Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 / Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης - Συντονισμού Οργάνων Ελέγχου και Εποπτείας

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης - Συντονισμού Οργάνων Ελέγχου και Εποπτείας

Δευτέρα 04 Μαρτίου 2019
Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης - Συντονισμού Οργάνων Ελέγχου και Εποπτείας είναι αρμόδιο, ιδίως, για την οργάνωση των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου, των Πειθαρχικών Συμβουλίων της Διεύθυνσης, για την επικοινωνία, την ενημέρωση, την παραλαβή, τον έλεγχο, τη διαβίβαση, τη διακίνηση, την πληροφόρηση και τη διεκπεραίωση όλων των διοικητικών υποθέσεων της Διεύθυνσης
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα