Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ανοιχτές Διακηρύξεις http://www.thessaly.gov.gr Διαδικτυακή πύλη Περιφέρειας Θεσσαλίας <![CDATA[ 2019.172 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 24 Apr 2019 13:01:00 GMT «Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα εντός του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018 στην περιοχή του Δήμου Μουζακίου στο Δ.Δ. Μαγούλας εντός της ευρείας κοίτης του Παμίσου ποταμού». Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:81671
Λήξη: 16/05/2019, Προϋπολογισμός: 248000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.171 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 24 Apr 2019 10:12:00 GMT «Συντήρηση Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων» (Υποέργο 38) Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 81044
Λήξη: 14/05/2019, Προϋπολογισμός: 300000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.170 Τεχνικά Έργα, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 24 Apr 2019 09:33:00 GMT «Διάνοιξη Τμήματος Οδού Νέα Πεύκη-Βάκαρι»
Λήξη: 07/05/2019, Προϋπολογισμός: 74400.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.169 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 24 Apr 2019 08:23:00 GMT «Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα εντός του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018 στην περιοχή του Δήμου Παλαμά στο Δ.Δ. Βλοχού και Δ.Δ. Πέτρινου εντός της ευρείας κοίτης του Ενιπέα ποταμού» Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 81649
Λήξη: 13/05/2019, Προϋπολογισμός: 248000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.168 Τεχνικά Έργα, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 23 Apr 2019 13:28:00 GMT Λήξη: 16/05/2019, Προϋπολογισμός: 74400.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.167 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 22 Apr 2019 10:33:00 GMT « Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του σχεδίου INTERREG Mediterranean 2014-2020 - “Green Growth through the Capitalization of Innovative GREENHOUSE”- MED Greenhouses »

Λήξη: 03/05/2019, Προϋπολογισμός: 59667.42€ ]]>
<![CDATA[ 2019.166 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 19 Apr 2019 10:50:00 GMT Λήξη: 14/05/2019, Προϋπολογισμός: 3450000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.164 Πρόσληψη Προσωπικού, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 18 Apr 2019 11:58:00 GMT Λήξη: 26/04/2019, Προϋπολογισμός: 0.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.161 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 15 Apr 2019 15:04:00 GMT Α/Α συστήματος 81501
Λήξη: 06/05/2019, Προϋπολογισμός: 250000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.160 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 15 Apr 2019 12:57:00 GMT

Τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν στο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 81360.
Λήξη: 21/05/2019, Προϋπολογισμός: 900000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.159 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 15 Apr 2019 11:05:00 GMT Λήξη: 07/05/2019, Προϋπολογισμός: 239999.52€ ]]> <![CDATA[ 2019.158 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 12 Apr 2019 10:50:00 GMT α.α. συστήματος 81414
Λήξη: 07/05/2019, Προϋπολογισμός: 1850000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.154 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 10 Apr 2019 12:49:00 GMT valorisation”- “FINCH” CPV: 79410000-1
Λήξη: 08/05/2019, Προϋπολογισμός: 88300.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.150 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 09 Apr 2019 08:55:00 GMT ---
Τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν στο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 81284.
Λήξη: 07/05/2019, Προϋπολογισμός: 600000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.149 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 09 Apr 2019 08:50:00 GMT .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού στο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 81141.

Λήξη: 09/05/2019, Προϋπολογισμός: 500000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.141 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 05 Apr 2019 13:42:00 GMT Λήξη: 06/05/2019, Προϋπολογισμός: 426800.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.128 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 05 Apr 2019 10:26:00 GMT ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Translating Industry 4.0 to improved SME policy
instruments targeting innovation”- “INNOPROVEMENT” CPV: 79410000-1
Λήξη: 03/05/2019, Προϋπολογισμός: 76800.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.121 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 04 Apr 2019 13:29:00 GMT Υποέργο 1: "Οδικός άξονας Μουζάκι - Λίμνη Πλαστήρα (Α" φάση)"
---
Τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν στον χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό (ΕΣΗΔΗΣ 81036).
Λήξη: 03/05/2019, Προϋπολογισμός: 4100000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.120 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 04 Apr 2019 11:24:00 GMT Λήξη: 06/05/2019, Προϋπολογισμός: 149705.34€ ]]> <![CDATA[ 2019.118 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 03 Apr 2019 11:23:00 GMT Λήξη: 25/04/2019, Προϋπολογισμός: 2356000.00€ ]]>