Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Αντικατάσταση κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών ύδρευσης Δήμου Σκοπέλου, mis 3416, 2014ΕΠ00680028

Αντικατάσταση κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών ύδρευσης Δήμου Σκοπέλου, mis 3416, 2014ΕΠ00680028

Παρασκευή 01 Μαρτίου 2019
Αντικατάσταση κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών ύδρευσης Δήμου Σκοπέλου
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 173.300,59 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα