Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Βελτίωση οδοστρώματος στην περιοχή Ξανέμος (από το αεροδρόμιο εως την παραλία Ξανέμου) 2014ΕΠ00680023 , mis 479317

Βελτίωση οδοστρώματος στην περιοχή Ξανέμος (από το αεροδρόμιο εως την παραλία Ξανέμου) 2014ΕΠ00680023 , mis 479317

Παρασκευή 01 Μαρτίου 2019
Βελτίωση οδοστρώματος στην περιοχή Ξανέμος (από το αεροδρόμιο εως την παραλία Ξανέμου).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 417.169,62 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα