Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 / : Ευνοϊκές τροποιητικές ρυθμίσεις εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020»

: Ευνοϊκές τροποιητικές ρυθμίσεις εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020»

Τρίτη 09 Απριλίου 2019
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, ότι εκδόθηκε η 2η τροποποίηση της πρόσκλησης του ανωτέρω Υπομέτρου με την οποία

α) Μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού του ατομικού αγροτικού και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος,
β) Καθίσταται υποχρεωτική η σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου και η παροχή τεχνικής στήριξης στον υποψήφιο μέχρι την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου από σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας και

γ) Ορίζονται ως νέα ελάχιστη βαθμολογία ένταξης στο Υπομέτρο οι πενήντα (50) βαθμοί.
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3 ΑΤΟΜΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σχετικό Υλικό


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα