Εδώ μπορείτε να δείτε τις Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, οργανωμένες κατά Πρακτικό Συνεδρίασης, για το επιλεγμένο έτος.
500 ΟΡΘ_ΕΠΑΝ_ΑΠΟΣΦΡΑΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝ_ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΚ.pdf
501 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΚ.pdf
502 ΕΓΚΡ_ΑΝΑΘ_5 ΔΑΠΑΝ_ΑΘΛΗΤ_ΕΚΔΗΛ_2019 ΠΕΚ.pdf
503 ΕΓΚΡ_ΔΙΑΘ_ΠΙΣΤ_& ΔΑΠ_ΑΘΛΗΤ_ΕΚΔΗΛ_2019 ΠΕΚ.pdf
504 ΕΓΚΡ_ΔΙΑΘ_ΠΙΣΤ_ΔΑΠ_ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΕΤ_ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΑ ΠΕΚ.pdf
505 ΕΓΚΡ_ΑΝΑΘ_ΠΡΟΜΗΘ_ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2019 ΠΕΚ.pdf
506 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΟΥ ΠΕΚ.pdf
507 ΕΓΚΡ_ΑΝΑΘ_ ΔΑΠΑΝ_ΑΘΛΗΤ_ΕΚΔΗΛ_2019 ΠΕΚ.pdf
508 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛ_ΠΕΚ.pdf
509 ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΚ.pdf
510 ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΚ.pdf
511 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΟΔΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 4ος 2019 ΠΕΚ.pdf
512 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 4ος 2019 ΠΕΚ.pdf
513 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΑΟΚ 4ος 2019 ΠΕΚ.pdf
514 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΠΕΚ.pdf
515 ΑΝΑΔΡ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ1017 ΠΕΚ.pdf
516 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚΟΝ 4ος 2019 ΠΕΚ.pdf
517 EΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΩΝ Χ.Ε.Π -ΠΕΚ.pdf
518 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΚ.pdf
519 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ I ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΤΕ - ΠΕΚ.pdf
520 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 ΔΤΕ - ΠΕΚ.pdf
521 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤ_Ι 'ΠΡΟΜΗΘ_ΧΡΩΜΑΤ_ΔΙΑΓΡΑΜ' ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
522 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΤΕ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.pdf
523 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΔΤΕ - ΠΕΚ.pdf
524 ΕΓΚΡ ΔΙΕΝΕΡΓ-ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
525 ΑΠΟΧ_ΤΜΗΜ_ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΡΙΤΣΙΩΤΗ ΠΡΟΣ ΚΑΡΒΑΣΑΡΑ & ΕΛΑΤΟ ΠΕΚ.pdf
526 ΑΠΟΧ_ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜ_ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ – ΑΥΧΕΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΚ.pdf
527 ΑΠΟΧ_ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ, ΓΙΑΝΟΥΣΕΪΚΑ, ΣΑΪΚΑ ΠΕΚ.pdf
528 ΕΓΚΡ_ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡ_ΟΔ_ΑΞ_ΜΟΥΖΑΚΙ–Λ_ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΕΚ.pdf
529 ΠΡΟΜΗΘ_ΑΝΑΒΑΘΜ_ΠΡΟΓΡΑΜ_SOFTWARE ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
530 ΣΥΓΚΡΟΤ_ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓ_ΗΛΕΚΤΡΟΝ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
531 ΣΥΓΚΡ_ΕΠΙΤΡ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι.Μ. ΣΠΗΛΙΑΣ - ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
532 ΕΓΚΡ_ΠΙΣΤ_& ΔΑΠ_ΝΠΙΔ _ΣΥΛ_ΓΟΝ_ΚΗΔΕΜ_ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΜΕΑ ΠΕΚ.pdf
533 ΣΥΜΜΕΤ_ΥΠΑΛ_ΔΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝ_ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ ΠΕΚ.pdf
534 ΜΕΤΑΦ_ΜΑΘΗΤ_ΠΘΜΙΑΣ & ΔΘΜΙΑΣ ΕΚΠ_Ν ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΚ.pdf
535 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΚ.pdf
536 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) ΠΕΚ.pdf
537.ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ.pdf
538.Ετήσια συντήρηση του εξοπλισμού των δύο αυτόματων γραμμών ελέγχου.pdf
539. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ.Ανανέωση 2 πιστοποιητικών ψηφιακής υπογραφής.pdf
540.Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών και συντήρησης των φωτοτυπικών μηχανημάτων.pdf
541.Επιστροφή ποσού λόγω μη χρήσης παραβόλου.pdf
542.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ,ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ.pdf
543.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΠ.Ο.6&Κ50 ΣΚΛΗΘΡΟΥ.pdf
544.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ.pdf
545.Επιστροφή χρηματικών ποσών.pdf
546.Ανάθεση έργου για αγορά φωτοτυπικού μηχανήματος, εκτυπωτή και toner.pdf
547.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ.pdf
548.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΔΔ ΔΕΝΤΡΩΝ.pdf
549. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ FRUITLOGISTICA 2019.pdf
550.Έγκριση ανάθεσης διαφόρων δαπανών υπηρεσιών της ΠΕ Λάρισας.pdf
551.Συγκρότηση συλλογικού οργάνου για ανακύκλωση μηχανογραφικού υλικού.pdf
552.Προμήθεια ανταλλακτικών – παροχή Υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή.pdf
553.ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΕΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ.pdf
554.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΚ.pdf
555.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 19 ΜΕΧΡΙ ΟΡΙΑ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ.pdf
556.Επιτροπή για την διεξαγωγή διαγωνισμών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.pdf
557.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑ-ΜΕΛΟΙΒΙΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ Δ.ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ.pdf
558. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ.pdf
559.Επισκευή ανελκυστήρων αρμοδιότητας, της Περιφέρειας και της Π.Ε. Λάρισας.pdf
560. ΕΚΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ARTOZA.pdf
561.Διεθνή έκθεση Κυνηγεσία 2019.pdf
562.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ Ε.Ο. 3 ΦΑΡΣΑΛΩΝ – ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf
563.Επισκευή συντήρηση της Δνσης Υγιεινής.pdf
564.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ–ΦΑΡΣΑΛΩΝ.pdf
565.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ 2019, ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018.pdf
566.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ,.pdf
567.Έγκριση δαπάνης συμμετοχής.pdf
568. 4ο Αφιέρωμα στην Ανατολική Θεσσαλία και Γιορτή Κάστανου..pdf
569.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf
570.ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.ΝΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.pdf
571.Έγκριση απόσυρσης και καταστροφής μηχανογραφικού υλικού.pdf
572.μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας.pdf
573. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ.pdf
574. «Εκδήλωση – βράβευση του Κώστα Τσιάνου» από την Περιφέρειας Θεσσαλίας.pdf
575.Διεθνή έκθεση Κυνηγεσία 2019.pdf
576.Καθαριότητα χώρων των υπηρεσιών της Π.Ε. Λάρισας.pdf
577.Εργασίες συντήρησης μηχανογραφικού εξοπλισμού Π.Θ.pdf
578.Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού προστασίας ασφάλειας.pdf
579.ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ.pdf
580.Ανάθεση Ηλεκτρολογικών εργασιών.pdf
581 Έγκριση πρακτικών πιστοποίησης ΠΕΜΣ.pdf
582 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έγκριση διάθεσης πίστωσης οφειλόμενων δαπανών ΠΕΜΣ.pdf
583 Έγκριση διάθεσης πίστωσης μεταφοράς μαθητών ΠΕΜΣ.pdf
584 Κατακύρωση αποτελέσματος ΠΕΜΣ.pdf
585 Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος ΠΕΜΣ.pdf
586 Κατακύρωση αποτελέσματος ΠΕΜΣ.pdf
587 Έγκριση διάθεσης πίστωσης αθλητικών εκδηλώσεων ΠΕΜΣ.pdf
588 Έγκριση διάθεσης πίστωσης αθλητικών εκδηλώσεων ΠΕΜΣ.pdf
589 Έγκριση διάθεσης πίστωσης αθλητικών εκδηλώσεων ΠΕΜΣ.pdf
590 Έγκριση διάθεσης πίστωσης αθλητικών εκδηλώσεων ΠΕΜΣ.pdf
591 Έγκριση πρωτοκόλλων ΠΕΜΣ.pdf
592 Έγκριση διάθεσης πίστωσης αθλητικών εκδηλώσεων ΠΕΜΣ.pdf
593 Έγκριση πρωτοκόλλων ΠΕΜΣ.pdf
594 Έγκριση δαπάνης πολιτιστικών εκδηλώσεων ΠΕΜΣ.pdf
595 Έγκριση τευχών δημοπράτησης διαγωνισμού ΠΕΜΣ.pdf
596 Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων ΠΕΜΣ.pdf
597 Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων και δέσμευση πιστώσεων ΠΕΜΣ.pdf
597 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων και δέσμευση πιστώσεων ΠΕΜΣ.pdf
598 Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων ΠΕΜΣ.pdf
599 Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων και διάθεση πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
