Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ανοιχτές Διακηρύξεις http://www.thessaly.gov.gr Διαδικτυακή πύλη Περιφέρειας Θεσσαλίας <![CDATA[ 2018.347 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 12 Dec 2018 14:30:00 GMT Λήξη: 14/01/2019, Προϋπολογισμός: 99839.41€ ]]> <![CDATA[ 2018.346 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 10 Dec 2018 10:18:00 GMT Λήξη: 31/12/2018, Προϋπολογισμός: 1730000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.343 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 04 Dec 2018 11:28:00 GMT Αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων εκτάσεων της κοίτης του Πηνειού ποταμού κατάντη του φράγματος Γυρτώνης. Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 78590
Λήξη: 07/01/2019, Προϋπολογισμός: 200000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.342 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 30 Nov 2018 13:39:00 GMT Κατασκευή πεζοδρομίου και ηλεκτροφωτισμός στη Δημοτική οδό ΔΔ Δέντρων
Λήξη: 27/12/2018, Προϋπολογισμός: 150000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.341 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 30 Nov 2018 12:07:00 GMT (αριθ. διακήρυξης 04/2018 - α/α ΕΣΗΔΗΣ: 67001)
Λήξη: 10/01/2019, Προϋπολογισμός: 25356654.85€ ]]>
<![CDATA[ 2018.339 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 29 Nov 2018 14:00:00 GMT Λήξη: 21/12/2018, Προϋπολογισμός: 980000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.337 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 28 Nov 2018 10:27:00 GMT Λήξη: 21/12/2018, Προϋπολογισμός: 2000000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.336 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 28 Nov 2018 10:21:00 GMT α.α. συστήματος : 7814,2
Λήξη: 20/12/2018, Προϋπολογισμός: 2000000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.334 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 26 Nov 2018 15:23:00 GMT α.α. συστήματος 67150
Λήξη: 18/12/2018, Προϋπολογισμός: 173600.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.332 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 26 Nov 2018 15:15:00 GMT Λήξη: 18/12/2018, Προϋπολογισμός: 148800.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.331 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 26 Nov 2018 12:33:00 GMT Συντήρηση οδού Πυργετού-Παλαιόπυργος (Δ ΤΕΜΠΩΝ) ΠΕ Λάρισας από την θεομηνία τομέα ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ(κωδικός εσηδης 76595)

Λήξη: 15/01/2019, Προϋπολογισμός: 700000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.330 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 23 Nov 2018 11:26:00 GMT Βελτίωση και συντήρηση της επαρχιακής οδού Νο29 (Κραννώνας- μέχρι επαρχιακή οδό Νο28 ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΛΑΡΙΣΑ) (ΕΣΗΔΗΣ 78598)

Λήξη: 08/01/2019, Προϋπολογισμός: 300000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.329 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 23 Nov 2018 10:44:00 GMT Λήξη: 13/12/2018, Προϋπολογισμός: 4650000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.328 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 20 Nov 2018 13:16:00 GMT Λήξη: 13/12/2018, Προϋπολογισμός: 150000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.327 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 20 Nov 2018 10:56:00 GMT Λήξη: 17/12/2018, Προϋπολογισμός: 9576106.67€ ]]>