Εδώ μπορείτε να δείτε τις Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, οργανωμένες κατά Πρακτικό Συνεδρίασης, για το επιλεγμένο έτος.
1508 ΟΡΘ_ΕΠ_ΕΚΤ_ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛ_ΤΜ_ΤΟΠΟΓΡ 9ος 2019 ΠΕΚ.pdf
1509 ΟΡΘ_ΕΠ_ΕΚΤ_ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛ_ΤΜ_ΤΟΠΟΓΡ_10ος 2019 ΠΕΚ.pdf
1510 ΟΡΘ_ΕΠ_ΕΚΤ_ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛ_ΤΜ_ΤΟΠΟΓΡ_11ος 2019 ΠΕΚ.pdf
1511 ΟΡΘ_ΕΠ_ΕΚΤ_ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛ_ΤΜ_ΤΟΠΟΓΡ_12ος 2019 ΠΕΚ.pdf
1512 ΟΡΘ_ΕΠ_ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'ΥΠΗΡ_ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ' ΠΕΚ.pdf
1513 ΟΡΘ_ΕΠ_ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 08ος 2019 ΥΠΟΔΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΚ.pdf
1514 ΟΡΘ_ΕΠ_ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 08ος 2019 ΔΑΟΚ ΠΕΚ.pdf
1515 ΟΡΘ_ΕΠ_ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 08ος 2019 ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚ_ΟΙΚΟΝΟΜ_ΠΕΚ.pdf
1516 ΟΡΘ_ΕΠ_ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 08ος 2019 ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΚ.pdf
1517 ΟΡΘ_ΕΠ_ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 09ος 2019 ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΚ.pdf
1518 ΟΡΘ_ΕΠ_ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 08ος 2019 ΤΜ_ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Τ.Ο.Ε.Β. ΠΕΚ.pdf
1519 ΟΡΘ_ΕΠ_ΕΓΚΡ ΔΙΕΝΕΡΓ-ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 23 ΠΕΚ.pdf
1520 ΟΡΘ_ΕΠ_ΕΓΚΡ ΔΙΕΝΕΡΓ-ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 21 ΠΕΚ.pdf
1521 ΟΡΘ_ΕΠ_ΕΓΚΡ ΔΙΕΝΕΡΓ-ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 22 ΠΕΚ.pdf
1522 ΟΡΘ_ΕΠ2_ΑΝΑΘ_ΔΑΠ_ΓΙΑ ΜΕΤΑΦ_ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
1523 ΟΡΘ_ΕΠ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΤΕ ΠΕΚ.pdf
1524 ΟΡΘ_ΕΠ_ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ II ΔΙΚΑΙΟΛ_ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
1525 ΟΡΘ_ΕΠ_ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ I ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_79869_ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
1526 ΟΡΘ_ΕΠ_ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 08ος 2019 ΔΤΕ - ΠΕΚ.pdf
1527 ΟΡΘ_ΕΠ_ΈΓΚΡ_ΔΑΠ_ΓΕΝΟΜΕΝ_ΣΥΜΒ_ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7 ΔΤΕ - ΠΕΚ.pdf
1528 ΟΡΘ_ΕΠ_ΈΓΚΡ_ΔΑΠ_ΓΕΝΟΜΕΝ_ΣΥΜΒ_ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7 ΔΤΕ - ΠΕΚ.pdf
1529 ΟΡΘ_ΕΠ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
1530 ΟΡΘ_ΕΠ_ΜΕΤΑΦ_ΜΑΘ_ΠΘΜΙΑΣ-ΔΘΜΙΑΣ ΕΚΠ_Ν ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΚ.pdf
1531 ΟΡΘ_ΕΠ_ΑΠΟΣΦΡ_& ΚΑΤΑΚΥΡ_ΜΕΤΑΦ_ΜΑΘ_2018-2021 ΠΕΚ.pdf
1532.Επιστροφή ποσών λόγω μη χρήσης παραβόλων.pdf
1533.Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού Περιφερειακός Σχεδιασμός για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.pdf
1534.Έγκριση δέσμευσης πίστωσης για εργασία τεχνικού που αφορά την συντήρηση των 35 FAN COIL.pdf
1535. Έγκριση ΑΠΕ και ΣΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΠΥΡΓΕΤΟΥ – ΡΑΨΑΝΗΣ – ΚΡΑΝΙΑΣ.pdf
1536.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΡΥΤΣΑ-ΣΠΗΛΙΑ (Δ. ΑΓΙΑΣ)-ΟΡΙΑ Δ. ΤΕΜΠΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ.pdf
1537.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ-ΣΠΗΛΙΑ-ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ-ΟΡΕΙΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΙΣΣΑΒΟΥ.pdf
1538.Έγκριση απόσυρσης και καταστροφής μηχανογραφικού υλικού της Π.Ε. Λάρισας.pdf
1539.Έγκριση ανάθεσης για την Προμήθεια καυστήρα αερίου, σωληνώσεων και εξαρτημάτων λεβητοστασίου του κτιρίου Φαρσά...
