Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ανοιχτές Διακηρύξεις http://www.thessaly.gov.gr Διαδικτυακή πύλη Περιφέρειας Θεσσαλίας <![CDATA[ 2018.259 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 20 Aug 2018 10:16:00 GMT με α/α σύστήματος 75939
Λήξη: 18/09/2018, Προϋπολογισμός: 440000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.258 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 17 Aug 2018 10:36:00 GMT ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ "2"

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι αναρτημένα στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ: 75901)

Λήξη: 04/09/2018, Προϋπολογισμός: 73873.94€ ]]>
<![CDATA[ 2018.257 Μίσθωση Ακινήτων, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 17 Aug 2018 10:32:00 GMT Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση με τίμημα ακινήτου, του οποίου η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ασκείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με σκοπό την καλλιέργεια – φύτευση δέντρων, έκτασης 17.580,00 τ.μ., που αποτελεί διαιρετό τμήμα του υπ’ αριθμ. 1622 τεμαχίου συνολικής έκτασης 23.500,00 τ.μ. του αγροκτήματος Παλαμά Ν. Καρδίτσας, αναδασμού έτους 1977-78, με αρίθμηση 1622_01 όπως αυτό απεικονίζεται στο θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Καρδίτσας και όπως αναρτήθηκε στην κεντρική σελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ..

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει στα γραφεία του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Καρδίτσας (1ος όροφος, γραφείο 23), θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 και διενεργείται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Π. Ε. Καρδίτσας, την 24 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης την 11:00 π.μ. και λήξη 11:30 π.μ..
Λήξη: 24/09/2018, Προϋπολογισμός: 0.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.256 Διάφορα, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 13 Aug 2018 14:14:00 GMT Λήξη: 29/08/2018, Προϋπολογισμός: 22778.80€ ]]> <![CDATA[ 2018.255 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 09 Aug 2018 17:09:00 GMT Δημοπράτηση του έργου "Ανακατασκευή γηπέδων και γυμναστηρίων της ΠΕ Λάρισας" μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με α/α συστήματος 75825
Λήξη: 10/09/2018, Προϋπολογισμός: 610000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.254 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 09 Aug 2018 17:06:00 GMT Δημοπράτηση του έργου "Βελτίωση και συντήρηση αθλητικών κέντρων ΠΕ Λάρισας" μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με α/α συστήματος 75824

Λήξη: 10/09/2018, Προϋπολογισμός: 590000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.253 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 09 Aug 2018 17:02:00 GMT Δημοπράτηση του έργου "Ανακαίνιση - βελτίωση - συντήρηση γυμναστηρίων
Δήμου Ελασσόνας" μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με α/α συστήματος 75823.

Λήξη: 10/09/2018, Προϋπολογισμός: 500000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.252 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 09 Aug 2018 13:35:00 GMT Λήξη: 25/09/2018, Προϋπολογισμός: 244500.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.251 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 07 Aug 2018 13:48:00 GMT Λήξη: 13/09/2018, Προϋπολογισμός: 124000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.248 Τεχνικά Έργα, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 07 Aug 2018 11:39:00 GMT Επ.Ο.Λάρισας-Καρδίτσας:"Κατασκευή Τμήματος Παράκαμψης Συκεώνας"
Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 75087
Λήξη: 17/09/2018, Προϋπολογισμός: 33000000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.247 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 06 Aug 2018 13:46:00 GMT
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι αναρτημένα στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 75738)
Λήξη: 28/08/2018, Προϋπολογισμός: 73691.09€ ]]>
<![CDATA[ 2018.246 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 06 Aug 2018 11:16:00 GMT Λήξη: 24/08/2018, Προϋπολογισμός: 10317.10€ ]]> <![CDATA[ 2018.245 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 06 Aug 2018 09:22:00 GMT υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Τρικάλων για τα
σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 & 2020-2021
Λήξη: 06/09/2018, Προϋπολογισμός: 10600000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.244 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 06 Aug 2018 08:58:00 GMT Α.Α. εργου 75262
Λήξη: 29/08/2018, Προϋπολογισμός: 1500000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.243 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 03 Aug 2018 14:25:00 GMT Λήξη: 06/09/2018, Προϋπολογισμός: 10600000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.240 Τεχνικά Έργα, Πρόχειρος Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 30 Jul 2018 14:02:00 GMT
Λήξη: 21/09/2018, Προϋπολογισμός: 825000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.238 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 27 Jul 2018 17:28:00 GMT Αποκατάσταση τμήματος εθνικής οδού (3): Τύρναβος- Ελασσόνα (μέσω Δαμασίου) (Δ.Ελασσόνας) από θεομηνία
Λήξη: 18/09/2018, Προϋπολογισμός: 245000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.236 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 27 Jul 2018 10:04:00 GMT Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα εντός του μηνός Ιανουαρίου & Φεβρουαρίου ετους 2018 στα έργα της επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας. Α/Α ΑΣΗΔΗΣ: 75517

Λήξη: 22/08/2018, Προϋπολογισμός: 2000000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.235 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 26 Jul 2018 14:24:00 GMT "ΟΔΟΣ ΔΕΛΤΑ - ΠΑΛΑΜΑ"

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι αναρτημένα στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης, στο ΚΗΜΔΗΣ, www.promitheus.gov.gr (Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 74828)
Λήξη: 11/09/2018, Προϋπολογισμός: 13300000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.225 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 24 Jul 2018 14:32:00 GMT Λήξη: 30/08/2018, Προϋπολογισμός: 1680000.00€ ]]>