Εδώ μπορείτε να δείτε τις Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, οργανωμένες κατά Πρακτικό Συνεδρίασης, για το επιλεγμένο έτος.
1070 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛ_ΔΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΚ.pdf
1071 ΕΓΚΡ_ΔΑΠ_ΥΠΕΡΩΡ_ΑΠΑΣΧ_ΥΠΑΛ_ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β 6ΜΗΝΟ 2019 ΠΕΚ.pdf
1072 ΟΡΘ_ΕΠ_ΣΥΜ_ΧΗ ΥΠΑΛΛ_ΔΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥ_ΣΕΜΙΝ_ΕΚΔΔΑ ΠΕΚ.pdf
1073 ΜΕΤΑΦ_ΜΑΘΗΤ_ΠΘΜΙΑΣ & ΔΘΜΙΑΣ ΕΚΠ_Ν ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΚ.pdf
1074 ΕΓΚΡ_ΔΑΠ_ΑΘΛΗΤ_ΕΚΔΗΛ_ΕΤΟΥΣ 2019 ΠΕΚ.pdf
1075 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΑ ΠΕΚ.pdf
1076 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΝΕΛΑΪΔΙΑ ΠΕΚ.pdf
1077 ΕΓΚΡ_ΑΝΑΘ_ΔΑΠΑΝ_ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΚ.pdf
1078 ΕΓΚΡ_ΔΑΠ_ΠΟΛΙΤΙΣΤ_ΕΚΔΗΛΩΣ_2019 ΠΕΚ.pdf
1079 ΕΓΚΡ_ΟΙΚΟΝ_ΠΡΟΣΦ_& ΑΝΑΘ_ΥΠΗΡ_ΤΑΧΥΜΕΤ_ΥΠΗΡ_ΠΕΚ.pdf
1080 ΑΝΑΘ_ΔΑΠ_ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΚ.pdf
1081 ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΚ.pdf
1082 ΟΡΘ_ΕΠ_ΑΝΑΘΕΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΚ.pdf
1083 ΑΝΑΘ_ΔΑΠ_ΒΑΘΜΟΛ_ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΝ_ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ν_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΚ.pdf
1084 ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΚ.pdf
1085 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛ_ΤΜΗΜ_ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 7ος 2019 ΠΕΚ.pdf
1086 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛ_ΔΑΟΚ 6ος 2019 ΠΕΚ.pdf
1087 ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛ_ΥΠΟΔΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 6ος 2019 ΠΕΚ.pdf
1088 ΕΓΚΡ_ΔΑΠ_ΥΠΕΡΩΡ_ΥΠΑΛ_ΥΠΔΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Β 6ΜΗΝΟ 2019 ΠΕΚ.pdf
1089 ΕΓΚΡ_ΔΑΠ_ΥΠΕΡΩΡ_ΑΠΑΣΧ_ΥΠΑΛ_ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣ_ΥΓΕΙΑΣ Β 6ΜΗΝΟ 2019 ΠΕΚ.pdf
1090 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛ_ΤΜΗΜ_ΕΠΟΠΤ_ΤΟΕΒ 6ος 2019 ΠΕΚ.pdf
1091 ΕΓΚΡ_ΔΑΠ_ΥΠΕΡΩΡ_ΥΠΑΛ_ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦ_& ΕΠΙΚΟΙΝ_ Β 6ΜΗΝΟ 2019 ΠΕΚ.pdf
1092 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 2019 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π_Ε_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.pdf
1093 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛ_ΔΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤ_ΟΙΚΟΝΟΜ_6ος 2019 ΠΕΚ.pdf
1094 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛ_ΔΤΕ 6ος 2019 ΠΕΚ.pdf
1095 ΟΛΟΚΛ_ΕΡΓΑΣ_ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡ_ΠΡΟΣ Ι_Μ_ΣΠΗΛΙΑΣ ΠΕΚ.pdf
1096 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 57 ΔΤΕ ΠΕΚ.pdf
1097 ΕΓΚΡ ΔΙΕΝΕΡΓ-ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8 ΔΤΕ ΠΕΚ.pdf
1098 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ -ΑΝΑΘΕΣΗ-ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΔΤΕ ΠΕΚ.pdf
1099 ΕΓΚΡ_ΔΙΑΘ_ΠΙΣΤ_& ΔΑΠ_ΓΙΑ ΜΕΤΑΦ_ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΤΕ ΠΕΚ.pdf
1100 ΑΠΟΧΙΟΝ_ΟΔ_ΑΞΟΝΑ ΜΟΣΧΑΤΟ–ΤΣΑΡΔΑΚΙ-ΦΡΑΓΜΑ ΔΤΕ ΠΕΚ.pdf
1101 ΑΠΟΧΙΟΝ_ΟΔ_ΑΞΟΝΑ ΜΟΥΖΑΚΙ–ΑΝΘΟΧΩΡΙ-ΚΕΡΑΣΙΑ ΔΤΕ ΠΕΚ.pdf
1102 ΑΠΟΧΙΟΝ_ΟΔ_ΑΞΟΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ–ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΔΤΕ ΠΕΚ.pdf
1103 ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΤΕ ΠΕΚ.pdf
1104 ΕΓΚΡ_ΔΑΠΑΝ_ΕΠΙΣΚ_ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΤΕ ΠΕΚ.pdf
1105.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ Ε.Ο. 3 ΦΑΡΣΑΛΩΝ – ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΗ Χ.Θ. 74+400 (ΥΨΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ) ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ.pdf
1106.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΡΟΔΙΑ - ΓΟΝΝΟΙ.pdf
1107.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΠΗΝΕΙΟ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 5OΥ AΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΟΜΟΛΙΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ, ΧΡΗΣ...
