Εδώ μπορείτε να δείτε τις Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, οργανωμένες κατά Πρακτικό Συνεδρίασης, για το επιλεγμένο έτος.
798 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΙΟΣ 2019 ΠΕΚ.pdf
799 ΜΕΤΑΦ_ΜΑΘΗΤ_ΠΘΜΙΑΣ & ΔΘΜΙΑΣ ΕΚΠ_Ν ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΚ.pdf
800 EΓKΡ_ΠΡΩΤΟ_ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1-4-2019 διαμονη ΠΕΚ.pdf
801 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΕΚ.pdf
802 ΕΓΚΡ_ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΚ.pdf
803 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΚ.pdf
804 ΟΡΘ_ΕΠ_ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΧΕΠ 2019 ΠΕΚ.pdf
805 ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΠΕΚ.pdf
806 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚ.pdf
807 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓ_ΠΡΟΜ_ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΚ.pdf
808 ΑΝΑΘ_ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΚ.pdf
809 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΑΙΟΥ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚ_ΟΙΚΟΝ_ ΠΕΚ.pdf
810 ΕΦΑΠΑΞ Ν103_75 ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΟΜ_ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΚ.pdf
811 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΟΔΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 5ος 2019 ΠΕΚ.pdf
812 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 5ος 2019 ΠΕΚ.pdf
813 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΑΟΚ 5ος 2019 ΠΕΚ.pdf
814 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ Β΄ΕΞΑΜ_2019 ΔΑΟΚ ΤΜ_ΠΡΟΣΤΑΣ_ΦΥΤΩΝ ΠΕΚ.pdf
815 ΕΠΕΚΤ_ΑΠΟΚΑΤ_18_19_ΕΙΣΗΓ_ΕΓΚΡ_ΤΔ_ΕΔ ΠΕΚ.pdf
816 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ I ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_79869 ΠΕΚ.pdf
817 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΔΤΕ - ΠΕΚ.pdf
818 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ_ΠΡΟΜΗΘ_ΧΡΩΜ_ΔΙΑΓΡ_ΣΗΣ ΠΕΚ.pdf
819 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΑΙΟΣ 2019 ΔΤΕ ΠΕΚ.pdf
820 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΝΑΒΑΘΜ_ΠΡΟΓΡΑΜ_SOFTWARE ΔΤΕ ΠΕΚ.pdf
821 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΜΟΧΑΛΛΙΚΟΥ ΠΕΚ.pdf
822 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤ_ΚΑΘΑΡ_ΒΛΑΣΤ_ΣΤΟ ΟΔ_ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΚ.pdf
823 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤ_I ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με αρ.συστ.ΑΑ79643 ΠΕΚ.pdf
824 ΕΓΚΡ_ΠΡΩΤΟΚ_ΑΠΟΧ_ΣΜΟ ΟΔ_ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤ_ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΠΕΚ.pdf
825 ΕΓΚΡ_ΠΡΩΤΟΚ_ΑΠΟΧ_ΡΑΧΟΥΛΑΣ-ΚΑΣΤΑΝΙΑ-ΜΟΥΧΑ-ΦΡΑΓΜΑ 2019 ΠΕΚ.pdf
826 ΑΠΟΧ_ΟΡ_ΟΔ_ΔΙΚΤ_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΡΙΑ Ν.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2019 ΠΕΚ.pdf
827 ΕΓΚΡ_ΔΑΠ_ΓΕΝΟΜ_ΣΥΜΒ-ΑΝΑΘΕΣ_ΕΡΓΟΥ ΔΤΕ ΠΕΚ.pdf
828 ΕΓΚΡ_ΔΑΠΑΝ_ΓΕΝΟΜ_ΣΥΜΒ_ΚΑΘΑΡ_ΚΑΝΑΛΙΩΝ_ΠΕΚ.pdf
829 ΕΓΚΡ_ΔΑΠ_ΚΑΘΑΡ_ΤΑΦΡΟΥ ΜΠΕΛΟΚΟΜΥΤΗ ΜΕΧΡΙ ΦΡΑΓΜΑ ΠΕΚ.pdf
830 ΕΓΚΡ_ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ_ΆΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ_ΠΕΚ.pdf
831 ΕΓΚΡ_ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ_ΚΑΘ_ΕΝΙΠΠΕΑ_ΠΕΚ.pdf
832.Επιστροφή ποσών λόγω μη χρήσης παραβόλων.pdf
833.ΕΚΘΕΣΗ “28Η DETROP και 7Η Διεθνή Έκθεση Oenos 2019”.pdf
834.Ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ.pdf
835.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΣΤΟ Δ.Δ.ΒΛΟΧΟΥ ΚΑΙ Δ.Δ.ΠΕΤΡΙΝΟΥ.pdf
836.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο29 ΚΡΑΝΩΝΑΣ-ΜΕΧΡΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ Νο28 ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΛΑΡΙΣΑ.pdf
837.Αποστολή Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής.pdf
838.Έγκριση δαπάνης ποσού 489.00€.pdf
839.Έγκριση δαπάνης ποσού 613,06 €.pdf
840.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ “PROWEIN 2019”.pdf
841. Ανάθεση ανανέωσης 2 πιστοποιητικών ψηφιακής υπογραφής.pdf
842.Ανάθεση περιπτέρου συμμετοχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε τουριστική έκθεση για το έτος 2019..pdf
843.Έλευση αποστολής κορεάτικου καναλιού στην Π.Ε. Λάρισας για γύρισμα περιηγητικού ντοκιμαντέρ..pdf
844.Πρακτικό Παραλαβής 2019.pdf
845.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών, οι οποίες αφορούν την ΔΑΟ Π.Ε. Λάρισας.pdf
846.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΩΝ ΡΥΠΩΝ.pdf
847.Έγκριση ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών της ΠΕ Λάρισας – Περιφέρειας Θεσσαλίας.pdf
848.Ακύρωση της 696.2019 απόφαση της Ο.Ε. και εκ νέου έγκριση διάθεσης πίστωσης συμπληρωματικής δαπάνης πληρωμής κο...
849.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ Χ.Θ. 17+800 ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ.pdf
850.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ.ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΠΟΤΑ...
851.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ 2019.pdf
852.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΣΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf
853.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.pdf
854.Προμήθεια ελαστικών για τη συντήρηση και επισκευή είκοσι ένα (21) υπηρεσιακών οχημάτων και είκοσι επτά (27) ημ...
855.ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΤΩΝ 2011, 2012,2013,2014,2015,2016 & 2017.pdf
856.Έγκριση δαπάνης για προμήθεια μπαταριών UPS για υποστήριξη σέρβερ εκλογών..pdf
857.Έγκριση δαπάνης για προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.pdf
858.Έγκριση δαπάνης παραδοτέων στο πλαίσιο του Σχεδίου INTERREG EUROPE –INNOGROW.pdf
859.Έγκριση διάθεσης πίστωσης πληρωμής ευρωπαϊκού κοινοτικού προγράμματος, για τα έτη 2019 2020 για το πρόγραμμα Ba...
860.Ανάθεση αθλητικών εκδηλώσεων..pdf
861. ΤΑΞΙΔΙ 2019 , ΈΚΘΕΣΗ ΚΎΠΡΟΥ.pdf
862.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ.pdf
863.Τροποποίηση και ανάθεση δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισα...
864.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG EUROPE, ΕΡΓΟ GR...
865.Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης για αμοιβή υπερωριακής εργασίας Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.pdf
866.Έγκριση δέσμευσης πίστωσης , πληρωμής δαπάνης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του Γενικού Διευθυντή της Γενική...
867.Επιστροφή ποσού λόγω μη χρήσης παραβόλου.pdf
868 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
869 Έγκριση δαπανών ΠΕΜΣ.pdf
870 Έγκριση δαπάνης ΠΕΜΣ.pdf
871 Έγκριση απόδοσης δαπανών ΠΕΜΣ.pdf
872 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού ΠΕΜΣ.pdf
873 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού ΠΕΜΣ.pdf
874 Έγκριση πρακτικών πιστοποίησης ΠΕΜΣ.pdf
875 Συγκρότηση Επιτροπών ΠΕΜΣ.pdf
876 Κατακύρωση αποτελέσματος ΠΕΜΣ.pdf
877 Έγκριση απόδοσης δαπανών ΠΕΜΣ.pdf
878 Έγκριση απόδοσης δαπανών ΠΕΜΣ.pdf
879 Ανάκληση απόφασης οικονομικής.pdf
880 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
881 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
882 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
883 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ΠΕΜΣ.pdf
884 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ΠΕΜΣ.pdf
885 Ανάθεση προμήθειας ειδών ΠΕΜΣ.pdf
886 Ανάθεση προμήθειας ειδών ΠΕΜΣ.pdf
887 Έγκριση πρωτοκόλλων ΠΕΜΣ.pdf
888 Ετήσια συνδρομή εφημερίδων ΠΕΜΣ.pdf
888 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf
889 Έγκριση αναθέσεων ΠΕΜΣ.pdf
890 Έγκριση αναθέσεων ΠΕΜΣ.pdf
891 Έγκριση αναθέσεων ΠΕΜΣ.pdf
892 Έγκριση αναθέσεων ΠΕΜΣ.pdf
893 Έγκριση αναθέσεων ΠΕΜΣ.pdf
894 Έγκριση αναθέσεων ΠΕΜΣ.pdf
895 Έγκριση ανάθεσης ΠΕΜΣ.pdf
896 Έγκριση αναθέσεων ΠΕΜΣ.pdf
898 Δέσμευση δαπάνης και έγκριση υπολόγου ΠΕΜΣ.pdf
899 Έγκριση υπολόγου και διάθεση πιστώσεων ΠΕΜΣ.pdf
900 Έγκριση απαλλαγής ΠΕΜΣ.pdf
901 Έγκριση πληρωμής δαπάνης οδοιπορικών ΠΕΜΣ.pdf
902 Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ΠΕΜΣ.pdf
903 Αξιολόγηση προσφορών ΠΕΜΣ.pdf
904 Διάθεση πίστωσης και έγκριση πληρωμής δαπάνης ΠΕΜΣ.pdf
905 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
906 Έγκριση δαπανών γενομένων συμβάσεων ΠΕΜΣ.pdf
907 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΠΕΜΣ.pdf
908 Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης ΠΕΜΣ.pdf
909 Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση σύμβασης ΠΕΜΣ.pdf
910 Έγκριση πρακτικού και έγκριση αποτελέσματος ΠΕΜΣ.pdf
911 Έγκριση ανάθεσης ΠΕΜΣ.pdf
912 Έγκριση ανάθεσης ΠΕΜΣ.pdf
913 Έγκριση ανάθεσης ΠΕΜΣ.pdf
914 Έγκριση ανάθεσης ΠΕΜΣ.pdf
915 Έγκριση ανάθεσης ΠΕΜΣ.pdf
916 Έγκριση πρακτικού ΙΙ ΠΕΜΣ.pdf
917 Υποκατάσταση αναδόχου και παράταση έργου ΠΕΜΣ.pdf
918 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ΠΕΜΣ.pdf
919 Έγκριση ανάθεσης ΠΕΜΣ.pdf
920. Τροποποίηση και ανάθεση δρομολογίων για τη μεταφορά των μαθητών Ν.Τρικάλων 2018-2019..pdf
921. Παράταση συμβάσεων μεταφορά των μαθητών Ν.Τρικάλων 2018-2019..pdf
922. Έγκριση δαπάνης στο Δ. ΚΤΕΟ της Π.Ε. Τρικάλων..pdf
923. Έγκριση δαπάνης κ ΄ διάθεση πίστωσης της Δνσης Μεταφορών της Π.Ε.T.pdf
924. ΟΡΘΗ_Έγκριση δαπάνης Δ. ΚΤΕΟ της Π.Ε. Τρικάλων κατά ISO 90012015 οικ. έτους 2019..pdf
925. Έγκριση δαπάνης ISO 90012015 στο Δ. ΚΤΕΟ της Π.Ε. Τρικάλων για το έτος 2019..pdf
926. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
927. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού προμήθειας γραφικών-χαρτικών ΠΕΤ.pdf
928. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ.pdf
929. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΣΟΧΩΡΑ-ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ.pdf
930. Έγκριση δαπάνης υπερωριακή εργασία Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕΤ.pdf
931.ΟΡΘΗ_ Αποκατάσταση Βατότητας - Άρση Καταπτώσεων Π.Ε Τρικάλων 2019 - 2020 με αυτεπιστασία.pdf
932. Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων – Έτους 2018.pdf
933. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
934. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ-ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ-ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε.Τ.pdf
935. ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.pdf
936. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών δαπανών ( με προσφορές ) της Π.Ε. Τρικάλων.pdf
937. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.pdf
938. Έγκριση δαπάνης καταπολέμησης κουνουπιών 2019 στην ΠΕ Τρικάλων..pdf
939. Έγκριση δαπάνης προγράμματος απολυμάνσεων-μυοκτονιών 2019 στην ΠΕ Τρικάλων..pdf
940. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΕ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
941. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2018-2019.pdf
942. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων..pdf
943. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρεια Θεσσαλίας.pdf
944. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Τρικάλων..pdf
945. Αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2019 Περιφέρειας Θεσσαλίας – ΠΕ Τρικάλων..pdf
946. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών Π.Ε. Τρικάλων..pdf
947. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών δαπανών (με προσφορές) της Π.Ε. Τρικάλων..pdf
ΠΙΝΑΚΑΣ 14.pdf