Ενημέρωση / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 / : Ευνοϊκές τροποιητικές ρυθμίσεις εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020»

: Ευνοϊκές τροποιητικές ρυθμίσεις εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020»

Τρίτη 09 Απριλίου 2019
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, ότι εκδόθηκε η 2η τροποποίηση της πρόσκλησης του ανωτέρω Υπομέτρου με την οποία

α) Μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού του ατομικού αγροτικού και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος,
β) Καθίσταται υποχρεωτική η σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου και η παροχή τεχνικής στήριξης στον υποψήφιο μέχρι την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου από σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας και

γ) Ορίζονται ως νέα ελάχιστη βαθμολογία ένταξης στο Υπομέτρο οι πενήντα (50) βαθμοί.
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3 ΑΤΟΜΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σχετικό Υλικό


ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Δ/νση: Αγροτικής Οικονομίας

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα