Εδώ μπορείτε να δείτε τις Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, οργανωμένες κατά Πρακτικό Συνεδρίασης, για το επιλεγμένο έτος.
946 ΕΓΚΡ.ΔΑΠ.ΜΕΤΑΚ.ΕΚΤ.ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛ.ΤΜΗΜ.ΠΛΗΡΟΦ.6ος_2018 Π.Ε.Κ..pdf
947 ΕΓΚΡ.ΔΑΠ.ΜΕΤΑΚ.ΕΚΤ.ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛ.ΤΜΗΜ.ΠΛΗΡΟΦ.7ος_2018 Π.Ε.Κ..pdf
948 ΕΓΚΡ.ΑΠΟΤΕΛ.ΟΙΚΟΝ_ΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Π.Ε.Κ..pdf
949 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.pdf
950 ΕΓΚΡ.ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤ.ΕΚΔΟΣ.ΠΡΟΠΛΗΡ.ΧΕΠ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΑΟΚ Π.Ε.Κ..pdf
951 ΔΙΑΓΡΑΜ.ΟΔΟΣΤΡ.ΣΕ ΤΜΗΜ.ΕΘΝΙΚ.& ΕΠΑΡΧΙΑΚ.ΔΙΚΤ. Π.Ε.Κ..pdf
952 ΟΡΘ.ΕΠ.ΕΓΚΡ.ΔΑΠ.ΣΥΜΒ.'ΑΠΟΚ.ΒΑΤ.-ΑΠΟΧ_ΣΜΟΙ-ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤ.Π.Ε.Κ..pdf
953 ΠΑΡΟΧ.ΥΠΗΡ.ΣΥΜΒΟΥΛ.ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ-ΤΡΟΠ_ΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛ.ΜΕΛΕΤΩΝ Π.Ε.Κ..pdf
954 ΠΡΟΜΗΘ.ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ Φ120 ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΤΕ Π.Ε.Κ..pdf
955 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.pdf
956.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018..pdf
957.6ο Φεστιβάλ Παράδοσης, πολιτισμού & Τεχνών «…στου Ολύμπου την αυλή».pdf
958.Διήμερο Φόρουμ διαλόγου «Πρόληψη και Τέχνη».pdf
959.Αναθέσεις πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων 2018 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας..pdf
960 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.pdf
960.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ.pdf
961 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συνδιοργάνωση εκδήλωσης ΠΕΜΣ.pdf
962 Κατακύρωση αποτελέσματος ανάθεσης ΠΕΜΣ.pdf
963 Έγκριση πρακτικών πιστοποίησης παροχής εργασιών από συμβάσεις ΠΕΜΣ.pdf
964 Έγκριση πρακτικών πιστοποίησης παροχής εργασιών από συμβάσεις ΠΕΜΣ.pdf
965 Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων ΠΕΜΣ.pdf
966 Έγκριση πρακτικών πιστοποίησης παροχής εργασιών Δνσης Μεταφορών ΠΕΜΣ.pdf
967 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση δαπάνης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων ΠΕΜΣ.pdf
968 Έγκριση πρακτικού σύμβασης διαγωνισμού συντήρηση Αγριά Δράκεια Χάνια ΠΕΜΣ.pdf
969 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση δαπάνης ανά φορέα και ΚΑΕ ΠΕΜΣ.pdf
970 Έγκριση ανάθεσης για προμήθεια υλικών αποθήκης ΠΕΜΣ.pdf
971 Έγκριση διάθεσης πίστωσης διαγωνισμού του έργου συντήρηση στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου ΠΕΜΣ.pdf
972 Έγκριση τευχών μελέτης του έργου συντήρηση σήμανσης οδικού δικτύου ΠΕΜΣ.pdf
973 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών επισκευής υπηρεσιακών οχημάτων ΠΕΜΣ.pdf
974 Έγκριση τευχών μελέτης του έργου συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕΜΣ.pdf
975 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και κατακύρωση του έργου συντήρηση στο οδικό δίκτυο ΠΕΜΣ.pdf
976 Ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης του προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού ΠΕΜΣ.pdf
977 Έγκριση ανάθεσης για αγορά δύο GPS για την δακοκτονία ΠΕΜΣ.pdf
978 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για αποζημιώσεις υπαλλήλων ΠΕΜΣ.pdf
979 Ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση πιστώσεων του προγράμματος δακοκτονίας ΠΕΜΣ.pdf
980 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για προμήθεια μελισσοκομικών βιβλιαρίων ΠΕΜΣ.pdf
981 Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης καταβολής για εγγραφή σε Συνέδριο.pdf
982 Κατακύρωση αποτελεσμάτων ανοικτού διαγωνισμού ΠΕΜΣ.pdf
983 Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών ΠΕΜΣ.pdf
984.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για Πολιτιστικές Εκδηλώσεις της Π.Ε. Τρικάλων.pdf
985.Έγκριση ανάθεσης δαπανών με προσφορές σε αθλητική εκδήλωση της Π.Ε. Τρικάλων.pdf
986.Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Τ.pdf
987.Τοποθέτηση Inverter γεώτρησης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με προσφορές της ΠΕΤ.pdf
988.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του Προγράμματος του Αγροτικού Εξηλεκτρισμού της ΠΕΤ.pdf
989.ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.pdf
990.Μεταφορά των μαθητών της Πθμιας και ΔθμιαςΕκπσης έτους 2017-2018.pdf
991 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.pdf
991.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ (3) (Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ) ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ.pdf
992 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.pdf
992.ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17.pdf