Εδώ μπορείτε να δείτε τις Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, οργανωμένες κατά Πρακτικό Συνεδρίασης, για το επιλεγμένο έτος.
1000.Έγκριση ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών προμηθειών του ΚΕΚ ΠΕ Λάρισας – Περιφέρειας Θεσσαλίας.pdf
1001.Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων.pdf
1002.Ανάθεση σύμβασης προμήθειας υλικών καθαριότητας.pdf
1003.Έγκριση ανάθεσης διαφόρων δαπανών υπηρεσιών της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Λάρισας.pdf
1004.Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου Interreg Europe CONDEREFF.pdf
1005. Ανάθεση αθλητικών εκδηλώσεων Π.Θ.pdf
1006.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ - ΚΟΥΛΟΥΡΑ - ΜΕΣΣΑΓΓΑΛΑ -ΑΙΓΑΝΗ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ.pdf
1007.Έγκριση δαπάνης & ανάθεση σύμβασης μηνιαίας παροχής υπηρεσιών καθαριότητας δομών της Π.Ε. Λάρισας.pdf
1008. Μεταφορά ωφελούμενων του Παραρτήματος Α.μ.ε.Α ο Αριστεύς.pdf
1009.Ακύρωση της αρ. 839 απόφασης της οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση δαπάνης ποσού 613,06.pdf
1010.Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια οργάνων ηχητικής στάθμης θορύβου και εκπομπών μαγνητικής ακτινοβολίας.pdf
1011.Έγκριση δέσμευσης πίστωσης για εργασία τεχνικού.pdf
1012.Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού προστασίας ασφάλειας.pdf
1013.Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης για το έργο INTERREG MED ENERNETMOB.pdf
1014.Εργασίες επέκτασης, παραμετροποίησης και ένταξης του μηχανογραφικού και δικτυακού υλικού εξοπλισμού.pdf
1015.Υπηρεσίες υπευθύνου προσωπικών δεδομένων (Data Protection Officer – D.P.O.).pdf
1016 Κατακύρωση αποτελέσματος ΠΕΜΣ.pdf
1017 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1018 Έγκριση πρακτικών πιστοποίησης ΠΕΜΣ.pdf
1019 Έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος ΠΕΜΣ.pdf
1020 Έγκριση πρακτικού ΠΕΜΣ.pdf
1021 Κατακύρωση αποτελέσματος ΠΕΜΣ.pdf
1022 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εδήλωσης ΠΕΜΣ.pdf
1023 Έγκριση πρωτοκόλλων ΠΕΜΣ.pdf
1024 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1025 Έγκριση αναθέσεων αθλητικής εκδήλωσης ΠΕΜΣ.pdf
1026 Έγκριση αναθέσεων εκπαιδευτικού συνεδρίου ΠΕΜΣ.pdf
1027 Έγκριση διάθεσης πίστωσης αθλητικών εκδηλώσεων ΠΕΜΣ.pdf
1028 Επανάληψη διενέργειας διαγωνισμού ΠΕΜΣ.pdf
1029 Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ΠΕΜΣ.pdf
1030 Κατακύρωση αποτελέσματος ΠΕΜΣ.pdf
1031 Έγκριση τιμολογίων ΠΕΜΣ.pdf
1032 Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης ΠΕΜΣ.pdf
1033 Έγκριση πρακτικού Ι ΠΕΜΣ.pdf
1034 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης ΠΕΜΣ.pdf
1035 Έγκριση ανάθεσης ΠΕΜΣ.pdf
1036 Έγκριση ανάθεσης ΠΕΜΣ.pdf
1037 Έγκριση ανάθεσης ΠΕΜΣ.pdf
1038 Έγκριση ανάθεσης ΠΕΜΣ.pdf
1039 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης ΠΕΜΣ.pdf
1040 Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας ΠΕΜΣ.pdf
1041 Έγκριση τευχών δημοπράτησης ΠΕΜΣ.pdf
1042 Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ ΠΕΜΣ.pdf
1043 Έγκριση παραχώρησης οχήματος κινητού σταθμού στην ΠΕΜΣ.pdf
1044 Έγκριση αναθέσεων ΠΕΜΣ.pdf
1045.Προμήθεια σωληνωτού αγωγού Φ125 6ατμ, 500μ, με παρελκόμενα συνδεσμολογίας Τ.Δ. Φωτεινού.pdf
1046.Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Θερινής περιόδου έτους 2019.pdf
1047.Προστασίας Θερινής περιόδου έτους 2019, των υπαλλήλων Τεχνικού Εξοπλισμού της Π. Ε. Τρικάλων.pdf
1048.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ.pdf
1049.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 2019.pdf
1050.Ανόρυξη Αρδευτικής Γεώτρησης Παναγίτσας Δ. Φαρκαδόνας.pdf
1051.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2019.pdf
1052.ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΛΗΣ 2019.pdf
1053.ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 2019.pdf
1054.ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΛΕΙΝΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ-ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ.pdf
1055,.ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.pdf
1056.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2019.pdf
1057.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΑΣΙ.pdf
1058.Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δνσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Τρικάλων.pdf
1059.Εκτός έδρας των υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. Τρικάλων.pdf