1540.INTERREG EUROPE 2014-2020 Financing impact on regional development of cultural heritage valorisation- FINCH.pd...
1541.Translating Industry 4.0 to improved SME policy Instruments targeting innovation NNOPROVEMENT.pdf
1542.Έγκριση ανάθεσης προμήθειας βάσει πιο συμφέρουσας προσφοράς.pdf
1543.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΤΟΥΣ 2019.pdf
1544.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΤΟΥΣ 2019.pdf
1545.Καταβολή εξόδων δίκης στον Γενικό Διευθυντή κ. Χρήστο Λυτροκάπη.pdf
1546.Ανάθεση περιπτέρου του Λονδίνου.pdf
1547.Ανάθεση πολιτιστικής εκδήλωσης.pdf
1548.Έλεγχο συντήρηση του ΥΣ Μ.Τ. και εγκατάσταση εξαερισμού στο κτίριο της Π.Ε. Λάρισας.pdf
1549.ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.pdf
1550.Μελέτη Βελτίωσης ΠΕΟ Αθηνών Θεσσαλονίκης Τμήμα από ΑΚ Βιοκαρπέτ έως ΑΚ Νίκαιας.pdf
1551.Συμπληρωματική έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων «Με Θέα το Αιγαίο»....
1552.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 Προυπ 400.000,00 €.pdf
1553.Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών.pdf
1554.Ανάθεση παροχής υπηρεσιών εκτυπώσεων και φωτοαντιγράφων.pdf
1555.ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ.pdf
1556.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ–ΦΑΡΣΑΛΩΝ.pdf
1557.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ.pdf
1558.Ανάθεσξ περπτέρων Πολωνίας και Αθήνας.pdf
1559.Έγκριση διακήρυξης ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ Προϋπολογισμού 24.800,00€.pdf
1560.Έγκριση Δημοπράτησης ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ.p...
1561.Αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων εκτάσεων της κοίτης του Πηνειού ποταμού κατάντη του φράγματος Γυρτώνης.pdf
1562.Επιμήκυνση ημερομηνιών και αναθέσεις Με Θέα το Αιγαίο.pdf
1563.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στους Αναπτυξιακούς Νόμου...
1564.Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Υποστήριξη δράσεων για το έργο INTERREG EUROPE – CONDEREFF.pdf
1565.Σύμβουλος υλοποίησης του έργου INTERREG EUROPE – CONDEREFF.pdf
1566.Τροποποίηση και ανάθεση δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισ...
