Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Βελτίωση και στέγαση του Δημοτικού σταδίου Σκιάθου 2014ΕΠ00680022, mis 485545

Βελτίωση και στέγαση του Δημοτικού σταδίου Σκιάθου 2014ΕΠ00680022, mis 485545

Παρασκευή 01 Μαρτίου 2019
Βελτίωση και στέγαση του Δημοτικού σταδίου Σκιάθου.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 480.171,82 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα