Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Ανάπλαση & ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων Τ.Κ. Ν. Κλήματος 2014ΕΠ00680020 ,mis 479316

Ανάπλαση & ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων Τ.Κ. Ν. Κλήματος 2014ΕΠ00680020 ,mis 479316

Παρασκευή 01 Μαρτίου 2019
Ανάπλαση & ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων Τ.Κ. Ν. Κλήματος
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 241.521,69 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΜΝΗΜΕΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα