Εδώ μπορείτε να δείτε τις Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, οργανωμένες κατά Πρακτικό Συνεδρίασης, για το επιλεγμένο έτος.
1405 ΕΓΚΡ_ΔΙΑΘ_ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΕΚ.pdf
1406 ΑΝΑΘΕΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΚ.pdf
1407 ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΚ.pdf
1408 ΑΝΑΘΕΣΗ EΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΚ.pdf
1408 ΟΡΘ_ΕΠ_ΑΝΑΘΕΣΗ EΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΚ.pdf
1409 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ_ΚΑΥΣΙΜΑ2019 ΠΕΚ.pdf
1410 ΔΑΠΑΝΕΣ -ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΕΚ.pdf
1411 ΕΓΚΡ_ΠΛΗΡ_ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤ_ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕΚ.pdf
1412 ΕΓΚΡ_ΑΝΑΘ_ΔΑΠ_ΠΟΛΙΤΙΣΤ_ΕΚΔΗΛ_ΠΕΚ.pdf
1413 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΜ_ΠΛΗΡΟΦΟΡ_ ΠΕΚ 07_2019.pdf
1414 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΜ_ΠΛΗΡΟΦΟΡ_ ΠΕΚ 08_2019.pdf
1415 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ_ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝ_ΠΕΚ.pdf
1416 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΤΕ - ΠΕΚ.pdf
1417 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡ 830_ΠΡΑΚΤ 14_16-04-2019 ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
1418 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.pdf
1419 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΛΟΓ ΑΠΟΖ 2019 ΠΕΚ.pdf
1420 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
1421 ΕΚΤ_ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛ_ΤΜ_ΤΟΠΟΓΡ_& ΔΙΑΧ_ΑΚΙΝΗΤΩΝ 8ος 2019 ΠΕΚ.pdf
1422 ΕΓΚΡ_ΔΑΠ_ΕΡΓΟΥ'ΕΠΕΜΒ_ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΠΟΤ_ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΠΕΚ.pdf
1423 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤ_ΙΙ_ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛ_ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 87 ΠΕΚ.pdf
1424 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ II ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΠΕΚ.pdf
1425 ΕΓΚΡ_ΤΕΥΧΩΝ_ΥΠΟΕΡΓΟ 2'ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ' ΠΕΚ.pdf
1426 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ -ΑΝΑΘΕΣΗ-ΑΝΤΛΙΑ ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
1427 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ II ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
1428 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 07-19 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΚ.pdf
1429.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ - ΚΟΥΛΟΥΡΑ - ΜΕΣΣΑΓΓΑΛΑ -ΑΙΓΑΝΗ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ.pdf
1430.Έγκριση διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για δαπάνη ποσού 50,00 €.pdf
1431.Έγκριση ανάθεσης διαφόρων δαπανών υπηρεσιών της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Λάρισας.pdf
1432. Έγκριση δαπάνης παροχής λογιστικών υπηρεσιών.pdf
1433.ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ.pdf
1434.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 2019-2020 ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ.pdf
1435.Έγκριση δαπάνης για υποστήριξη της εφαρμογής αυτοματοποιημένης ενημέρωσης του Π.Σ.pdf
1436.«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 2019-2020 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ».pdf
1437.Υπερωρίες Δ.νσης Κτηνιατρικής.pdf
1438.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΡΕΜΑΤΑ.pdf
1439.ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf
1440.Ανάθεση περιπτέρου συμμετοχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε τουριστική έκθεση για το έτος 2019..pdf
1441. Έγκριση μειοδότη για προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής πολυμηχάνημα, μετατροπέας καλωδίων.pdf
1442.Καταβολή δικαστικών εξόδων ποινικών δικών στο Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Χρήστο Λυτροκάπη.p...