1060.ΟΡΘΗ_Πολιτιστικών εκδηλώσεων 2019 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Τρικάλων..pdf
1061.Έγκριση ανάθεσης προμηθειών δαπανών της Π.Ε. Τρικάλων..pdf
1062.Έγκριση ανάθεσης προμηθειών δαπανών ( με προσφορές ) της Π.Ε. Τρικάλων..pdf
1063.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων ..pdf
1064.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρεια Θεσσαλίας.pdf
1065.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
1066.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2019.pdf
1067.ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
1068 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΠΕΜΣ.pdf
1069 ΕΓΚΡ_ΔΑΠ_ΣΥΜΜΕΤΟΧ_ΥΠΑΛ_ΣΕΜΙΝ_ΙΝΕΠ ΠΕΚ.pdf
960 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤ_I ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 ΔΤΕ ΠΕΚ.pdf
961 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΥΠΟΕΡΓΟΥ 86 ΔΤΕ ΠΕΚ.pdf
962 ΟΡΘ_ΕΠ_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΥΠΟΕΡΓΟΥ 87 ΔΤΕ ΠΕΚ.pdf
963 ΟΡΘ_ΕΠ_ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤ_ΙI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΔΤΕ ΠΕΚ.pdf
964 ΟΡΘ_ΕΠ_ΕΓΚΡ_ΔΑΠ_ΕΚΤ_ΕΔΡ_ΑΠΟΖ_& ΣΥΜ'ΧΗ ΥΠΑΛ_ΔΤΕ ΣΕ ΔΙΕΘ_ΣΥΝΕΔΡ_ΠΕΚ.pdf
965 ΕΓΚΡ_ΠΛΗΡ_ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ_ΘΕΑΤΡ_ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΚ.pdf
966 ΕΓΚΡ_ΠΙΣΤ_& ΠΛΗΡ_ΠΟΛΙΤΙΣΤ_ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2019 ΠΕΚ.pdf
967 ΕΓΚΡ_ΠΛΗΡ_ΠΟΛΙΤΙΣΤ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ'ΜΕΝΕΛΑΪΔΙΑ 2019' ΠΕΚ.pdf
968 ΕΓΚΡ_ΠΛΗΡ_ΠΟΛΙΤΙΣΤ_ΕΚΔΗΛΩΣΗ 'ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΑ 2019' ΠΕΚ.pdf
969 ΑΝΑΘ_ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΚ.pdf
970 ΑΝΑΘ_ΜΙΣΘ_ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΕΚ.pdf
971 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛ_ΤΜΗΜ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5ος 2019 ΠΕΚ.pdf
972 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛ_ΤΜΗΜ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6ος 2019 ΠΕΚ.pdf
973 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛ_ΤΜΗΜ_ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 6ος 2019 ΠΕΚ.pdf
974 ΕΓΚΡ_ΠΡΩΤ_ΑΠΟΧΙΟΝ_ΟΔ_ΔΙΚΤ_Λ_ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΕΚ.pdf
975 ΕΓΚΡ_ΠΡΩΤ_ΑΠΟΧΙΟΝ_ΟΔ_ΔΙΚΤ_Δ_ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΠΕΚ.pdf
976 ΕΓΚΡ_ΠΡΩΤ_ΑΠΟΧΙΟΝ_ΟΔ_ΔΙΚΤ_ΑΝΑΤ_ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΠΕΚ.pdf
977.Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων γραφείων Π.Ε. Λάρισας, έτους 2019.pdf
978.Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης Προϋπολογισμού.pdf
979.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ.pdf
980.παροχή υπηρεσιών Δειγματοληψιών και Εργαστηριακών αναλύσεων στερεών και υγρών αποβλήτων.pdf
981.ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΛΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ.pdf
982.Επιστροφή ποσού λόγω μη χρήσης παραβόλου.pdf
983.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.pdf
984.ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΟΜΟΛΙΟΥ.pdf
985.Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε.Λάρισας.pdf
986.ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ.ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ.pdf
987.προμήθειας έξι (6) λαβών μπάρας πανικού.pdf
988.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνη ποσού 628,50.pdf
989.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για μετακινήσεις εκτός έδρας για το οικονομικό έτος 2019 υπαλλήλων της Δνσης Βιομηχαν...
990.Ανάθεση σύμβασης προμήθειας υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας.pdf
991.Έγκριση ανάθεσης δαπανών για τη κάλυψη των επερχόμενων εκλογών.pdf
992.Ανάθεση προμήθειας βάσει πιο συμφέρουσας προσφοράς.pdf
993.Διεθνή Έκθεση LONDON WINE FAIR 2019.pdf
994.Διεθνή Έκθεση LONDON WINE FAIR 2019.pdf
995.Επισκευής ανελκυστήρων αρμοδιότητας της Περιφέρειας και της Π.Ε. Λάρισας.pdf
996.Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Μπαταρίες για UPS).pdf
997.Επισκευής ανελκυστήρων αρμοδιότητας της Περιφέρειας.pdf
998.Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων στο πλαίσιο του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού τη μεταφορά μαθητών Πρωτο...
999.Ανάθεση της εκδήλωσης ZUMBACOLORPARTY.pdf
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17.pdf