1108.ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΤΟ ΧΡΟ...
1109.Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού – εξαρτημάτων ανελκυστήρα Ι.Μ. Σπαρμού Ελασσόνας.pdf
1110.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019.pdf
1111.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019.pdf
1112.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019.pdf
1113.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΝΙΠΕΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΧΡΗΣΗ 20...
1114.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INTERREG MED - “ENERNETMOB.pdf
1115.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 26 ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ Δ.Ε ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ.pdf
1116.Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 3.130,00 Ευρώ.pdf
1117.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019.pdf
1118. Έγκριση πρακτικών πίστοποίησης παροχής υπηρεσιών.pdf
1119.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνη ποσού 1.016,80 ευρω.pdf
1120.Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας οργάνων ηχητικής στάθμης θορύβου και εκπομπών μαγνητικής ακτινοβολίας.pdf
1121.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΝ...
1122.Ανάθεση παροχής υπηρεσιών βιβλιοδεσίας για την κάλυψη αναγκών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας....
1123.Ανάθεση παροχής υπηρεσιών εκτυπώσεων και φωτοαντιγράφων.pdf
1124.Επιστροφή ποσού λόγω μη χρήσης παραβόλου.pdf
1125.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣ...
1126.Επιστροφή ποσών λόγω μη χρήσης παραβόλων..pdf
1127.Επιστροφή ποσών λόγω μη χρήσης παραβόλων..pdf
1128.Ανάθεση προμήθειας σφραγίδων για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών Περιφέρειας Θεσσαλίας..pdf
1129.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ 2019..pdf
1130.Έγκριση πληρωμής συμμετοχής παιδιών του προσωπικού της Περιφέρειας σε παιδικές κατασκηνώσεις..pdf
1131.Έγκριση Ανάθεσης Σύμβασης ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕ...
1132.Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Τεχνικής –Οικονομικής προσφοράς και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου INTERREG Mediterra...
1133.Διαπίστωση ανάγκης λογιστικής υποστήριξης από εξωτερικό συνεργάτη Λογιστή (Α’ Τάξης) στην εφαρμογή του Κλαδικο...
1134.Έγκριση μειοδότη για Προμήθεια αυθεντικών τόνερ για τις Εκλογές Μαΐου 2019..pdf
1135.Προμήθεια και εργασίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης οπτικοακουστικού υλικού.pdf
1136.Μερική ανάκληση ποσού 77.000€ από την ΑΑ 1344 2019.pdf
1137.Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης για το έργο INTERREG MED - ENERNETMOB.pdf
1138.ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΠΑΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ.pdf
1139.ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.pdf
1140.Έγκριση πρακτικού 3 της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Καταπολέμηση κουνουπιώ...
1141.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ-ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ-ΑΜΠΕΛΙΑ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΒΑΡΚΟΣ.pdf
1142 Κατακύρωση αποτελέσματος ΠΕΜΣ.pdf
1143 Ανάθεση προμήθειας ΠΕΜΣ.pdf
1144 Έγκριση απόδοσης δαπανών ΠΕΜΣ.pdf
1145 Έγκριση πρακτικών πιστοποίησης ΠΕΜΣ.pdf
1146 Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης ΠΕΜΣ.pdf
1147 Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ΠΕΜΣ.pdf
1148 Έγκριση συνδιοργάνωσης ΠΕΜΣ.pdf
1149 Αναθέσεις για αθλητική εκδήλωση ΠΕΜΣ.pdf
1150 Αναθέσεις για αθλητική εκδήλωση ΠΕΜΣ.pdf
1151 Αναθέσεις για αθλητική εκδήλωση ΠΕΜΣ.pdf
1152 Αναθέσεις για αθλητικήεκδήλωση ΠΕΜΣ.pdf
1153 Αναθέσεις για αθλητική εκδήλωση ΠΕΜΣ.pdf
1154 Αναθέσεις για αθλητική εκδήλωση ΠΕΜΣ.pdf
1155 Αναθέσεις για αθλητική εκδήλωση ΠΕΜΣ.pdf
1156 Αναθέσεις για αθλητική εκδήλωση ΠΕΜΣ.pdf
1157 Αναθέσεις για αθλητική εκδήλωση ΠΕΜΣ.pdf
1158 Αναθέσεις για αθλητική εκδήλωση ΠΕΜΣ.pdf
1159 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1160 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1161 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1162 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1163 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών συνδιοργάνωσης ΠΕΜΣ.pdf
1164 Ανάθεση πολιτιστικής εκδήλωσης ΠΕΜΣ.pdf
1165 Ανάθεση πολιτιστικής εκδήλωσης ΠΕΜΣ.pdf
1166 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ΠΕΜΣ.pdf
1167 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ΠΕΜΣ.pdf
1168 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ΠΕΜΣ.pdf
1169 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ΠΕΜΣ.pdf
1170 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ΠΕΜΣ.pdf
1171 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ΠΕΜΣ.pdf
1172 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ΠΕΜΣ.pdf
1173 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ΠΕΜΣ.pdf
1174 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1175 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1176 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1177 Αποδοχή απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου ΠΕΜΣ.pdf
1178 Ανάληψη υποχρεώσεων και δέσμευση πιστώσεων ΠΕΜΣ.pdf
1179 Ανάληψη υποχρεώσεων και δέσμευση πιστώσεων ΠΕΜΣ.pdf
1180 Πρόσληψη τεσσάρων εργατών αποθήκης ΠΕΜΣ.pdf
1181 Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ΠΕΜΣ.pdf
1182 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1183 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1184 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1185 Αίτημα διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1186 Πρόγραμμα εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου ΠΕΜΣ.pdf
1188 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1189 Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων ΠΕΜΣ.pdf
1190 Έγκριση δαπανών παρελθούσης χρήσεως ΠΕΜΣ.pdf
1191 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1192 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1193 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1194 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1195 Έγκριση πρακτικού ΠΕΜΣ.pdf
1196 Έγκριση πρακτικού ΙΙ ΠΕΜΣ.pdf
1197 Έγκριση πρακτικού ΙΙ ΠΕΜΣ.pdf
1198 Έγκριση τευχών δημοπράτησης ΠΕΜΣ.pdf
1199 Έγκριση πρακτικού ΠΕΜΣ.pdf
1200 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1201.ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
1202.ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ.pdf
1203.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ–ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
1204.ΟΡΘΗ_ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ–ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
1205.ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ.pdf
1206.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ 2019.pdf
1207.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2019.pdf
1208.ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
1209.ΟΡΘΗ_2_ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΙΑΛΕΧΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ.pdf
1210.Αξιολόγηση προσφορών και ανάδειξη προμήθεια πετρελαιοειδών ΠΕΤ.pdf
1211.Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης προμήθειας γραφικών-χαρτικών & αναλώσιμων υλικών ΗΥ ΠΕΤ.pdf
1212.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ.pdf
1213.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ.pdf
1214.Ανάθεση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων 2019 Π.Ε. Τρικάλων..pdf
1215.Ανάθεση υπηρεσιών εκδηλώσεων συνεδρίων - ημερίδων 2019 Π.Ε. Τρικάλων.pdf
1216.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
1217.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
1218.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ.pdf
1219.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΑΜΑΔΩΝ.pdf
1220.Φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού της Π.Ε. Τρικάλων για το έτος 2019.pdf
1221.ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ.pdf
1222.ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΤ.pdf
1223.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ -ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ.pdf
1224.ΟΡΘΗ_Έγκριση δαπάνης υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Π.Ε. Τρικάλων για το οικ. Έτος 2019..pdf
1225.Έγκριση δαπάνες εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕΤ.pdf
1226.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 2018.pdf
1227.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ.pdf
1228.Έγκριση ανάθεσης προμηθειών δαπανών ( με προσφορές ) ανάρτηση πράξεων στο ΚΗΜΔΗΣ της Π.Ε.Τ.pdf
1229.Έγκριση ανάθεσης προμηθειών δαπανών ( με προσφορές ) της Π.Ε. Τρικάλων.pdf
1230.Ανάθεση προμήθειας αναγκαιότητας ειδών & εκμίσθωση καταστημάτων ως καταστήματα ψηφοφορίας.pdf
1231.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εφάπαξ χρηματικού ποσού της Π.Ε.Τ, για το έτος 2019.pdf
1232.Έγκριση ανάθεσης δαπανών για τη κάλυψη των επερχόμενων εκλογών.pdf
1233.Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογική...
πίνακας 18.pdf