1567 Κατακύρωση αποτελέσματος.pdf
1568 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού.pdf
1569 Κατακύρωση αποτελέσματος.pdf
1570 Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος.pdf
1571 Έγκριση διάθεσης πίστωσης.pdf
1572 Διόρθωση απόφασης.pdf
1573 Έγκριση δαπάνης.pdf
1574 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών.pdf
1575 Ανάθεση αθλητικής εκδήλωσης.pdf
1576 Ανάθεση αθλητικής εκδήλωσης.pdf
1577 Ανάθεση αθλητικής εκδήλωσης.pdf
1578 Έγκριση διάθεσης πίστωσης.pdf
1579 Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.pdf
1580 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής.pdf
1581 Αναθέσεις για προμήθεια απινιδωτή.pdf
1582 Έγκριση διάθεσης πίστωσης.pdf
1583 Μελέτη έργων ολοκλήρωσης Λιμένα Πλατανιά.pdf
1584 Έγκριση ανάθεσης.pdf
1585 Έγκριση πρακτικού.pdf
1586 Έγκριση πρακτικού.pdf
1587 Έγκριση πρακτικού.pdf
1588 Έγκριση πρακτικού.pdf
1589 Έγκριση πρακτικού.pdf
1590 Έγκριση πρακτικού.pdf
1591 Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης.pdf
1592 Έγκριση παράτασης ΧΕΠ.pdf
1593 Έγκριση πρακτικού.pdf
1594 Έγκριση διάθεσης πίστωσης.pdf
1595 Έγκριση πρακτικού.pdf
1596 Έγκριση ανάθεσης επιδόσεων.pdf
1597 Άσκηση αναίρεσης.pdf
1598 Έγκριση διάθεσης πίστωσης.pdf
1599 Έγκριση ανάθεσης.pdf
1600 Έγκριση ανάθεσης.pdf
1601 Έγκριση ανάθεσης.pdf
1602 Έγκριση ανάθεσης.pdf
1603 Έγκριση ανάθεσης.pdf
1604 Έγκριση ανάθεσης.pdf
1605 Έγκριση ανάθεσης.pdf
1606.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Π.Ε.Τ.pdf
1607.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ-ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ.pdf
1608.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ.pdf
1609.Εργασίες καθαρισμού κλαδιών δέντρων κλπ παραπλεύρως οδικού δικτύου ΠΕ Τρικάλων 2019.pdf
1610.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ 2019.pdf
1611.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΖΩΩΝ.pdf
1612.Προμήθεια σωλήνων αποκατάστασης επιφανειακού δικτύου άρδευσης Ν. Τρικάλων 2019.pdf
1613.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΥΡΗΚΑΣΤΙΚΩΝ.pdf
1614.Έγκριση ανάθεσης προμηθειών δαπανών ( με προσφορές ) της Π.Ε. Τρικάλων.pdf
1615.Αποκατάσταση Βατότητας - Άρση Καταπτώσεων Π.Ε Τρικάλων 2019 - 2020.pdf
1616.Προμήθεια ανταλλακτικών των ΟχημάτωνΜηχανημάτων της Π.Ε. Τρικάλων έτους 2019.pdf
1617.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ.pdf
1618.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΓΑ.pdf
1619.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ.pdf
1620.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΙΧ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ.pdf
1621.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
1622.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. Τ.pdf
1623.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΙΧ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ.pdf
1624.Αθλητικές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις Καλοκαίρι 2019 Συνδέσμου Σαμαριναίων -Κόρη Ν. Τρικάλων.pdf
1625.Αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2019 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Τρικάλων.pdf
1626.Αποσφράγιση διακιολγητικών κατακύρωσης προμήθεια πετρελαιοειδών.pdf
1626.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΕΤ.pdf
1627.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ-ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ-ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
1628.ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ BELLEY ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
1629.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΑ 4152019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ.pdf
1630.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων.pdf
1631.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρεια Θεσσαλίας..pdf
1632.Έγκριση ανάθεσης προμηθειών δαπανών ( με προσφορές ) της Π.Ε. Τρικάλων.pdf
1633.Έγκριση ανάθεσης προμηθειών δαπανών ( με προσφορές ) της Π.Ε. Τρικάλων..pdf
1634.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ.pdf
1635.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
1636 ΟΡΘ_ΕΠ_ΑΠΟΔ_ΔΩΡΕΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΤΕ - ΠΕΚ.pdf
1637.Έγκριση για υπερωριακή απασχόληση του Διευθυντή Εξυπηρέτησης του Πολίτη.pdf
πίνακας 24.pdf