Εδώ μπορείτε να δείτε τις Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, οργανωμένες κατά Πρακτικό Συνεδρίασης, για το επιλεγμένο έτος.
1647__ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡ_ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΔΩΝ ΠΕΚ.pdf
1648_ΠΡΟΒΟΛΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΙΜΝΩΝ 2019 ΠΕΚ.pdf
1649_ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΙΜΝΩΝ 2019 ΠΕΚ.pdf
1650_ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΠΕΚ.pdf
1651_ΠΛΗΡ_ΔΑΠ_ΠΟΛΙΤΙΣΤ_ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2019 ΠΕΚ.pdf
1652_ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 2019 ΠΕΚ.pdf
1653_ΕΓΚΡ_ΠΡΑΓΜ_ΣΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΚ.pdf
1654_ΕΓΚΡ_ΑΝΑΘ_ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΚ.pdf
1655_ΕΓΚΡ_ΑΝΑΘ_ΔΑΠΑΝ_ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕΚ.pdf
1656_ΕΓΚΡ_ΔΙΑΘ_ΠΙΣΤ ΓΙΑ 36ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΠΕΚ.pdf
1657_ΑΝΑΘ_ΔΑΠ_ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡ_ΠΕΚ.pdf
1658_ΕΓΚΡ_ΔΙΚΑΙΟΛ_ΣΥΜ-ΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝ_ΑΝΑΛ-ΓΡΑΦ_ΥΛΗΣ ΠΕΚ.pdf
1659_ΟΡΘ_ΕΠ_ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΚ.pdf
1660_ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ -ΑΝΑΘΕΣΗ-ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΕΚ.pdf
1661_ΕΓΚΡ ΔΙΕΝΕΡΓ-ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 20 ΠΕΚ.pdf
1662_ΕΓΚΡ ΔΙΕΝΕΡΓ-ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 24 ΠΕΚ.pdf
1663_ΕΓΚΡ ΔΙΕΝΕΡΓ-ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 25 ΠΕΚ.pdf
1664_ΕΓΚΡ ΔΙΕΝΕΡΓ-ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 26 ΠΕΚ.pdf
1665_ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ II ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΚ.pdf
1666_ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ II ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 83 ΠΕΚ.pdf
1667_ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ II ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΠΕΚ.pdf
1668_ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧ_ΤΩΝ) ΠΕΚ.pdf
1669_ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ_ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΕΣΜ_ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΕΚ.pdf
1670_ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΜΟΧΑΛΛΙΚΟΥ ΠΕΚ.pdf
1671.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INTERREG MED.pdf
1672.Μελέτη βελτίωσης ΠΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης.pdf
1673.Ανάθεση προμήθειας νέας μονάδος ηλεκτρονικού ελεγκτή παρακολούθησης και ελέγχου του δικτύου BMS.pdf
1674.ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ.pdf
1675.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ.pdf
1676.Έγκριση ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών της ΠΕ Λάρισας.pdf
1677.Επί της Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2019 (Β’ Τρίμηνο).pdf
1678.Έγκριση δέσμευσης πίστωσης για εργασία τεχνίτη ,μετά των υλικών ,που αφορά την επισκευή της ανοιγόμενης μεταλλ...
1679.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ (ΚΟΙΤΩΝ – ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ.pdf
1680.Ανάθεση σύμβασης προμήθειας επίπλων.pdf
1681.Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας, κατασκευή οδικού τμήματος από παράκαμψη Πύλης έως Παλαιομονάστηρο.pdf
1682.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ.pdf
1683.Ανάθεση αθλητικής εκδηλώσεως 2019 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π. Ε..pdf
1684.Επιστροφή ποσού λόγω μη χρήσης παραβόλου.pdf
1685.ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf
1686. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Θ.pdf
1687.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf
1688.Ανάθεση παροχής υπηρεσιών αναγόμωσης των πυροσβεστήρων των κτιρίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.pdf
1689. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf
1690.Υπερωρίες Αγροτικής Οικονομιάς.pdf
1691.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf
1692.Ανάδοχος για υποστήριξη της υλοποίησης web-based εφαρμογής.pdf
1693.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019.pdf
1694.Προσωρινός ανάδοχος ανάθεσης υπηρεσιών Υπευθύνου Προσωπικών Δεδομένων.pdf
1695.Δρομολόγια του Παραρτήματος ΑμΕΑ Λάρισας «Ο Αριστεύς» του ΚΚΠΠΘ - Δομή Γιάννουλη.pdf
1696.«Άσκηση δικαιώματος προαίρεσης για την προμήθεια καυσίμων Π.Ε. Λάρισας».pdf
1697.«Άσκηση μονομερούς δικαιώματος (προαίρεσης) επέκτασης σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης δομών Π.Ε. Λάρισας »....