1443.Έγκριση ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών της ΠΕ Λάρισας.pdf
1444.Ανάθεσης παροχής υπηρεσιών απολύμανση και μυοκτονίας στο Αποθηκευτικό Κέντρο Λάρισας.pdf
1445.Έγκριση ανάθεσης δαπανών για τη κάλυψη των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών, της 7ης Ιουλίου 2019..pdf
1446.Συμμετοχή στη διεθνή τουριστική έκθεση TOUR NATOUR.pdf
1447.ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG EUROPE-OPTITRANS.pdf
1448.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019..pdf
1449.Έγκριση Τροποποίησης της απόφασης 1140.2019 όσον αφορά την συγκρότηση της Επιτροπής..pdf
1450.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ.pdf
1451.ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΒΑΡΚΟΣ” ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ.pdf
1452.Μετακίνηση εκτός έδρας Δ.νσης Τεχνικών Έργων.pdf
1453 Παράταση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1454 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1455 ΟΡΘΗ Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1456 Αναθέσεις προμηθειών ΠΕΜΣ.pdf
1457 Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος ΠΕΜΣ.pdf
1458 Κατακύρωση αποτελέσματος ΠΕΜΣ.pdf
1459 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1460 Αναθέσεις για αθλητική εκδήλωση ΠΕΜΣ.pdf
1461 Αναθέσεις για αθλητική εκδήλωση ΠΕΜΣ.pdf
1462 Αναθέσεις για αθλητική εκδήλωση ΠΕΜΣ.pdf
1463 Αναθέσεις για αθλητική εκδήλωση ΠΕΜΣ.pdf
1464 Αναθέσεις για πολιτιστική εκδήλωση ΠΕΜΣ.pdf
1465 Έγκριση 1ης συμπληρωματικής σύμβασης ΠΕΜΣ.pdf
1466 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1467 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ΠΕΜΣ.pdf
1468 Ανάθεση προμήθειας ειδών ΠΕΜΣ.pdf
1469 Αλλαγή ημερομηνίας συνδιοργάνωσης ΠΕΜΣ.pdf
1470 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1471 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1472 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1473 Έγκριση ανάθεσης προμήθειας ΠΕΜΣ.pdf
1474 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1475 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1476 Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ΠΕΜΣ.pdf
1477 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1478 Έγκριση ανάθεσης ΠΕΜΣ.pdf
1479 Έγκριση πρακτικού ΠΕΜΣ.pdf
1480.Πληρωμή τέλους εγγραφής και συνδρομής στην ηλεκτρονική Νομική Βιβλιοθήκη.pdf
1481. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΓΚΡΟΜΠΑ ΠΡΟΣ ΑΝΘΗΡΟ ΕΩΣ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
1482. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΡΗΝΗΣ.pdf
1483. ΟΡΘΗ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΑΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.pdf
1484. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Π.Ε.Τ.pdf
1485. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΑΣΙ.pdf
1486. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΓΑΒΡΟΥ ΠΡΟΣ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.pdf
1487. Επιστροφή ποσών παραβόλων από την εξέταση καταγγελιών οικ. έτους 2019.pdf
1488. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την οικονομική αποζημίωση υπαλλήλων της Π.Ε. Τρικάλων.pdf
1489. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΡΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2014.pdf
1490. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019.pdf
1491.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.pdf
1492. Εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕΤ.pdf
1493. Υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕΤ.pdf
1494. Υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων Τμήματος Τουρισμού & Πολιτισμού, της Π.Ε. Τρικάλων.pdf
1495. Προμήθεια εκλογικού υλικού, εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 για την Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
1496. Εκτός έδρας των υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. Τρικάλων.pdf
1497. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης, πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων 2019, Π.Ε.Τ.pdf
1498. ΟΡΘΗ_Πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων 2019 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Τρικάλων.pdf
1499. Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών 2019 στην ΠΕ Τρικάλων.pdf
1500. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε.Τ.pdf
1501. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρεια Θεσσαλίας..pdf
1502. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε Τ για πληρωμή Φ.Π.Α επί αμοιβής δικηγόρου.pdf
1503. Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων της Δνσης Ανάπτυξης της Π.Ε Τρικάλων.pdf
1504. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ.pdf
1505.ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019..pdf
ΠΙΝΑΚΑΣ 22.pdf