Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ανοιχτές Διακηρύξεις http://www.thessaly.gov.gr Διαδικτυακή πύλη Περιφέρειας Θεσσαλίας <![CDATA[ 2020.167 Τεχνικά Έργα, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 03 Jul 2020 12:28:00 GMT Λήξη: 24/08/2020, Προϋπολογισμός: 396302.16€ ]]> <![CDATA[ 2020.166 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 02 Jul 2020 20:05:00 GMT Λήξη: 21/07/2020, Προϋπολογισμός: 4000000.00€ ]]> <![CDATA[ 2020.165 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 02 Jul 2020 20:02:00 GMT Λήξη: 21/07/2020, Προϋπολογισμός: 2300000.00€ ]]> <![CDATA[ 2020.164 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 02 Jul 2020 19:58:00 GMT Λήξη: 21/07/2020, Προϋπολογισμός: 2500000.00€ ]]> <![CDATA[ 2020.163 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 02 Jul 2020 19:54:00 GMT Λήξη: 21/07/2020, Προϋπολογισμός: 2200000.00€ ]]> <![CDATA[ 2020.162 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 02 Jul 2020 08:59:00 GMT «Αποκατάσταση Ζημιών Προκλήθηκαν από Έντονα Πλημμυρικά Φαινόμενα στο Οδικό Δίκτυο Αρμοδιότητας Π. Ε. Τρικάλων στις 24-25/11/2019 και 9-11/12/2019 (ΔΗΜΟΙ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ)» Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 90792

Λήξη: 14/07/2020, Προϋπολογισμός: 5200000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2020.161 Τεχνικά Έργα, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 26 Jun 2020 11:57:00 GMT Λήξη: 14/07/2020, Προϋπολογισμός: 33260.00€ ]]> <![CDATA[ 2020.160 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 24 Jun 2020 15:47:00 GMT Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τη συντήρηση του οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας έτους 2020
Λήξη: 14/07/2020, Προϋπολογισμός: 14880.00€ ]]>
<![CDATA[ 2020.159 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 23 Jun 2020 15:14:00 GMT «Προμήθεια και Τοποθέτηση Inverter για τον Εκσυγχρονισμό Γεωτρήσεων 2019», Π.Ε. Τρικάλων, Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 90559

Λήξη: 14/07/2020, Προϋπολογισμός: 150000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2020.158 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 23 Jun 2020 10:45:00 GMT ΕΣΗΔΗΣ : 90129
Λήξη: 07/07/2020, Προϋπολογισμός: 170000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2020.157 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 23 Jun 2020 10:32:00 GMT Λήξη: 07/07/2020, Προϋπολογισμός: 65000.00€ ]]> <![CDATA[ 2020.156 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 18 Jun 2020 11:36:00 GMT (α.α συστήματος :93673)
Λήξη: 08/07/2020, Προϋπολογισμός: 150000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2020.153 Μίσθωση Ακινήτων, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 18 Jun 2020 09:11:00 GMT
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Επαναληπτικού Διαγωνισμού Μειοδοτικής μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση γραφείων του Κ.Ε.Σ.Υ Λάρισας και του Αγροτικού Κτηνιατρείου Συκουρίου.Λήξη: 09/07/2020, Προϋπολογισμός: 156248.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.448 Διάφορα, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 11 Dec 2019 11:18:00 GMT Λήξη: 31/12/2020, Προϋπολογισμός: 500000.00€ ]]>