Εδώ μπορείτε να δείτε τις Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, οργανωμένες κατά Πρακτικό Συνεδρίασης, για το επιλεγμένο έτος.
670 ΚΑΤΑΚΥΡ_ΑΠΟΤΕΛ_ΚΑΤΑΠΟΛ_ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2019 ΠΕΚ.pdf
671 ΕΓΚΡ_ΠΡΩΤΟΚ_ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣ_ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΚ.pdf
672 ΕΓΚΡ_ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΠΕΚ.pdf
673 ΕΓΚΡ_ΔΙΑΘ_ΠΙΣΤ_&_ΠΟΛΙΤΙΣΤ_ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2019 ΠΕΚ.pdf
674 ΕΓΚΡ_ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 88 ΠΕΚ.pdf
675 ΕΓΚΡ_ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 83 ΠΕΚ.pdf
676 ΕΓΚΡ_ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 81 ΠΕΚ.pdf
677 ΕΓΚΡ_ΔΙΑΓΩΝ_ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΠΕΚ.pdf
678 ΕΓΚΡ_ΔΙΑΘ_ΠΙΣΤ_ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΚ.pdf
679.ΔΙΑΝΟΙΞΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ.pdf
680.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ.pdf
681. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑGRO THESSALY 2019.pdf
682.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ.pdf
683.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ. Έγκριση δαπάνης αναδόχου INTERREG.pdf
684.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΠΥΡΓΕΤΟΣ-ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ.pdf
685. Ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.pdf
686.Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Λάρισας για το έτος 2019.pdf
687.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ.pdf
688.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ.pdf
689.Εκδήλωση – βράβευση του Κώστα Τσιάνου».pdf
690.Προμήθεια γραφικής ύλης.pdf
691.Προμήθεια πολυμηχανημάτων μεγάλης παραγωγής και παροχή υπηρεσιών χρήσης αυτών.pdf
692.Έγκριση μειοδότη για Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Μπαταρίες για UPS.pdf
693.Παράταση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας.pdf
694.Έγκριση δαπάνης και ανάθεση σύμβασης για τη μεταφορά μαθητών από τα σχολεία προς τα κολυμβητήρια.pdf
695.Έγκριση μειοδότη για Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Καλώδια Οπτικής ίνας,.pdf
696.Πληρωμή κοινοτικών προγραμμάτων, για το έτος 2019.pdf
697.ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ Δ.Ε ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ.pdf
698.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ.pdf
699.Συμπληρωματική έγκριση διάθεσης πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.pdf
700.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ.pdf
701.Συντήρηση του εξοπλισμού των δύο αυτόματων γραμμών ελέγχου.pdf
702.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ-ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ-ΑΜΠΕΛΙΑ.pdf
703.Ανάθεση για την Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Υγεία και ποιότητα ζωής στην Τρίτη ηλικία»..pdf
704 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
705 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
706 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
707 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
708 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
709 Έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος ΠΕΜΣ.pdf
710 Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων ΠΕΜΣ.pdf
711 Έγκριση παράτασης χρήσης ΠΕΜΣ.pdf
712 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
713 Επέκταση αρμοδιοτήτων της επιτροπής γνωμοδότησης αξιολόγησης εντσάσεωνΠΕΜΣ.pdf
714 Έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος ΠΕΜΣ.pdf
715 Παράταση ΧΕΠ ΠΕΜΣ.pdf
716 Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων ΠΕΜΣ.pdf
717 Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων ΠΕΜΣ.pdf
718 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
719 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής ΠΕΜΣ.pdf
720 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής ΠΕΜΣ.pdf
721 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
722 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
723 Έγκριση παράτασης προθεσμίας.pdf
724 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
725 Έγκριση δαπανών γενομένων συμβάσεων ΠΕΜΣ.pdf
726 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
727 Έγκριση τευχών μελέτης.pdf
728 Έγκριση πρακτικού ΠΕΜΣ.pdf
729 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών ΠΕΜΣ.pdf
730 Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση σύμβασης ΠΕΜΣ.pdf
731 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
732 Έγκριση ανάθεσης ΠΕΜΣ.pdf
733 Έγκριση ανάθεσης ΠΕΜΣ.pdf
734 Παραχώρηση χρήσης ακινήτου.pdf
735 Έγκριση δαπάνης ΠΕΜΣ.pdf
736 Παράταση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
737 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
738 Έγκριση 1ης συμπληρωματικής σύμβασης ΠΕΜΣ.pdf
739 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ΠΕΜΣ.pdf
740 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
741 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
742 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
743 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
744 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
745 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
746 Έγκριση αναθέσεων ΠΕΜΣ.pdf
747 Έγκριση αναθέσεων ΠΕΜΣ.pdf
748 Έγκριση αναθέσεων ΠΕΜΣ.pdf
749 Έγκριση αναθέσεων ΠΕΜΣ.pdf
750 Έγκριση αναθέσεων ΠΕΜΣ.pdf
751 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
752.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΑΜΑΔΩΝ.pdf
753.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ–ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
754.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για δαπάνες Προνοιακού Ιδρύματος.pdf
755.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΛΗΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2019.pdf
756.ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΡΤΑΣ.pdf
757.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Τρικάλων..pdf
758.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ–ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
759.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ.pdf
760.Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕΤ.pdf
761.Έγκριση δαπανών ειδών ατομικής προστασίας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Τ.pdf
762.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ.pdf
763.Έγκριση δαπάνης για προμήθεια ελαστικών των ΟχημάτωνΜηχανημάτων της Π.Ε.Τ.pdf
764.Έγκριση δαπάνης για επισκευή-συντήρηση των ΟχημάτωνΜηχανημάτων της Π.Ε.Τ.pdf
765.Εκτός έδρας μετακινήσεων εικοσιπέντε (25) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕΤ.pdf
766.ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ BELLEY ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
767.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ.pdf
768.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2018.pdf
769.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε.Τρικάλων..pdf
770.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρεια Θεσσαλίας..pdf
771.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρεια Θεσσαλίας.pdf
772.Δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών των εκδηλώσεων συνεδρίων - ημερίδων 2019 Π.Ε. Τρικάλων.pdf
773.Συντήρηση κατασκήνωσης Ιεράς Μητρόπολης Τρίκκης & Σταγών.pdf
774.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
775.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ.pdf
776.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΓΑΒΡΟΣ ΠΡΟΣ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.pdf
777.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.pdf
778.ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΡΑΞΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ.pdf
779.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ-ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ.pdf
780.ΣΥΝΔΕΣΗ Ε.Ε.Λ. ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.pdf
781.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΠΗΝΕΙΟ.pdf
782.Ανάδειξη Εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων.pdf
783.ΕΚΤΟΣ_ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΥΡΡΑΣ.pdf
784. ΕΚΤΟΣ_ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΛΙΜΠΟΧΩΒΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Δ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ.pdf
785. ΕΚΤΟΣ_ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΞΥΝΕΙΑΣ Δ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ.pdf
786 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ.pdf
787.ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΤΟΥΣ 2019.pdf
788.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.pdf
789.ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ.pdf
790.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ.pdf
791.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ.pdf
792.Ακρίσια 2019.pdf
793. ΕΚΤΟΣ_ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ.pdf
794 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ.pdf
ΠΙΝΑΚΑΣ 12.pdf