Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ανοιχτές Διακηρύξεις http://www.thessaly.gov.gr Διαδικτυακή πύλη Περιφέρειας Θεσσαλίας <![CDATA[ 2019.362 Τεχνικά Έργα, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 22 Aug 2019 13:04:00 GMT Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης για τη λειτουργικότητα του αποθηκευτικού κέντρου Λάρισας
Λήξη: 03/09/2019, Προϋπολογισμός: 74400.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.361 Τεχνικά Έργα, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 16 Aug 2019 10:33:00 GMT Λήξη: 09/09/2019, Προϋπολογισμός: 74000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.360 Τεχνικά Έργα, Πρόχειρος Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 16 Aug 2019 10:30:00 GMT Εργασίες βελτίωσηςαθλητικού κέντρου Ηρακλή Λάρισας.
Λήξη: 09/09/2019, Προϋπολογισμός: 74400.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.359 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 14 Aug 2019 12:49:00 GMT «ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ»
2ο ΥΠΟΕΡΓΟ ¨ Aντικατάσταση – Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κάθετης σήμανσης για την αποκατάσταση της ασφάλειας του οδικού δικτύου Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2019-2020 ¨
Λήξη: 02/09/2019, Προϋπολογισμός: 700000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.358 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 14 Aug 2019 09:22:00 GMT ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ προμήθεια ηλεκτρικού αυτοκινήτου στο πλαίσιο του έργου interreg med - “enernetmob

Λήξη: 27/08/2019, Προϋπολογισμός: 35000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.352 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 07 Aug 2019 08:34:00 GMT Λήξη: 27/08/2019, Προϋπολογισμός: 24000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.351 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 07 Aug 2019 08:33:00 GMT Λήξη: 03/09/2019, Προϋπολογισμός: 24000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.350 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 07 Aug 2019 08:30:00 GMT Λήξη: 05/09/2019, Προϋπολογισμός: 74000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.349 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 07 Aug 2019 08:28:00 GMT Λήξη: 27/08/2019, Προϋπολογισμός: 24000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.343 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 05 Aug 2019 08:23:00 GMT Ασφαλτόστρωση υφισταμενου δρόμου Ελαιοτριβείο -Αντωνίου - Κεραμωτό – ΜΑRΚ –Χονδρογιώργη – Περιβολίου.
Λήξη: 05/09/2019, Προϋπολογισμός: 1100000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.341 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 30 Jul 2019 11:13:00 GMT Λήξη: 05/09/2019, Προϋπολογισμός: 530000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.340 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 26 Jul 2019 13:11:00 GMT Λήξη: 03/09/2019, Προϋπολογισμός: 605000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.333 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 22 Jul 2019 14:10:00 GMT
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α76670)
Λήξη: 04/09/2019, Προϋπολογισμός: 299757.60€ ]]>
<![CDATA[ 2019.329 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 19 Jul 2019 10:56:00 GMT Λήξη: 03/09/2019, Προϋπολογισμός: 74000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.328 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 19 Jul 2019 10:54:00 GMT Λήξη: 29/08/2019, Προϋπολογισμός: 20000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.325 Τεχνικά Έργα, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 19 Jul 2019 08:43:00 GMT Λήξη: 02/09/2019, Προϋπολογισμός: 898704.05€ ]]>