Εδώ μπορείτε να δείτε τις Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, οργανωμένες κατά Πρακτικό Συνεδρίασης, για το επιλεγμένο έτος.
1759 Έγκριση ανάθεσης.pdf
1760 Έγκριση ανάθεσης.pdf
1761 Αναθέσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων.pdf
1762.Ανάθεση της εργασίας τεχνικού που αφορά την συντήρηση των 35 FAN COIL.pdf
1763. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»..pdf
1764.ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ.pdf
1765.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf
1766.ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ & ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf
1767.Προμήθεια κουφωμάτων για την Ι.Μ. Σπαρμού.pdf
1768.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ.pdf
1769.ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ.pdf
1770.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ.pdf
1771. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ.GREENHOUSES.pdf
1772.Έγκριση δαπάνης & ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας δομών της Π.Ε. Λάρισας για διάστημα ενός (1...
1773.Έγκριση συγκρότησης επιτροπής με αντικείμενο την αξιολόγηση ενστάσεων των διαγωνισμών ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙ...
1774.Προμήθεια πολυμηχανημάτων μεγάλης παραγωγής και παροχή υπηρεσιών χρήσης αυτών.pdf
1775.Έγκριση συγκρότησης επιτροπής με αντικείμενο την αξιολόγηση ενστάσεων των διαγωνισμών ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ....
1776.Σύμβουλος υλοποίησης του έργου INTERREG EUROPE – CONDEREFF.pdf
1777.Υποστήριξη δράσεων επικοινωνίας και συναντήσεων για το έργο INTERREG EUROPE – ‘CONDEREFF’.pdf
1778.Παραγωγή βίντεο εικονικής πραγματικότητας VR-360 με θέμα τουριστικοί προορισμοί Π.Ε. Λάρισας.pdf
1779.Προμήθεια εξοπλισμού εικονικής πραγματικότητας Π.Ε. Λάρισας.pdf
1780.Έλεγχος, συντήρηση του ΥΣ Μ.Τ. και εγκατάσταση εξαερισμού του χώρου αυτού, στο κτίριο του Διοικητηρίου της Π....
1781. Έγκριση ανάθεσης δαπανών ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf
1782_ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝ_ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 36 ΠΟΛΙΤΙΣΤ ΑΝΤΑΜΩΜΑ.pdf
1783_ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝ_ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΙΜΝΩΝ 2019.pdf
1784_ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝ_ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΙΜΝΩΝ 2019.pdf
ΠΙΝΑΚΑΣ 27.pdf