Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ανοιχτές Διακηρύξεις http://www.thessaly.gov.gr Διαδικτυακή πύλη Περιφέρειας Θεσσαλίας <![CDATA[ 2020.20 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόχειρος Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 20 Jan 2020 10:11:00 GMT ενοικίαση ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Π.Ε.Λάρισας – Περιφέρειας Θεσσαλίας, για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-12-2020
Λήξη: 03/02/2020, Προϋπολογισμός: 49010.00€ ]]>
<![CDATA[ 2020.19 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 17 Jan 2020 10:13:00 GMT Κατασκευή πρόχειρων φραγμάτων σε παραποτάμιες θέσεις του Εννιπέα ποταμού περιοχής Φαρσάλων, χρήση 2020
Λήξη: 17/02/2020, Προϋπολογισμός: 100000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2020.18 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 17 Jan 2020 10:06:00 GMT «Κατασκευή πρόχειρων φραγμάτων στον ποταμό Πηνειό στις θέσεις 5oυ Αντλιοστασίου – Ομολίου – Παλαιοπύργου, χρηση 2020»

Λήξη: 10/02/2020, Προϋπολογισμός: 248000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2020.17 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 17 Jan 2020 08:46:00 GMT Λήξη: 11/02/2020, Προϋπολογισμός: 240000.00€ ]]> <![CDATA[ 2020.15 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 16 Jan 2020 08:06:00 GMT «Αποκατάσταση κατολισθήσεων στην Επ.Ο. 6 - Τμήμα Σαραντάπορο - Νεράιδα» (ΕΣΗΔΗΣ 87468)
Λήξη: 11/02/2020, Προϋπολογισμός: 981500.00€ ]]>
<![CDATA[ 2020.13 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 14 Jan 2020 14:40:00 GMT «Προμήθεια Θραυστού Υλικού Οδοστρωσίας 3Α 2020» (Π.Ε. Τρικάλων)
Λήξη: 28/01/2020, Προϋπολογισμός: 74400.00€ ]]>
<![CDATA[ 2020.12 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 14 Jan 2020 10:17:00 GMT Λήξη: 03/02/2020, Προϋπολογισμός: 700000.00€ ]]> <![CDATA[ 2020.11 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 13 Jan 2020 12:33:00 GMT Λήξη: 10/02/2020, Προϋπολογισμός: 240000.00€ ]]> <![CDATA[ 2020.10 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 09 Jan 2020 11:35:00 GMT Α.Α. Συστήματος 87004
Λήξη: 10/02/2020, Προϋπολογισμός: 1000000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.448 Διάφορα, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 11 Dec 2019 11:18:00 GMT Λήξη: 31/12/2020, Προϋπολογισμός: 500000.00€ ]]>