600 Έγκριση διάθεση πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
601 Έγκριση ανάθεση ανανέωσης ονόματος.pdf
602 Παράταση διάθεσης πίστωσης για μετακινήσεις υπαλλήλων ΠΕΜΣ.pdf
603 Έγκριση άσκησης αναίρεσης.pdf
604 Έγκριση δαπάνης για μετακινήσεις.pdf
605 Έγκριση κατακύρωσης σύμβασης.pdf
606 Παράταση έγκρισης διάθεσης πίστωσης.pdf
607 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών.pdf
608 Έγκριση διάθεσης πίστωσης.pdf
609 Έγκριση δαπανών γενομένων συμβάσεων αναθέσεων.pdf
610 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης.pdf
611 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης.pdf
612 Αξιολόγηση προσφορών και προσωρινή κατακύρωση αποτελέσματος.pdf
613 Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης για διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού.pdf
614 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση δαπάνης.pdf
615 Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας.pdf
616 Έγκριση ανάθεσης ηλεκτρολογικών υλικών.pdf
617 Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση σύμβασης.pdf
618 Έγκριση ανάθεσης προμήθειας λαμών λεπίδων.pdf
619 Έγκριση ανάθεσης προμήθειας μαχαιριών βιδών.pdf
620 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών.pdf
621 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης.pdf
622 Έγκριση όρων διακήρυξης.pdf
623 Έγκριση πρωτοκόλλου αξιολόγησης.pdf
624 Έγκριση παράτασης ΧΕΠ.pdf
625 Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης.pdf
626 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης.pdf
627 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση δαπάνης.pdf
628 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση δαπάνης.pdf
629.Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τους ελέγχους κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων..pdf
630.ΟΡΘΗ_Αποκατάσταση Βατότητας - Άρση Καταπτώσεων Π.Ε Τρικάλων 2019 - 2020 με αυτεπιστασία.pdf
631.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2019.pdf
632.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2019.pdf
633.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Τρικάλων.pdf
634.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρεια Θεσσαλίας.pdf
635.Έγκριση ανάθεσης προμηθειών δαπανών ( με προσφορές ) της Π.Ε. Τρικάλων.pdf
636.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας.pdf
637.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας..pdf
638.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2019.pdf
639.Δαπάνες των υπαλλήλων του Τμήματος Τοπογραφίας & Διαχείρισης Ακινήτων της Π.Ε Τρικάλων.pdf
640.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
641.Τροποποίηση δρομολογίων για τη μεταφορά των μαθητών της Πθμιας και Δθμιας Εκπσης Ν.Τρικάλων.pdf
642.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα της Π.Ε. Τρικάλων.pdf
643.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2019.pdf
644.ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΤΖΟΥΡΤΖΙΩΤΙΚΟΥ.pdf
645.Προμήθειας καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες της Π. Ε. Τρικάλων.pdf
646.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑ ΑΧΕΛΩΩΟΥ ΠΡΟΣ ΑΡΜΑΤΩΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΟΡΙΑ ΝΟΜΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
647.ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2018.pdf
648.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
649. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ.HERMES EXPO 2019.pdf
650.28η Διεθνή Έκθεση «HERMES EXPO 2019».pdf
651.«RUN GREECE».pdf
652.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ.pdf
653.Ηλεκτροδότηση – σήμανση οδικών έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας.pdf
654.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ.pdf
655. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ.Εκπόνηση Μελετών Ωρίμανσης για την κατασκευή και δημοπράτηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων...
656.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ.pdf
657.Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεφροπαθών.pdf
658.Χιονοχαρά.pdf
ΠINAKAΣ 10.pdf