Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ανοιχτές Διακηρύξεις http://www.thessaly.gov.gr Διαδικτυακή πύλη Περιφέρειας Θεσσαλίας <![CDATA[ 2019.412 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 18 Oct 2019 09:08:00 GMT

Λήξη: 23/10/2019, Προϋπολογισμός: 400.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.411 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 18 Oct 2019 09:07:00 GMT

Λήξη: 23/10/2019, Προϋπολογισμός: 200.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.410 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 18 Oct 2019 09:05:00 GMT

Λήξη: 23/10/2019, Προϋπολογισμός: 200.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.409 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 17 Oct 2019 13:14:00 GMT ΝΕΑ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και η αρίθμ.: 1983/15-04-2019 Μελέτη έργου «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε εξωτερικό συνεργάτη».
Λήξη: 21/10/2019, Προϋπολογισμός: 4116.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.408 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 16 Oct 2019 11:33:00 GMT Σύνδεση ΕΕΛ Παραλιακών οικισμών με το δίκτυο ύδρευσης
Λήξη: 12/11/2019, Προϋπολογισμός: 490000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.400 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 02 Oct 2019 09:59:00 GMT Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»
Λήξη: 30/10/2019, Προϋπολογισμός: 400000.00€ ]]>