Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Προγράμμα εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Προγράμμα εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024
Αναλυτικά το  πρόγραμμα

Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα