Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ανοιχτές Διακηρύξεις http://www.thessaly.gov.gr Διαδικτυακή πύλη Περιφέρειας Θεσσαλίας <![CDATA[ 2019.60 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 22 Feb 2019 13:56:00 GMT α/α διακήρυξης 01/2019 - α/α ΕΣΗΔΗΣ 70813)
Λήξη: 18/03/2019, Προϋπολογισμός: 148000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.59 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 22 Feb 2019 08:14:00 GMT Τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν στον χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό (ΕΣΗΔΗΣ 80463).
Λήξη: 26/03/2019, Προϋπολογισμός: 178000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.58 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 22 Feb 2019 08:06:00 GMT Τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν στον χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό (ΕΣΗΔΗΣ 80461).
Λήξη: 26/03/2019, Προϋπολογισμός: 500000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.57 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 22 Feb 2019 08:02:00 GMT
Τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν στον χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό (ΕΣΗΔΗΣ 80460).
Λήξη: 19/03/2019, Προϋπολογισμός: 240000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.56 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 21 Feb 2019 14:43:00 GMT Λήξη: 22/03/2019, Προϋπολογισμός: 490000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.55 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 21 Feb 2019 14:23:00 GMT Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμηθεια ανταλακτικών και παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση των αυτοκινήτων και των μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Λάρισας .


Λήξη: 06/03/2019, Προϋπολογισμός: 58960.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.54 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόχειρος Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 20 Feb 2019 15:21:00 GMT ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: "Εκτέλεση Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών στις Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων για το έτος 2019".

Λήξη: 04/03/2019, Προϋπολογισμός: 70000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.53 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 18 Feb 2019 14:39:00 GMT "Περιφερειακή Οδός Οικισμού Γαρδικίου" Αρ. Συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 79408
Λήξη: 12/03/2019, Προϋπολογισμός: 200000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.52 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 18 Feb 2019 10:23:00 GMT Λήξη: 26/02/2019, Προϋπολογισμός: 1300000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.51 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 18 Feb 2019 09:17:00 GMT Λήξη: 26/02/2019, Προϋπολογισμός: 700000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.46 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 14 Feb 2019 13:14:00 GMT Λήξη: 18/03/2019, Προϋπολογισμός: 580000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.45 Τεχνικά Έργα, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 14 Feb 2019 08:55:00 GMT Λήξη: 19/03/2019, Προϋπολογισμός: 8200000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.44 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 13 Feb 2019 14:34:00 GMT «Επισκευή, Συντήρηση Γεφυρών BELLEY ΠΕ Τρικάλων», Αρ. Συστ.ΕΣΗΔΗΣ: 79352
Λήξη: 05/03/2019, Προϋπολογισμός: 200000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.43 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 12 Feb 2019 09:45:00 GMT Βελτίωση και συντήρηση της επαρχιακής οδού Νο29 (Κραννώνας- μέχρι Επαρχιακή οδό Νο28 Καρδίτσα-Λάρισα (κωδικός εσηδης 79626)
Λήξη: 26/03/2019, Προϋπολογισμός: 300000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.42 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 11 Feb 2019 09:23:00 GMT «Συντήρηση, Ασφαλτοστρωμένου Οδικού Δικτύου Περιοχής Πύλης ΠΕ Τρικάλων 2019», Αρ. Συστήματος ΕΣΥΔΗΣ: 79341
Λήξη: 07/03/2019, Προϋπολογισμός: 240000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.41 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 08 Feb 2019 13:00:00 GMT Λήξη: 07/03/2019, Προϋπολογισμός: 130000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.40 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 07 Feb 2019 13:23:00 GMT Κατασκευή πρόχειρων φραγμάτων σε παραποτάμιες θέσειςτου Εννιπέα ποταμού περιοχής Φαρσάλων, χρήση 2019
Λήξη: 13/03/2019, Προϋπολογισμός: 100000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.39 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 07 Feb 2019 13:20:00 GMT Κατασκευή πρόχειρων φραγμάτων στον ποταμό Πηνειόστις θέσεις 5oυ Aντλιοστασίου - Ομολίου – Παλαιοπύργου, χρήση 2019
Λήξη: 13/03/2019, Προϋπολογισμός: 248000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.38 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 06 Feb 2019 11:18:00 GMT
Λήξη: 26/02/2019, Προϋπολογισμός: 73966.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.33 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 01 Feb 2019 14:06:00 GMT «Συντήρηση, Ασφαλτοστρωμένου Οδικού Δικτύου Περιοχής Φαρκαδόνας ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2019», Αρ. Συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 79402
Λήξη: 28/02/2019, Προϋπολογισμός: 240000.00€ ]]>