816 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΠΕΚ.pdf
1817 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘ_ΕΙΔ_ΑΤΟΜ_ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΚ.pdf
1818 ΑΝΑΘ_ΔΑΠ_ΚΑΛΥΨ_ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡ_ΠΕΚ.pdf
1819 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 9oς_2019 ΤΜ_ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΟΕΒ ΠΕΚ.pdf
1820 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 9oς_2019 ΤΜ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚ.pdf
1821 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 10oς_2019 ΤΜ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚ.pdf
1822 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΕΞΟΦΛ_ΥΠΟΧΡ_ΔΕΗ ΠΕΚ.pdf
1823. Έγκριση 1ου ΑΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΙΓΑΝΗΣ – ΡΕΝΤΑΣ - ΠΑΛΙΓΙΑΝΝΗ – ΡΙΖΑΚΑΙΝΑ...
1824.Έγκριση δαπάνης ποσού 18.600.00€ (συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α. 24%), για την εκτέλεση των εργασιώ...
1825.Έγκριση δαπάνης ποσού 24.800.00€ (συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α. 24%), για την εκτέλεση των υποστηρικ...
1826.Έγκριση δαπανών γενομένων συμβάσεων ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ του έργου.pdf
1827.Έγκριση 2ου πρακτκού ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ.pdf
1828. Έγκριση 1ου πρακτικού ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΝΗΣΙΔΩΝ – ΡΕΙΘΡΩΝ....
1829. Έγκριση τευχών διακήρυξης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019.pdf
1830.Αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων εκτάσεων της κοίτης του Πηνειού ποταμού κατάντη του φράγματος Γυρτώνης.pdf
1831.Μελέτη Βελτίωσης ΠΕΟ Αθηνών Θεσσαλονίκης Τμήμα από ΑΚ Βιοκαρπέτ έως ΑΚ Νίκαιας.pdf
1832. Έγκριση δημοπράτησης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ-ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ.pdf
1833.Ακύρωση απόφασης και εκ νέου Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών.pdf
1834.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠεΣΠΚΑ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.pdf
1835.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019.pdf
1836.Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Διεθνή Έκθεση ANUGA 2019.pdf
1837.Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, μηχανογραφική επεξεργασία στ...
1838. Έγκριση των όρων διακήρυξης ΣΥΝΔΕΣΗ Ε.Ε.Λ. ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.pdf
1839.Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνη για την παραγγελία υλικών εφαρμογής προγραμμάτων για την εξυγίανση του ζω...
1840 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1841 Αναθέσεις για εκδήλωση ΠΕΜΣ.pdf
1842 Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος ΠΕΜΣ.pdf
1843 Έγκριση πληρωμής δαπάνης ΠΕΜΣ.pdf
1844 Έγκριση πληρωμής δαπανών ΠΕΜΣ.pdf
1845 Έγκριση πληρωμής δαπάνης ΠΕΜΣ.pdf
1846 Έγκριση δαπάνης ΠΕΜΣ.pdf
1847 Έγκριση δαπάνης ΠΕΜΣ.pdf
1848 Ανάθεση πολιτιστικής εκδήλωσης ΠΕΜΣ.pdf
1849 Ανάθεση προμήθειας ειδών ΠΕΜΣ.pdf
1850 Ανάθεση προμήθειας ειδών ΠΕΜΣ.pdf
1851 Ανάθεση για εκτύπωση υλικού ΠΕΜΣ.pdf
1852 Ανάθεση προμήθειας τευχών περιοδικού ΠΕΜΣ.pdf
1853 Ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1854 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης ΠΕΜΣ.pdf
1855 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1856 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1857 Έγκριση πρακτικού ΠΕΜΣ.pdf
1858 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1859 Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού ΠΕΜΣ.pdf
1860 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1860 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1861 Έγκριση πρακτικού ΙΙ ΠΕΜΣ.pdf
1862 Έγκριση ανάθεσης ΠΕΜΣ.pdf
1863 Έγκριση δαπανών γενομένων συμβάσεων ΠΕΜΣ.pdf
1864 Έγκριση επιτροπής παρακολούθησης ΠΕΜΣ.pdf
1865 Επανάληψη διαδικασίας ανάθεσης ΠΕΜΣ.pdf
1866 Έγκριση πρακτικού ΙΙ ΠΕΜΣ.pdf
1867 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1868 Έγκριση πρακτικού ΠΕΜΣ.pdf
1869 Έγκριση πρακτικού Ι ΠΕΜΣ.pdf
1870 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1871 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1872.Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων τεχνικού ελέγχου των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Π.Ε.Τ.pdf
1873.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων..pdf
1874.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρεια Θεσσαλίας..pdf
1875.Έγκριση ανάθεσης προμηθειών δαπανών ( με προσφορές ) της Π.Ε. Τρικάλων..pdf
1876Έγκριση ανάθεσης προμηθειών δαπανών ( με προσφορές ) της Π.Ε. Τρικάλων..pdf
1877.Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης στα πλαίσια «Εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου ,.pdf
1878.Πληρωμή υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) της Π.Ε. Τρικάλων..pdf
1879.Χορήγηση Παράτασης της Προθεσμίας Περαίωσης των εργασιών.pdf
1880.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ.pdf
1881.ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΝΕΑ ΠΕΥΚΗ-ΒΑΚΑΡΙ.pdf
1882.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΒΛΑΧΑΒΑ- ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ.pdf
1883.ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟ – ΝΕΑ ΖΩΗ.pdf
1884.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΛΟΓΓΑΚΙ.pdf
1885.ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΓΚΡΟΠΑ ΠΡΟΣ ΑΝΘΗΡΟ ΕΩΣ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
1886.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΞΥΝΕΙΑΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ.pdf
1887.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.pdf
1888.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ.pdf
1889.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε.T.pdf
1890.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
1891.Τροποποίηση της αρ. 16162019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας.pdf
1892.Προμήθεια υλικών για την βελτιστοποίηση του υπογείου αρδευτικού δικτύου Βασιλικής της ΠΕ Τρικάλων.pdf
1893.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΓΑΒΡΟΥ ΠΡΟΣ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.pdf
1894.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ.pdf
1895.Ανάθεση με τη διαδικασία των προσφορών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων 2019 Π.Ε.Τ.pdf
1896.Ανάθεση με τη διαδικασία των προσφορών, εκδηλώσεων συνεδρίων - ημερίδων 2019 Π.Ε.Τ.pdf
1897.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΙΚΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΙΣΙΩΜΑΤΑ ΛΟΓΓΟΣ.pdf
1898.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΝΗ-ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ.pdf
1899.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Δ.Δ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ Δ.Δ. ΓΛΥΚΟΜΗΛΙΑ Δ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.pdf
1900.ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf
1901.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ.pdf
1902.Προμήθεια σωλήνων – λάστιχου με παρελκόμενα σε διάφορες θέσεις της ΠΕ Τρικάλων 2019..pdf
1903. Έγκριση αποτελέσματος INTERREG EUROPE-CONDEREFF.pdf
1904.Ορισμός Επιτροπής σύμβασης Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης για το έργο INTERREG MED – ENERNETMOB.pdf
ΠΙΝΑΚΑΣ 29.pdf