Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Επέκταση αγωγού ύδρευσης προς τον οικισμό του Πύθου στο νησί Παλαιό Τρίκερι, mis 485547, 2014ΕΠ00680030

Επέκταση αγωγού ύδρευσης προς τον οικισμό του Πύθου στο νησί Παλαιό Τρίκερι, mis 485547, 2014ΕΠ00680030

Παρασκευή 01 Μαρτίου 2019
Επέκταση αγωγού ύδρευσης προς τον οικισμό του Πύθου στο νησί Παλαιό Τρίκερι
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 41.617,57 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα