Εδώ μπορείτε να δείτε τις Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, οργανωμένες κατά Πρακτικό Συνεδρίασης, για το επιλεγμένο έτος.
10 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΚ.pdf
100.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Δνσης Ανάπτυξης της Π.Ε Τρικάλων.pdf
101.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
102.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρεια Θεσσαλίας..pdf
103.Έγκριση ανάθεσης για διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας και δεμάτων (courier) των υπηρεσιών της Π.Ε. Τρικάλων...
104.συντήρηση ανελκυστήρων Π.Ε. Τρικάλων.pdf
105.Έγκριση ανάθεσης για προμήθεια έντυπου υλικού (εφημερίδες) για το έτος 2019..pdf
106.Αποκατάσταση βατότητας - Άρση καταπτώσεων Π.Ε. Τρικάλων 2019 - 2020 με αυτεπιστασία» σύμφωνα με τις διατάξεις τ...
107.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Δ.Δ.ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΜΕΧΡΙ Δ.Δ.ΓΛΥΚΟΜΗΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.pdf
108.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Υποδνσης Κτηνιατρικής της Π.Ε. Τ...
109.δαπάνες εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων του Τμήματος Τοπογραφίας κ Διαχείρισης Ακινήτων της Π....
11 ΜΕΤΑΦ_ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΘΜΙΑΣ & ΔΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔ 2018-2019 ΠΕΚ.pdf
110.ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018.pdf
111.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2018.pdf
112.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας της Π...
113.Εκτ.Ημερ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΔΔ ΔΕΝΤΡΩΝ.pdf
114.Εκτ.Ημερ.ανάδειξη προσωρινού αναδόχου INTERREG Mediterranean 2014-2020.pdf
115.ΕΚΤ.ΗΜΕΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2019.pdf
116.Παράταση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων.pdf
117.πληρωμή και έκδοση ΧΕΠ δαπάνης οδοιπορικών εξόδων, διαμονής και εκτός έδρας ημερησίων αποζημιώσεων της Βενέτη Α...
118.Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης έτους 2019..pdf
119 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ΠΕΜΣ.pdf
12 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2ος 2019 ΠΕΚ.pdf
120.Πρακτικό συλλογικών οργάνων Δ.νσης Δημόσιας Υγείας.pdf
121.Εκτ.Ημερ.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΑΞΟΝΑ ΑΠΟ ΒΕΛΙΚΑ(ΘΕΣΗ ΒΡΑΧΑΚΙΑ) ΕΩΣ ΣΚΛΗΘΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣ...
122.συγκρότησης συλλογικού οργάνου που αφορά τη παραλαβή εργασιών και προμηθειών αρμοδιότητας Δ.νσης Κοινωνικής Μέρ...
123.ΕΚΤ.ΗΜΕΡ.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2018.pdf
124.Εκτ.Ημερ.ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΑ ΡΟΔΙΑΣ.pdf
13 ΕΓΚΡ_ΣΥΓΚΡΟΤ_ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝ_ΔΝΣΗΣ ΔΗΜ_ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΚ.pdf
14 ΣΥΓΚΡΟΤ_ΕΠΙΤΡ_ΔΙΑΓ_ΤΜΗΜ_ΤΟΥΡΙΣΜ-ΠΟΛΙΤ_ΑΘΛΗΤΙΣΜ_ΠΕΚ.pdf
15 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ II ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΑ ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
16 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤ_II_ΚΑΤΑΣΚ_ΑΓΩΓ_ΥΔΡΕΥΣ_ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
17 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤ_I_ΣΥΝΤ_ΗΛΕΚΤΡΟΦ_ΚΟΜΒ_ΕΘΝ–ΕΠΑΡΧ-ΟΔ_ΔΙΚΤ_ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
18 ΟΡΘ_ΕΠ_ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΠ_2019_ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
19 ΟΡΘ_ΕΠ2_ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΔΕ_2019 ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
20 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ_2019_ ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
21 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛ_ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
22 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ -ΑΝΑΘΕΣΗ-ALATI ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
23 ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΔΤΕ-ΠΕΚ 2019.pdf
24 ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΔΤΕ-ΠΕΚ 2019.pdf
25 ΑΠΟΧΙΟΝ_ΟΔ_ΑΞΟΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ–ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
26 ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔ_ΑΞΟΝΑ ΜΟΥΖΑΚΙ–ΑΝΘΟΧΩΡΙ-ΚΕΡΑΣΙΑ ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
27 ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔ_ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
28 ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
29 ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
3 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚΟΝ_2ος 2019 ΠΕΚ.pdf
30 ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔ_ΑΞΟΝΑ ΜΟΣΧΑΤΟ–ΤΣΑΡΔΑΚΙ-ΦΡΑΓΜΑ ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
31 ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣ_ΟΙΚ_ΕΤΟΥΣ 2018 9ου & 10ου ΔΑΟΚ ΠΕΚ.pdf
32 ΟΡΘ_ΕΠ_ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΠΕΚ.pdf
33 4η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
34.Έγκριση πρακτικού συγκρότησης συλλογικού οργάνου που αφορά τη παραλαβή εργασιών και προμηθειών αρμοδιότητας Δ.ση...
35.Μετακινήσεις εκτός έδρας υπαλλήλων της Δνσης Βιομηχανίας Ενέργειας κ Φυσικών Πόρων.pdf
36.Έγκριση πρακτικού συγκρότησης συλλογικού οργάνου που αφορά τη παραλαβή εργασιών και προμηθειών αρμοδιότητας Δ.ΝΣ...
37.εκτός έδρας μετακ.Υπερ.Απασχ κ εργασία νυχτερινές ώρες Κυριακές & εξαιρέσιμες Δ.νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινω...
38.παραλαβή πάσης φύσεως υλικών ,εργασιών και προμηθειών αρμοδιότητας Δ.σης ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Τ.Ο.Ε.Β..p...
39.Έγκριση δαπανών εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων, 54 υπαλλήλων της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Λάρισας...
4 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 2ος 2019 ΠΕΚ.pdf
40 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)παροχή υπηρεσιών απομαγνητοφώνησης πρακτικών Π.Σ..pdf
41.Αναθέσεις θεσμοθετημένων εκδηλώσεων Π.Ε.Λάρισας – Περιφέρειας Θεσσαλίας.pdf
42.Συλλογικά όργανα Δ.νσης Τουρισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού.pdf
43.Παροχή υπηρεσίων 2018, 2019.pdf
44. ΠΡΑΚΤΙΚΟ (I).doc
44.ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ ΣΤΗΝ ΣΚΗΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΜΕ...
45.Ανάθεση Πρόσβασης-Συνδρομής στη βιβλιοθήκη Δημοσιονομικής Νομοθεσίας Docman.gr.pdf
46 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Ακύρωση της 2496 και έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας.pdf
47.Έγκριση πρακτικού συγκρότησης συλλογικού οργάνου που αφορά την παραλαβή εργασιών και προμηθειών αρμοδιότητας Δ.σ...
48.Έγκριση απευθείας ανάθεσης για ετήσια πρόσβαση στη βάση δεδομένων ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.pdf
49.ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Κ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΝΣΕΙΣ ΤΕΧ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ..pdf
5 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΟΔΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ_2ος 2019 ΠΕΚ.pdf
50.ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.pdf
51.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.pdf
52.ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018.pdf
53.Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης αυτοκινήτων οχημάτων.pdf
54.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο29.pdf
55. εκ νέου ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019.pdf
56.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019.pdf
57.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019.pdf
58. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έγκριση μεταφορά ποσού σύμβασης ΑΠ1433.pdf
59.Έγκριση δαπάνης για Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.pdf
6 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡ_ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΚ.pdf
60.Έγκριση δαπάνης για υποστήριξη της υλοποίησης web-based εφαρμογής αυτοματοποιημένης ενημέρωσης.pdf
61. ΠΡΑΚΤΙΚΟ (I).doc
61.ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΣΚΛΗΘΡΟ ΣΤΟΝ ΡΑΚΟΠΟΤΑΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΛΙΒΟΙΑ.pdf
62.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ (ΙΤΑΛΙΑ), INTERREG EUROPE, ΕΡΓΟ «Condereff».pdf
63.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ CRAIOVA .ROMANIA.pdf
64.παραλαβή εργασιών και προμηθειών αρμοδιότητας Δ.νσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το έτος 2019.pdf
65. Ανάθεση τουριστικού υλικού.pdf
66 Κατακύρωση αποτελέσματος αναθέσεων ΠΕΜΣ.pdf
67 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για προμήθεια εντύπων ΠΕΜΣ.pdf
68 Έγκριση ανατροπής αναλήψεων δαπανών 2018 ΠΕΜΣ.pdf
69 Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος ΠΕΜΣ.pdf
7 ΕΓΚΡ_ΔΙΑΘ_ΠΊΣΤΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΚ.pdf
70 Κατακύρωση αποτελέσματος αναθέσεων ΠΕΜΣ.pdf
71 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής ΠΕΜΣ.pdf
72 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
73 Έγκριση πρακτικού συγκρότησης συλλογικού οργάνου ΠΕΜΣ.pdf
74 Ανάθεση προμήθειας ειδών ΠΕΜΣ.pdf
75 Έγκριση δαπάνης και πίστωσης για συνδιοργάνωση ΠΕΜΣ.pdf
76 Έγκριση δαπάνης και πίστωσης αθλητικών εκδηλώσεων ΠΕΜΣ.pdf
77 Έγκριση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών ΠΕΜΣ.pdf
78 Έγκριση δαπάνης και πίστωσης υπερωιακής απασχόλησης υπαλλήλων ΠΕΜΣ.pdf
79 Έγκριση ανάθεσης επιδόσεων σε δικαστικούς επιμελητές ΠΕΜΣ.pdf
8 ΚΑΥΣΙΜΑ 2019 ΑΝΑΘΕΣΗ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΕΚ.pdf
80 Έγκριση ανάθεσης παροχής νομικών πληροφοριών.pdf
81 Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης.pdf
82 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών.pdf
83 Έγκριση υπολόγου και διάθεση πιστώσεων οδοιπορικών εξόδων ΠΕΜΣ.pdf
84 Έγκριση πρακτικού επιτροπής παραλαβής υλικών ΠΕΜΣ.pdf
85 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών ΠΕΜΣ.pdf
86 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ΠΕΜΣ.pdf
87 Έγκριση πρακτικού αποκατάστασης γηπέδου Σαρακηνού.pdf
88 Έγκριση δαπανών γενομένων συμβάσεων ΠΕΜΣ.pdf
89 Έγκριση ετήσιας συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης.pdf
9 ΟΡΘ_ΕΠ_ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΕΚ.pdf
90 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης ΠΕΜΣ.pdf
91 Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης.pdf
92 Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας.pdf
93 Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας.pdf
94 Έγκριση δαπάνης και πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
95 Έγκριση δαπάνης και πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
96 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
97 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
98.Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης θεσμοθετημένων εκδηλώσεων 2019 Π.Ε. Τρικάλων – Περιφέρειας Θεσσαλίας..pdf
99.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Δνσης Ανάπτυξης της Π.Ε Τρικάλων.pdf
πίνακας.pdf