1698.Ανάδειξη αναδόχων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας.pdf
1699. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ.Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών.pdf
1700.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΣΤΟ Δ.Δ.ΑΜΠΕΛΩΝΑ.pdf
1701.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΡΟΔΙΑ - ΓΟΝΝΟΙ.pdf
1702 Έγκριση άσκησης δικαιώματος.pdf
1703 Έγκριση συμπληρωματικής διάθεσης πίστωσης.pdf
1704 Έγκριση ανάθεσης εκδήλωσης ΠΕΜΣ.pdf
1705 Τροποποίηση απόφασης.pdf
1706 Έγκριση πληρωμής.pdf
1707 Ανάληψη υποχρέωσης.pdf
1708 Έγκριση δαπάνης.pdf
1709 Παράταση διάρκειας.pdf
1710 Τροποποίηση σύμβασης.pdf
1711 Έγκριση πρακτικών.pdf
1712 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.pdf
1713 Αναθέσεις για προμήθεια.pdf
1714 Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης.pdf
1715 Έγκριση συγκριτικού πίνακα.pdf
1716 Παράταση έγκριση διάθεσης πίστωσης.pdf
1717 Έγκριση αποζημίωσης.pdf
1718 Έγκριση αποζημίωσης.pdf
1719 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf
1720 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf
1721 Έγκριση πρακτικού.pdf
1722 Ανάκληση απόφασης.pdf
1723 Έγκριση πρακτικού.pdf
1724 Έγκριση πρακτικού.pdf
1725 Έγκριση τευχών.pdf
1726 Έγκριση δαπάνης.pdf
1727 Έγκριση πρακτικού.pdf
1728 Έγκριση ΑΠΕ.pdf
1729 Έγκριση ανάθεσης.pdf
1730 Έγκριση ανάθεσης.pdf
1731 Έγκριση ανάθεσης.pdf
1732 Έγκριση ανάθεσης.pdf
1733 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών.pdf
1734 Έγκριση ανάθεσης.pdf
1735 Έγκριση ανάθεσης.pdf
1736 Έγκριση ανάθεσης.pdf
1737 Aνάθεση παροχής υπηρεσιών.pdf
1738 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.pdf
1739 Έγκριση πρακτικού.pdf
1740 Έγκριση πρακτικού.pdf
1741.ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΛΙΜΠΟΧΩΒΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Δ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ.pdf
1742.Συντήρηση – αναγόμωση φορητών μέσων πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες).pdf
1743.Παράτασης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας κατά τέσσερεις (4) μήνες..pdf
1744.Παράταση σύμβασης προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες της Π.Ε. Τρικάλων.pdf
1745.Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης βασικού μισθού..pdf
1746.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ..pdf
1747.Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε..pdf
1748.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
1749.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
1750.Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού για τον γιατρό Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. της Π.Ε. Τρικάλων.pdf
1751.Εκτός έδρας Τμήματος Υδροοικονομίας Π.Ε. Τ της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το Β! εξάμηνο 2019..pdf
1752.Προμήθεια σωλήνων-λάστιχου σε διάφορες θέσεις της ΠΕ Τρικάλων 2019.pdf
1753.Έγκριση ανάθεσης προμηθειών δαπανών ( με προσφορές ) της Π.Ε. Τρικάλων.pdf
1754.Έγκριση ανάθεσης προμηθειών δαπανών ( με προσφορές ) ανάρτηση πράξεων στο ΚΗΜΔΗΣ) της Π.Ε. Τ.pdf
1755.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρεια Θεσσαλίας..pdf
1756.Έγκριση δαπανών διάθεσης πιστώσεων (με ανάρτηση πράξεων στο ΚΗΜΔΗΣ) της Π.Ε. Τρικάλων.pdf
1757.Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος της Π.Ε. Τρικάλων.pdf
1758.ΟΡΘΗ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟΥ2019.pdf
ΠΙΝΑΚΑΣ 26.pdf